Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsredogörelsen: Försvaret behöver 150 miljoner till årligen

Försvarsminister Jussi Niinistö i riksdagen den 1 februari 2017
Försvarsminister Jussi Niinistö i riksdagen den 1 februari 2017 Bild: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa Jussi Niinistö,Finlands försvarsminister

Den försvarspolitiska redogörelsen utgör stommen för utvecklingen av försvaret, det är samtidigt frågan om det viktigaste strategidokumentet för försvaret under den här valperioden.

Försvarsmininister Jussi Niinistö (Sannf) ville omedelbart dementera att det inom försvarsmakten skulle ha funnits väldigt delade uppfattningar om utvecklingen av försvarsmakten.

- Den här redogörelsen har beretts i gott samarbete utan större dramatik. Uppgifterna om att jag skulle ha varit på kollisionskurs med generalerna håller inte streck.

De militära spänningarna i vårt närområde har ökat kraftigt

Niinistö poängterar att det har hänt mycket sedan den föregående redogörelsen som gavs 2012.

- Den största förändringen är ockuperingen av Krim 2014. Vår geostrategiska position har förändrats. Vi vet att de militära spänningarna i Östersjöområdet har ökat och att tröskeln för att ta till miltär aggression har blivit lägre. Sannolikheten för att ett traditionellt krig bryter ut har ökat.

Niinistö poängterar också att den föregående regeringen kapade en tiondedel av försvarsbudgeten.

- Nu höjs utgifterna för försvaret i år med åttio miljoner, efter det höjs utgifterna trappstegsvis så att de år 2020 uppgår till 150 miljoner euro. Efter år 2020 ska resurseringen öka med 150 miljoner euro för att försvarets trovärdighet ska kunna bevaras.

Försvarsredogörelsen utgår från att Finland är alliansfritt men ingalunda neutralt.

Finland kan inte stå utanför om ett EU-land attackeras

Niinistö betonar att Finland inte kan lämna sig utanför om något EU-land i vår närhet utsätts för militärt hot eller angrepp.

- Vi bör också höja beredskapen för att värja oss för attacker av ickemilitär karaktär, som till exempel cyberattacker och informationskrig. Nyckelordet är beredskap, vi föreslår 55 miljoner euro till nästa år för att förbättra beredskapen, sammanfattar Niinistö.

Också det regionala försvaret ska förbättras, i det samanhanget ska det frivilliga försvarsarbetet utnyttjas bättre.

Dessutom ska den krigsstida reserven höjas rejält från 230 000 till 280 000.

Internationellt samarbete

Finland ska befrämja EU:s försvarssamarbete och försvarssamarbetet med Sverige ska ytterligare fördjupas. Dessutom ska försvarssystemen utvecklas så att den inte finns tekniska hinder för en anslutning till Nato.

Också försvarssamarbetet med USA är centralt i redogörelsen.

Niinistö poängterar att Finlands försvar ställs in för en exceptionell situation i början av 2020-talet då stora delar av marinen och luftstridskrafternas kapacitet samtidigt tas ur bruk.

- Marinen ska bli snabbare och rörligare. De nuvarande fartygen ska erättas fullt ut. Också Hornetarna ska helt och hållet ersättas. Det är frågan om ett omfattande investeringsprogram som vi inte kan pruta på med tanke på vår säkerhet. Det här är vi överens om över partigränserna.

Regeringens försvarsredogörelse ska behandlas i riksdagen i början av mars.