Hoppa till huvudinnehåll

RFV: Vasa stad måste få ordning på tandvården

Vy från ett mottagningsrum vid tandläkaren.
Arkivbild. Vy från ett mottagningsrum vid tandläkaren. Bild: YLE/Elin Willows tandhygien

Vasa stad måste rätta till bristerna i tillgången till mun- och tandvård. Väntetiderna är för långa och regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland kräver att bristerna åtgärdas senast den 18 augusti. Annars tvingas staden böta 250 000 euro.

Regionförvaltningsverket tvingar Vasa stad att se till att tillgången till vården motsvarar den i hälso- och sjukvårdslagen stadgade nivån så att väntetiden till tandläkarmottagning är maximalt sex månader efter bedömningen av vårdbehovet.

Situationen ska rättas till senast den 18 augusti. Om inte kan Vasa stad ser över vården blir det böter på 250 000 euro.

Vasa stad måste bevisa att åtgärder tas

Dessutom tvingar regionförvaltningsverket Vasa social- och hälsonämnd att före 31.8.2017 redogöra för vilka åtgärder som är vidtagna så att tillgången till vård motsvarar den lagstiftade nivån vad gäller att få omedelbar kontakt och hurudana utvecklingsåtgärder man vidtagit vad gäller tidsbokningssystemen.

Väntetiderna för icke-brådskande mun- och tandvård har i Vasa blivit längre än sex månader.

I november 2016 var antalet patienter som stått i kö längre än sex månader 468.

En månad senare hade antalet patienter i kö ökat ytterligare med nästan 400 patienter.

Den maximala väntetiden på tre månader kan inom mun- och tandvården överskridas med högst tre månader om man utgående från medicinska, terapeutiska eller andra motsvarande motiverade skäl kan skjuta upp vården utan risk för patientens hälsotillstånd.