Hoppa till huvudinnehåll

Naturgasröret i Ingå tar i land på nytt ställe

Den nya landföringsplatsen ska finnas på Fjusö. Bild: Yle/Tove Virta fjusö

Det planerade naturgasröret från Estland till Finland beviljas undantagslov för att ta i land på ett nytt ställe på Fjusö i Ingå.

Det är det statligt ägda bolaget Baltic Connector som vill bygga röret mellan Estland och Finland.

Den nya landföringsplatsen finns på den sydvästra delen av Fjusö där strandzonen är märkt som ett område som ska planteras eller bevaras i naturtillstånd.

Platsen är enligt bolaget lämpligt eftersom den bland annat inte hindrar en utveckling av hamnområdet och för att den inte är placerad på känsligt miljöområde.

Naturen ska återställas

Byggnads- och miljönämnden i Ingå godkände ansökan om undantagslov på sitt möte 14.2. Men kravet är att strandområdet där röret kommer upp på land återställs. Öppningen ska bli så liten som möjligt så att landskapsbilden påverkas minimalt.

En omfattande miljökonsekvensbedömning gjordes för naturgasröret mellan Finland och Estland år 2015. Enligt den behövs ett cirka 30 meter brett arbetsområde för att dra röret i skogsterräng. Efter det kan området återställas med hjälp av planteringar. En cirka fem meter bred zon intill rören förblir bar.

80 kilometer rör under havet

Målet är att naturgasröret ska kunna byggas åren 2018 och 2019.

Naturgasröret på land är 22 kilometer långt och 80 kilometer långt till havs. Rören har en livslängd på 50 år.

Naturgasröret byggs för att säkra tillförseln av gas till Finland och för att försöka få andra alternativ i stället för den ryska gasen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland