Hoppa till huvudinnehåll

Vem häckar i holken?

Blåmeskull i en holk
Blåmeskull i en holk. Blåmeskull i en holk Bild: Risto Salovaara blåmes,fågelholkar

Vet du vem som häckar i din holk? Våra vanligaste holkhäckare är olika mesar och svartvit flugsnappare, men det finns också många andra som kan flytta in i en holk. Resterna av det gamla boet kan avslöja vilken art som häckat i din holk.

Under vintern är det bra att kolla läget i dina fågelholkar och städa ur gamla rester. Loppor, löss och andra otyg är stela av kölden så du undviker kliande bett.

Mesar

Ett typiskt mesbo har mossa som grund. På mosslagret samlar mesar ofta fjolårsgräs. Det egentliga boet kan i sin tur innehålla olika material beroende på omgivningen.

En talgoxe vid en holk i en fjällbjörkskog.
I en fjällbjörkskog är det ont om hålträd. En talgoxe vid en holk i en fjällbjörkskog. Bild: Risto Salovaara fågelholkar,talgoxe

Talgoxens ägg i ett bo i en holk.
Talgoxens bo. Talgoxens ägg i ett bo i en holk. Bild: Risto Salovaara fågelbon,fågelholkar,talgoxe

Talgoxens bo i en holk efter att ungarna flugit ut.
Boet är tilltrampat av ungarna. Talgoxens bo i en holk efter att ungarna flugit ut. Bild: Risto Salovaara fågelbon,fågelholkar,talgoxe

Om boet ligger i skogen hittar man oftast hår från hjortdjur och skogshare. I tätorter ersätts skogsharens hår av fältharens. Nära bebyggelse hittar man ofta hår från husdjur, till exempel hund. Andra fåglars fjädrar och dun passar också bra.

Mesarna kan också passa på att använda det som mänskor lämnar efter sig. Garn, hår, tagel, ylle och isoleringsull – vad som helst kan duga om det gör boet mjukt.

En svartmes på en snöig gren.
En svartmes. En svartmes på en snöig gren. Bild: Risto Salovaara fågelbon,fågelholkar,svartmes

Stora svartmesungar i en holk.
Svartmeskull. Stora svartmesungar i en holk. Bild: Risto Salovaara fågelbon,fågelholkar,svartmes

Svartmesbo i en holk efter att ungarna flugit ut.
Boet efter att ungarna flugit ut. Svartmesbo i en holk efter att ungarna flugit ut. Bild: Risto Salovaara fågelbon,fågelholkar,svartmes

Svartvit flugsnappare

Den svartvita flugsnapparen kan använda gräs, löv och tunna bitar av tallbark eller björknäver på bottnen av boet. Sedan fodras boet med finare material så som mjukt gräs.

Svartvitflugsnapparhona för gräs till holken.
En hona hämtar bomaterial. Svartvitflugsnapparhona för gräs till holken. Bild: Risto Salovaara fågelbon,fågelholkar,svartvit flugsnappare

Flugsnapparbo under uppbyggnad.
Bo under uppbyggnad. Flugsnapparbo under uppbyggnad. Bild: Risto Salovaara fågelbon,fågelholkar,svartvit flugsnappare

Flugsnapparbo i en holk efter att ungarna flugit ut.
Boet efter att ungarna flugit ut. Flugsnapparbo i en holk efter att ungarna flugit ut. Bild: Risto Salovaara fågelbon,fågelholkar,svartvit flugsnappare

Grå flugsnappare

Den gråa flugsnapparen föredrar att inte bygga sitt bo i en holk. Det väsentliga är att det är god sikt från boet över omgivningen. På grund av detta skall framväggen göras öppen i en holk som är ämnad för en grå flugsnappare.

Grå flugsnappares holk på en stugvägg.
En holk för grå flugsnappare. Grå flugsnappares holk på en stugvägg. Bild: Risto Salovaara fågelholkar,Grå flugsnappare

En gråflugsnapparhona ruvar i ett bo som är byggt i en krans av lav.
En grå flugsnappare ruvar En gråflugsnapparhona ruvar i ett bo som är byggt i en krans av lav. Bild: Risto Salovaara fågelbon,fågelholkar,Grå flugsnappare

Den gråa flugsnapparen använder mossa, skägglav, torrt gräs och rotfibrer till att fodra boet. Nära bebyggelse används garnstumpar, husdjurshår och till exempel fibrer från torra klematisblommor.

Rödstjärt

Rödstjärten föredrar holkar med stora hål. Den kan till och med använda knipholkar. Boet görs av torrt gräs, mossa, gamla torra löv och andra naturfibrer. Rödstjärten fodrar boet med fjädrar och ull.

Rödstjärthane på fjällbjörkkvist.
Rödstjärthane. Rödstjärthane på fjällbjörkkvist. Bild: Risto Salovaara fågelholkar,rödstjärt

Rödstjärtsbo i en holk efter att ungarna flugit ut.
Ungarna har klarat sig ut i världen. Rödstjärtsbo i en holk efter att ungarna flugit ut. Bild: Risto Salovaara fågelbon,fågelholkar,rödstjärt

Stare

Då staren börjar bygga sitt nya bo ger den ett ordentligt intryck. Den börjar ofta med att städa ut gammalt bomaterial innan den samlar nytt. Resten av arbetet är inte lika prydligt. Det nya boet hafsas snabbt ihop av gräs, torra löv och fjädrar. Då ungarna flyger ut ur holken lämnar de efter sig smutsiga rester av boet.

Stare med fjäder i näbben.
Bomaterial skall samlas. Stare med fjäder i näbben. Bild: Juha Laaksonen fågelholkar,stare,Sturnus

Starens bo i en holk efter att ungara flugit ut.
Ett smutsigt bo. Starens bo i en holk efter att ungara flugit ut. Bild: Risto Salovaara fågelbo,fågelholkar,Sturnus

Knipa

För knipholkar gäller samma princip som uggleholkar. En ny holken skall inte vara tom. Sätt till exempel kutterspån eller torr mossa i holken. Knipan sköter sedan resten själv genom att plocka dun från magsidan för att göra boet mjukt och varmt för äggen. På hösten lönar det sig att plocka bort eventuella ägg som blivit i boet, men boet skall inte tömas helt.

Knipholk i en klibbal och ett söndrigt ägg på holken.
Knipholk i klibbal. Knipholk i en klibbal och ett söndrigt ägg på holken. Bild: Risto Salovaara fågelholkar,knipa

Knipans bo med dun i en holk.
Ett dunigt bo. Knipans bo med dun i en holk. Bild: Risto Salovaara fågelholkar,knipa

En knipa och ungar simmar.
Hela kullen samlad. En knipa och ungar simmar. Bild: Risto Salovaara fågelholkar,knipa

Sparvuggla

Det är ofta lätt att se om en sparvugglas holk eller en annan uggleholk är bebodd. Man kan hitta spybollar och rester av bytesdjur under boträdet. Ugglor bygger inte ett egentligt bo i holken utan lägger sina ägg på det material som finns på holkens botten.

En sparvuggla med en fångad småfågel på en grangren.
Hanen jagar. En sparvuggla med en fångad småfågel på en grangren. Bild: Risto Salovaara fågelholkar,sparvuggla

En sparugglehona och ungar i en holk.
En hona matar ungarna. En sparugglehona och ungar i en holk. Bild: Risto Salovaara fågelbon,sparvuggla

Sparvugglans bo i en holk efter att ungara flugit ut.
Rester av bytesdjur som ungarna lämnat efter sig. Sparvugglans bo i en holk efter att ungara flugit ut. Bild: Risto Salovaara fågelholkar,sparvuggla

Sparvugglans diet består främst av småfåglar. Då ungarna lämnat holken kan man hitta mycket fjädrar och andra rester av bytesdjuren.

Flygekorre

I Södra Finland kan du hitta en spännande gäst i holken – flygekorren. Boet är lätt att känna igen eftersom det är ofta fodrat med väldigt mjuka lavar så som skägglav och tagellav. Holken används som viloplats året runt och det kan hända att invånarna är på plats då du kikar in i holken.

Flygekorrens tomma bo med skägglav.
Gömda bland de mjuka lavarna. Flygekorrens tomma bo med skägglav. Bild: Risto Salovaara flygekorre,fågelholkar

Flygekorrkull i en sparvuggleholk.
Flygekorren är en skyddad art. Flygekorrkull i en sparvuggleholk. Bild: Risto Salovaara flygekorre,fågelholkar

Plocka inte bort flygekorrens bomaterial ur holken, eftersom arten skyddas av EU:s habitatdirektiv och Finlands naturvårdslag. Det är förbjudet skada och förstöra flygekorrens föröknings- och viloplatser.

Sköt om holkens hygien

Det finns olika orsaker till att fåglars häckning inte alltid lyckas. Boet kan förstöras redan under äggläggningsperioden eller ännu då ungarna är stora.

Vanlig dödgrävare och död fågelunge i ett fågelbo
Vanliga dödgrävare har hittat ett förstört bo. Vanlig dödgrävare och död fågelunge i ett fågelbo Bild: Risto Salovaara fågelholkar,Vanlig dödgrävare

Svartvit flugsnappares döda ungar i en fågelholk.
Den svartvita flugsnapparens ungar överlevde inte. Svartvit flugsnappares döda ungar i en fågelholk. Bild: Risto Salovaara fågelbon,fågelholkar,svartvit flugsnappare,ungar

Det är viktigt att sköta om holkarnas hygien året om. En holk kan användas som vilo- och till övernattningsplats även utanför häckningssesongen. Men plocka inte bort sparvugglans vinterförråd även fast du skulle hitta en oväntad övernattare bland bytena i holken. Rensa holken först på våren.

En talgoxe övernattar i en sparvuggleholk där ugglan lagrat döda sorkar.
En oväntad övernattare i sparvugglans holk. En talgoxe övernattar i en sparvuggleholk där ugglan lagrat döda sorkar. Bild: Risto Salovaara fågelholkar,sorkar,sparvuggla,talgoxe

Ursprungstexten är skriven på finska av Risto Salovaara.

Läs också

Natur

 • Skönt i sommarsolen

  Var med och utse Finlands nationalfjäril

  Rösta fram Finlands nationalfjäril.

  Vilken fjärilsart tycker du att skall bli vår nya nationalfjäril? I Finland har man noterat 2591 olika fjärilsarter, av dessa är ca 2300 sådana som anses vara fast förekommande i vårt land. Nu är det dags att rösta fram en av dessa till vår nya nationalfjäril. Det är knappt om tid, då röstningen stängs söndagen 4 juni. Gå in på sidan nationalfjaril.fi för att rösta.

 • Mandarinand i Rimmi, Karleby.

  Färggrann gäst i Karleby

  Två observationer av mandarinand i Karleby.

  En ovanlig fågelgäst observerades i Karleby i helgen, en mandarinand var på besök. Eugen Söderström var en av dem observerade den rara anden i Rimmi.

 • En hönsloppa fotograferad med svepelektronmikroskop

  Trehundra orsaker varför man skall städa ur holkarna

  Många lever loppan i holkarna

  Förhoppningsvis har du städat ur dina fågelholkar medan det var minusgrader ute. Dels för att fåglarna börjat flytta in redan, men också för att holkarna innehåller mycket annat än lite mossa, gräs och en och annan kvist.

 • En mygga gör ingen sommar

  Myggorna är här - är du redo?

  Hjälper vitlök och öl mot myggor?

  Försommarens myggbett är värre än senare myggbett - sant eller falskt? Fem påståenden om myggbett.

 • Våt brunbjörn

  En björn har rört sig i Solf

  Spår av björn mellan riksåttan och Rimal.

  En björn sågs på måndag kväll röra sig i Solf i Korsholm mellan riksåttan och Rimal. Det finns tydliga spår efter björnen och Anton Svens från Solf jaktförening bekräftar att det rör sig om björnspår.

 • En björn syns stå bakom en soptunna. Till höger syns en täckt släpvagn.

  Björn åt middag från soptunna i Ingå

  Björnen sprang också på golfbanan i Sjundeå.

  En björn har observerats i Degerby-Kopparnäsområdet i Ingå och i Störsvik i Sjundeå två kvällar i rad och ätit mat från en soptunna. Björnen har också rört sig kring golfbanorna i Störsvik. Polisen uppmanar den som ser björnen att ringa 112.

 • Talko på Vekara

  Nationalpark 9: Vekara

  Bottenhavets nationalpark på ön Vekara.

  På ön Vekara som ligger strax utanför Nystad kan du delta i ett internationellt arbetsläger och bli ett med naturen.

 • Bakom vraket ligger en stor låda.

  Nationalpark 10: Skärgårdshavet

  Bland kobbar och skär i Skärgårdshavets nationalpark.

  Skärgårdshavet är en av världens vackraste skärgårdar med mer än 40.000 öar, kobbar och skär. 8.000 av dem hör till Skärgårdshavets nationalpark.

 • Fyren är skärets landmärke.

  Nationalpark 11 - Enskär

  Finlands yngsta nationalpark.

  Utanför Nystad ligger Finlands yngsta nationalpark – Bottenhavets nationalpark. Den består av fantastiska öar och ett stort havsområde. Ett av de populäraste besöksmålen är Enskär.

 • Det går bra att paddla i nationalparker

  Nationalpark 12: Linnansaari

  Ett av Finlands vackraste insjölandskap.

  Linnansaari nationalpark ligger i närheten av Nyslott och stoltserar med ett av Finlands vackraste insjölandskap.

Nyligen publicerat - Natur

 • Kontaktuppgifter för Naturväktarna

  Naturväktarna sänder varje torsdag hela sommaren

  Fråga om djur och natur, varje torsdag kväll, hela sommaren.

  En riktig sommar består av sol, värme, lite regn, myggor, doften av nyklippt gräs och Naturväktarna i Yle Vega. Naturväktarna övergår till sommartablå från och med 1 juni, varje torsdag 19.22-21.00. Experterna Jörgen Palmgren, Anders Albrecht, Hans Hästbacka och många fler svarar på dina frågor om djur och natur.

 • Skönt i sommarsolen

  Var med och utse Finlands nationalfjäril

  Rösta fram Finlands nationalfjäril.

  Vilken fjärilsart tycker du att skall bli vår nya nationalfjäril? I Finland har man noterat 2591 olika fjärilsarter, av dessa är ca 2300 sådana som anses vara fast förekommande i vårt land. Nu är det dags att rösta fram en av dessa till vår nya nationalfjäril. Det är knappt om tid, då röstningen stängs söndagen 4 juni. Gå in på sidan nationalfjaril.fi för att rösta.

 • Mandarinand i Rimmi, Karleby.

  Färggrann gäst i Karleby

  Två observationer av mandarinand i Karleby.

  En ovanlig fågelgäst observerades i Karleby i helgen, en mandarinand var på besök. Eugen Söderström var en av dem observerade den rara anden i Rimmi.

 • Rader av sommarblommor i växthus.

  Trädgårdsmästare varnar: Det kan ännu bli nattfrost i södra Finland

  Penséer och pelargoner är tål kalla nätter bäst.

  Många är tveksamma inför valet av sommarblommor i år efter en kall vår och möjliga frostnätter ännu i södra Finland.Nattfrost hör inte till ovanligheterna så här års, påminner trädgårdsmästare Pentti Stenius. Den 6 och 9 juni kallas för "järnnätter" då det ännu kan förekomma frost.

 • En spång leder över en mossa i Västerby friluftsområde.

  Din # kan locka folk till Västnyland

  Vandringsleder är ett trumfkort för Västnyland.

  Du ser en spång gjord av lärkträd som löper över en mosse. Du ser ett vackert berg som vågorna slår mot. En fågelholk är fastsatt i en tall. Allt det här tar du bilder på och delar på sociala medier. Då hjälper du din egen hemort med marknadsföringen och det kan leda till flera invånare i Västnyland.

 • En björn syns stå bakom en soptunna. Till höger syns en täckt släpvagn.

  Björn åt middag från soptunna i Ingå

  Björnen sprang också på golfbanan i Sjundeå.

  En björn har observerats i Degerby-Kopparnäsområdet i Ingå och i Störsvik i Sjundeå två kvällar i rad och ätit mat från en soptunna. Björnen har också rört sig kring golfbanorna i Störsvik. Polisen uppmanar den som ser björnen att ringa 112.

 • Våt brunbjörn

  En björn har rört sig i Solf

  Spår av björn mellan riksåttan och Rimal.

  En björn sågs på måndag kväll röra sig i Solf i Korsholm mellan riksåttan och Rimal. Det finns tydliga spår efter björnen och Anton Svens från Solf jaktförening bekräftar att det rör sig om björnspår.

 • En person håller upp några ofärdiga jordgubbar.

  Jordbrukare: Få jordgubbar till midsommar

  Kall vår kan kan bli lönsam affär, säger jordbrukare.

  Om de kalla nätterna fortsätter kan det bli ett problem för skörden. Men vad gäller växthusjordgubbar är det inte nödvändigtvis en dålig sak.

 • tre kor, två brun-vita, en svart, äter hö. De är i ett lösdriftsstall.

  Kosläpp och mera turism i Rilax

  Ny jordbrukargeneration satsar ännu mera på turister.

  Det har blivit populärt att ordna kosläpp som ett publikevenemang. Nu bjuder också Rilax gård i Bromarv alla intresserade att vara med när korna och kalvarna släpps ut på vårens första grönbete.

 • Byggande av fågelholk

  Holkräknaren stängs - registreringen fortsätter till 21 maj

  Snart slutar fågelholkskampanjen.

  Kampanjen ”En miljon fågelholkar” är snart slut. Söndagen 21.5 avslutas registreringen, och samtidigt avslöjas hur många holkar som registrerats. Från och med morsdag 14.5 kommer vi att dölja antalet holkar som registreras på webben, allt för spänningens skull.