Hoppa till huvudinnehåll

EU: Användandet av robotar kräver regler för skadeståndsansvar och etik

Robot presenteras i Japan. Bild: EPA/FRANCK ROBICHON EPA/FRANCK ROBICHON artificiell intelligens,Japan,robotar

Det behövs regler för robotar - på etikens område och i samband med skadeståndsansvar vid olyckor där förarlösa fordon är inblandade.

EU-parlamentet uppmanar EU-kommissionen att presentera regler för robotar och artificiell intelligens. Enligt parlamentet bör EU gå i täten för den här typens åtgärder.

Parlamentet efterlyser ett obligatoriskt försäkringssystem och en kompletterande fond som garanterar att offer för olyckor som orsakats av förarlösa bilar blir kompenserade fullt ut. En särskild rättslig status för robotar borde kunna avgöra vem som är ansvarig om en robot orsakar skada, konstaterar parlamentet.

Vidare påtalas behovet av en frivillig etisk uppförandekod för forskare och konstruktörer som gäller robotar. Syftet är att säkerställa att robotarna opereras i enlighet med rättsliga och etiska normer.

EU-kommissionen är inte skyldig att följa parlamentets rekommendationer, men måste då redogöra för sina skäl till att inte göra det.

Läs också

  • "Äktenskapet ett förbund mellan man och kvinna"

    Kyrkoherde Daniel Norrback tänker inte viga samkönade.

    I Österbotten anser de allra flesta prästerna att kyrkolagen ska bestå, alltså att samkönade inte ska få vigas kyrkligt. Daniel Norrback är tf kyrkoherde i Kristinestads svenska församling och säger nej till att viga homosexuella i kyrkan.

  • Varför angår dödsstraffet oss?

    Behöver vi bry oss om att det finns dödsstraff i världen?

    Författaren Lars Åke Augustsson såg sin vän Willie Trottie få en dödande injektion i Huntsville i Texas, tjugoett år efter dödsdomen för dubbelmord. Däremot blev Anthony Graves frigiven efter att ha varit dödsdömd i aderton år. Och Lars Åke var med på trädgårdsfesten när Anthony återförenades med sin familj. Brottslingar ska straffas, men dödsstraffet är ett svek mot själva livet, tycker Lars Åke Augustsson

Nyligen publicerat - Utrikes