Hoppa till huvudinnehåll

Karleby trycker på panikknappen

Här röstade Karleby stadsfullmäktige för två veckor sedan. På måndag görs valet om.
Fullmäktige i Karleby. Här röstade Karleby stadsfullmäktige för två veckor sedan. På måndag görs valet om. Bild: Juha Kemppainen / Yle Karleby,fullmäktigeförsamlingar,stadsdirektörsval

Karlebys ekonomiska trångmål är till och med svårare än man trodde. Nu föreslås att man river upp årets budget och söker efter ytterligare sparmål.

Karleby kämpar med sin ekonomi, vilket syns bland annat i planerna på att lägga ner fler byskolor.

Stadens bokslut för 2016 visar minus och ser ut att bli ännu sämre än väntat. För 2017 hoppas man på ett överskott efter år av underskott.

Men enligt förhandsuppgifterna kommer utgifterna inom social- och hälsovården under 2017 att överstiga det budgeterade.

Om resultatet för 2017 blir det som förhandsuppgifterna nu tyder på kommer stadens balans att visa minus.

Ett strukturellt problem

Det skulle enligt ekonomidirektör Jari Saarinen vara en kritisk signal om stadens ekonomiska bärkraft och ett tecken på att stadens annpassningsåtgärder misslyckats.

- Karlebys ekonomiska förluster har blivit strukturella och kroniska, skriver Saarinen.

Enligt Saarinen kan situationen lösas enbart genom att kraftigt skära ner på utgifterna och genom att förnya servicestrukturen.

- Skuldsättningen per invånare är bland de högsta i landet. Landskapsreformen ser inte ut att göra situationen bättre. Vi måste öppna årets budget och genom egna beslut få till stånd en balans i stadens ekonomi, fortsätter Saarinen.

Han vill att alla nämnder, förutom räddningsnämnden och miljöhälsovårdsnämnden, kommer med förslag om hur man ska undvika ett minusresultat år 2017.

Man bör göra nya bedömningar om användningen av vikarier och tidsbundna anställningar.

Kostnaderna inom hälsovården måste ner

Saarinen kompas av stadsdirektör Stina Mattila som i sitt förslag till stadsstyrelsen kräver att nämnderna senast den 8 mars leverarar en lista med åtgärder för hur man ska svänga årets resultat.

Mattila kräver också att styrelsen för social- och hälsovårdssamkommunen Soite ser till att få ner kostnaderna inom social- och hälsovården.

Stadsstyrelsen i Karleby möts på måndag eftermiddag.

Budgetändringarna ska tas upp i fullmäktige i april.