Hoppa till huvudinnehåll

SDP, Samlingspartiet och De gröna vill att Åbo stad fortsätter att strama åt budgeten

Åbo stadsfullmäktige har möte den 14.11.2016
En majoritet av partierna i Åbo stadsfullmäktige anser att staden är inne på rätt linje och bör fortsätta med att balansera upp sin ekonomi. Åbo stadsfullmäktige har möte den 14.11.2016 Bild: Yle/Ville Hupa åbo stadsfullmäktige budgetmöte 14.11.2016

Åbo stads positiva bokslut är en god nyhet visar en rundringning till partierna i Åbo. Men en majoritet av dem är fortfarande för en fortsatt åtstramningspolitik.

- Vårt mål har under hela fullmäktigeperioden varit att balansera stadens ekonomi och nu visar bokslutet från 2016 att vi i princip har nått målet två år i förtid. Det säger Lauri Kattelus som är ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp. Stadens ledning har gjort ett bra jobb och har lyckats trots utmanande tider.

De grönas ordförande i Åbo, Jukka Vornanen, som också representerar partiet i stadsstyrelsen är inte lika positiv som Kattelus trots att det positiva resultatet är en god nyhet.

- Stadens budget är så pass stor att ett minus eller plus på tio miljoner euro inte i princip betyder mer än ett nollresultat, säger Vornanen. Resultatet visar att den åtstramningspolitik som vi har godkänt nu bär frukt och att vi måste fortsätta på samma väg om vi vill balansera upp ekonomin på lång sikt.

Enligt Vornanen har staden trots plusresultatet inte mer pengar att röra sig med och dessutom visar budgeten för 2017 ett minus på drygt 19 miljoner euro.

- Sysselsättningsläget ser ut att förbättras och vi kan redan se vissa indikationer på att ekonomin har börjat växa så läget ser helt okej ut, säger Vornanen. Men om vi också i fortsättningen ska ha en balanserad ekonomi så måste vi strama åt och inte göra för frikostiga satsningar till höger och vänster.

SDP inne på samma linje som De gröna och Samlingspartiet

- Vi måste nog vara noggranna också i fortsättningen trots att resultatet uppvisar ett litet plus, säger Mika Maaskola som är viceordförande för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp i Åbo. Inom SDP ser vi alltså att staden också i fortsättningen måste fortsätta med sin åtstramningspolitik som vi har godkänt mellan partierna.

Maaskola ser med oro på framtiden och de kommande förändringarna som står för dörren.

- Kommunernas ekonomi kastas upp i luften de närmaste åren och det gäller att vända på slantarna om man vill klara sig då, säger Maaskola. SDP tror inte att landskapsreformen kommer att träda i kraft enligt den tidtabell som regeringen har lagt fram men trots det sker det förändringar inom några år så det här är rätt väg att gå för Åbo stads del, tycker Maaskola.

Vänsterförbundet vill se satsningar framom nedskärningar

Vänsterförbundet är ensamt i sin kritik om att det goda bokslutet nu betyder att staden kan avsluta sin nedskärningspolitik och i stället satsa på att förbättra servicen för sina invånare.

- Vi talade redan förra hösten om att staden nu kan börja utveckla sin service då alla indikationer visar på att ekonomin växer och resultatet ser ut att bli positivt, säger Pirjo Rinne som är ordförande för Vänsterförbundets fullmäktigegrupp.

Rinne anser att den kommunala servicen har skurits ned redan i många år och det borde man få ett slut på nu.

- Trots att Åbo stads resultat sett bättre ut redan i ett par år så har pengarna som vi anser att borde ha använts för invånarnas väl istället gått till centralförvaltningens kostnader och lönejusteringar, säger Rinne. Det är ohållbart i längden då kösituationen inom dag- och äldrevården ser ut som den gör, Man borde verkligen använda pengarna på ett annat sätt.

Sväljer inte kritiken

Kattelus anser att det är bra att det framförs kritik så att de andra partierna kan finslipa sitt budskap men är oense med Vänsterförbundet om att staden nu borde ändra sin politik.

- Åtminstone anser jag att staden nu gör rätt. Genom att balansera ekonomin kan vi upprätthålla en service för alla, säger Kattelus (Saml). Det skulle vara oansvarsfullt att nu i det här skedet börja göra stora satsningar och riskera att stadens resultat försämras på lång sikt.

Vornanen instämmer och anser att Vänsterförbundet ger motstridiga signaler.

- Vänsterförbundet har hela fullmäktigeperioden varit emot nedskärningar och åtstramningspolitiken men nu då det går bättre är de nöjda, säger Vornanen (Gröna). Sanningen är att utan åtstramningarna skulle vi inte ha positiva resultat.

Läs också

Åboland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Åboland