Hoppa till huvudinnehåll

Så här gick vargjakten till – jägarna berättar

Katoava Pohjola
Arkivbild. Katoava Pohjola Bild: Kimmo Ohtonen katoava pohjola,Yle TV1,varg

Jägare anser att det förekommit rykten och subjektiva åsikter om hur jakten på en varg gick till i Raseborg-Salo-området för en dryg vecka sedan. Nu ger de sin syn på saken.

För en dryg vecka sedan sköts den varg som Finlands viltcentral beviljat tillstånd för att fälla på Raseborg-Salo-området. Strax efteråt visade det sig att det var en alfahona som skjutits, något som enligt tillståndet inte rekommenderades. Händelsen polisanmäldes, men nu har det klarnat att inget brott har begåtts i samband med vargjakten.

De som varit engagerade i jakten har följt med debatten sedan vargen skjutits och tycker att den inte har varit saklig.

- Det har förekommit rykten och subjektiva åsikter i medierna, säger Esa Nykänen som är jaktledare för vargjakten och också Wilhelm Nyberg som var den som ansökt om dispens för att fälla vargen i ett pressmeddelande.

De syftar exempelvis på den obefogade polisanmälningen och på uttalanden av personer som inte deltagit i jakten och därför inte känt till fakta.

Jägarna är försiktiga med att ge information, exempelvis om vem som jagat varg. Det beror på att de har upplevt att både sabotage och hot mot jägare kan ha förekommit på grund av jakten.

Därför vill de inte kommentera situationen på annat sätt än genom pressmeddelandet.

Vargjakten ur jägarnas synvinkel

Nykänen beskriver i texten hur den polisanmälda vargjakten gick till, ur jägarnas synvinkel.

Jägarna fick vetskap om att en vargflock hade rört sig på gårdarna inom det område där man fått lov att skjuta. De gick sedan runt området för att få klarhet i var flocken befann sig. Samtidigt försäkrade de sig också om att det inte fanns andra vargspår som ledde ut eller in till platsen.

Vädret var mycket lämpligt för spårning tack vare snön på marken.

Då allt var klart följde sedan spårarna och hundförarna spåren med hundarna kopplade. Spåren ledde vid ett tillfälle åt olika håll. Då släppte jägarna lös hundarna för att följa spåren av ett enskilt djur, ett litet sådant.

Vargen drevs sedan med hjälp av hundarna framåt mot jägaren som fällde djuret.

Då allt var över placerades hundarna i bilen.

Vargspår i snön.
Vargspår. Vargspår i snön. Bild: Yle/läsarbild vargspår

Jägarna poängterar att två hundar och en varg fanns på plats då vargen fälldes. Exempelvis fanns inte tre vargar, som det funnits uppgifter om. De säger också att reglerna och rekommendationerna följdes eftersom meningen var att fälla i första hand ett ungt djur och att de därför följde de mindre spåren.

De lyfter också upp att det inte är förbjudet att använda sig av hundar vid vargjakt och att det rekommenderas speciellt då man driver en ensam varg.

Svårt att urskilja alfadjur

Ifjol sköts en hane i Raseborg som vägde 47 kilo. Den hona som nu sköts vägde 39 kilo. Honan var inte särskilt stor och hade heller inte den tydliga vita teckning i anskitet som skiljer en ung individ från en vuxen.

Den varg som sköts ifjol är ett bra exempel på hur utmanande det är att känna igen olika individer. Jägarna påpekar att inte ens vargexperter kunde säga exakt en hurudan individ varghanen var innan laboratorieresultaten kom från Nordamerika. Det utreddes om det var en ung eller vuxen varg eller en alfahane, vilket det inte var.

Alla honor som förökat sig utgår man också i Finland från att är alfadjur, trots att de inte är flockens alfahona.

- Jägarna har inte haft någon orsak att inte följa de regler och instruktioner som finns för jakten, säger man i pressmeddelandet.

Det är polisinrättningen i Salo som har undersökt jakten och inte hittat något som pekat på brott.

Viltcentralens uttalanden diskutabla

Jägarna är bekymrade över Finlands viltcentrals uttalande då jaktchef Visa Eronen har sagt sig vara bestört över att en alfahona har skjutits.

- Ett sådant uttalande är diskutabelt och riskabelt av en tjänsteman eftersom viltcentralen och Eronen har varit medvetna om riskerna då de beviljat lovet efteresom de förutsatte att vargen endast skulle vara en individ som rört sig på gårdsplaner.

De anser att det på inget sätt kan godkännas att viltcentralen ger en bild som ifrågasätter jägarnas verksamhet.

- Det här trots att verksamheten varit enligt gällande regler och instruktioner. Viltcentralen finansieras ju av den viltvårdsavgift som jägarna betalar, påminner Nykänen.

Wilhelm Nyberg påpekar att man inte bara läst igenom det 24 sidor långa lovbeslutet upprepade gånger utan också begärt om mer tilläggsinformation av viltcentralen.

Det är en fysisk person som måste ansöka om dispensen och därför är det inte till exempel en jaktförening som tecknat under utan Wilhelm Nyberg som privatperson som ansökt om lov för att fälla varg. Ansökan var för två vargar, en dispens beviljades.

Läs också