Hoppa till huvudinnehåll

Strandvägen i Lovisa klar på hösten

Grävskoporna bearbetar Strandvägen i Lovisa
Utsikten från Skeppsbron mot Saltbodstorget skyms av grävskopor. Grävskoporna bearbetar Strandvägen i Lovisa Bild: Yle/ Peik Henrichson Lovisa,byggande,grävskopor

Det omfattande reparationsarbete som nu pågår på Strandvägen i Lovisa ska vara klart till hösten. Vägavsnittet nära Skeppsbron ska vara i körskick redan på sommaren.

Totalt repareras ett cirka 700 meter långt vägavsnitt som det uppstått olika bekymmer med i flera års tid. Framför allt har det tidvis uppstått problem med vatten- och avloppsnätet eftersom rören har varit gamla och utslitna.

─ Redan nu börjar vattenförsörjningssystemet närmast Skeppsbron vara färdigreparerat, berättar Markus Lindroos, som är chef för samhällsteknik i Lovisa.

Just nu håller reparationsarbetena en kort paus på grund av det kalla vädret, men om en månad inleds arbetet med ytkonstruktionerna, som ska vara klara inom april månad. I slutet av maj inleds asfalteringen och beläggningsjobben.

Markus Lindroos ansvarar för samhällstekniken i Lovisa.
Markus Lindroos gläder sig över att Strandvägen ska vara helt klar under hösten. Markus Lindroos ansvarar för samhällstekniken i Lovisa. Bild: Yle/ Peik Henrichson Lovisa,chef för samhällsteknik

Flera entrepenörer

En stor del av jobben är lagda på entrepenad. Lovisa nejdens vattenverk har anlitat byggfirman Sujutek för att förnya vattenförsörjningsnätet.
Reparationen av själva gatan utförs på entrepenad av Lemminkäinen Infra.

I jobbet med själva gatan ingår också att ersätta en 200 meters sträcka av tung jordmassa med betydligt lättare massa av skumglas för att med tiden hindra gatan från att sjunka ihop.

─ Här behövs ett lättare material eftersom det under jorden finns mycket lera och gammal sjöbotten, säger Markus Lindroos.

Miljön utanför saltbodarna är stökig just nu.
Miljön utanför saltbodarna är stökig just nu. Miljön utanför saltbodarna är stökig just nu. Bild: Yle/ Peik Henrichson Lovisa,grävskopor

Fin miljö ger fler kunder

Vid Saltbodstorget i hjärtat av Nedre stan driver företagaren Monika Grönqvist restaurang Bistro Cantor som också har öl- och vinstugan Ölvin som en filial lite närmare stranden.

Monika Grönqvist har bekantat sig med Facebooksidan Strandvägen i Lovisa där vem som helst kan läsa uppdateringar om hur byggarbetet framskrider. Där publiceras också rikligt med bilder, bland annat en illustration om hur Strandvägen ska se ut när allt är klart.

─ Det såg riktigt snyggt och städat ut, berömmer Monika Grönqvist. Som företagare hoppas man ju att en vackrare strandmiljö också ska locka fler restauranggäster till området kring Skeppsbron.

Monika Grönqvist utanför Bistro Cantor vid Saltbodstorget i Lovisa.
Monika Grönqvist utanför sin restaurang vid Saltbodstorget i Lovisa. Monika Grönqvist utanför Bistro Cantor vid Saltbodstorget i Lovisa. Bild: Yle/ Peik Henrichson Lovisa,nedre stan

Biltrafiken avstängd hela våren

Biltrafiken längs med Strandvägen har varit avstängd sedan byggarbetena startade förra hösten, och bilisterna har uppmanats att ta sig till området kring Tullbron och Sågudden på andra sätt än att köra genom Nedre stan.

Tyvärr har alla bilister inte hörsammat uppmaningen, och eftersom Strandvägen normalt fungerat som genomfartsled söderut, har trafiken genom Nedre stan i stället ökat märkbart.

Leffe Forssell, som bor nära Strandvägen, rör sig i alla fall med cykel längs stranden. Trots att det just nu råder ett virrvarr av grävmaskiner, lastbilar och djupa gropar i marken, anser Forssell att byggarbetena är välkomna.

─ De är helt enkelt en nödvändighet, och nu kan man bara hoppas att allt slutligen ska bli vackert, säger Forssell.

Leffe Forssell gläder sig över att byggarbetena kommit i gång på allvar.
Leffe Forssell gläder sig över att byggarbetet kommit i gång på allvar. Leffe Forssell gläder sig över att byggarbetena kommit i gång på allvar. Bild: Yle/ Peik Henrichson Lovisa,strandvägen lovisa

Ny jordmassa för skyddsvallarna

Den tunga jordmassa som nu under själva gatan ersätts med det lättare materialet skumglas, kan man delvis se uppstaplad i stora högar längre ner mot stranden.

Delar av den här jordmassan ska användas för att höja skyddsvallarna med 10-30 centimeter, beronde på stället. Skyddsvallarnas uppgift är att skydda området vid eventuella översvämningar.

Jordhögarna kan användas för att stärka skyddsvallarna.
Jordhögarna kan användas för att stärka skyddsvallarna. Jordhögarna kan användas för att stärka skyddsvallarna. Bild: Yle/ Peik Henrichson Lovisa,jordhögar

Den sista 200 meter långa sträckan längre söderut påbörjas från april, och för det jobbet är entrepenörerna ännu inte valda.

De träd som tidigare fanns tätt in på själva Strandvägen har redan tidigare huggits ner, men nya träd ska planteras längre bort på havssidan av vägen i höst. Och under hösten är det alltså meningen att både det norra och det södra vägavsnittet ska vara klart.

För Lovisa stad har vägarbetena varit en betydande kostnad. Totalt rör det sig om cirka 2 miljoner euro, av vilket hälften gått till att förnya vatten- och avloppssystemet, och andra halvan till själva gatuarbetet.