Hoppa till huvudinnehåll

Borgå stadsdirektör: Östra Nyland ska ha eget räddningsverk också i framtiden

Skylift med brandmän.
Skylift med brandmän. Bild: Yle/ Bettina Aspfors räddningsuppdrag

Räddningsverket i Östra Nyland ska bevaras självständigt. Det tycker Borgås stadsdirektör.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula har skickat ett brev till statsrådet där han kommenterar de lagutkast om social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen som berör räddningsväsendet. Enligt lagutkasten ska räddningsverken bli en del av den nya landskapsförvaltningen.

I landskapet Nyland finns det för närvarande fyra självständiga kommunala räddningsverk, varav Östra Nylands räddningsverk är ett. Borgå stad bildar tillsammans med sex andra kommuner Räddningsverket i Östra Nyland som administrativt är en del av Borgå stad.

I den planerade reformen slås de fyra räddningsverken samman till Nylands räddningsverk.

- Räddningsväsendet ska bevaras på Räddningsverket i Östra Nylands verksamhetsområde också i fortsättningen som sju kommuners gemensamma självständiga verksamhet, säger Ujula.

Andra kommuner i Nyland är inne på samma linje

Brevet som stadsdirektören har sänt till statsrådet har kommit till efter avtal med presidiet för stadsstyrelsen i Borgå. Saken har också diskuterats bland de östnyländska kommundirektörerna. Den 27 februari ska Borgå stadsstyrelse behandla ärendet.

Stadsstyrelserna för Helsingfors, Esbo och Vanda har redan beslutat om ett förslag med samma innehåll i fråga om sina områden. Städerna föreslår att räddningsväsendet även i fortsättningen bevaras som kommunal verksamhet och att de också sköter ambulanssjukvården på sina områden.

Jukka-Pekka Ujula säger att man i reformen inte har beaktat att regionerna har väldigt varierande invånarantal. Efter reformen skulle det bo cirka 1,6 miljoner invånare på Nylands räddningsverks område.