Hoppa till huvudinnehåll

Är elbilen verkligen miljövänlig? Svaret är både ja och nej

Elbil på laddning i Borgå.
Elbil på laddning i Borgå. Elbil på laddning i Borgå. Bild: Yle/Jonas Blomqvist laddningsstation för elbilar

Elbilar är ett miljövänligare alternativ än vanliga bilar, men bara om man faktiskt kör med dem. Det har också stor betydelse hurdan el som används för att ladda bilbatterierna.

Elbilar är fortfarande betydligt dyrare än vanliga bensin- eller dieselbilar. Den som investerar i en elbil kan i stället njuta av att köra omkring utan att förpesta luften för dem som rör sig i samma område och det blir också mindre motorbuller.

Men också elbilar belastar miljön, säger Katja Tasala Gradin som forskar kring produkters totala miljöbelastning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

- Det är väldigt mycket specialmaterial som används i bilarna. Det största problemet är om de inte används, då är det väldigt mycket material som aldrig kommer till nytta.

Om man jämför en förbränningsbil med en elbil är det mycket mera energikrävande material i en elbil.― Katja Tasala Gradin, KTH

Grovt förenklat betyder det alltså att det är ännu värre att ha en elbil än en bensinbil stående oanvänd på parkeringsplatsen.

För att få miljönytta av elbilen ska den alltså köras. Då har det stor betydelse hurdan elektricitet som används för att ladda bilens batterier.

Stor skillnad på el och el

I Finland är elbilarna nog miljövänliga, säger Nils-Olof Nylund, som är forskningsprofessor inom energiförbrukning vid Teknologiska forskningscentralen VTT.

Elbilen har två stora fördelar; inga lokala utsläpp och möjligheten att köra på miljövänlig el. Växthusgaserna beror i främsta hand på vilken energiform som används.

Nils-Olof Nylund på VTT
Nils-Olof Nylund vid VTT. Nils-Olof Nylund på VTT Bild: Yle/Niklas Fagerström nils-olof nylund

- Om du har en elbil och genererar elen med kol och inte tar tillvara spillvärmen så är det faktiskt sämre än om du skulle köra på bensin eller diesel. Om du har vindkraft eller vattenkraft är utsläppen nära noll.

Nylund menar att elektriciteten i Finland har låga koldioxidutsläpp, sett ur ett europeiskt perspektiv.

- Vi har dessutom tillgång till norsk och svensk vattenkraft. Om man bara tänker på energibiten är det en miljögärning att ha elbil i Finland.

Användningen av fossila bränslen ökar ändå

Flera elbilar kan ändå inte minska användningen av fossila bränslen, hävdar Mika Anttonen. Han är delägare i St1 som har långt över tusen bensinstationer runt om i Norden.

Problemet är inte personbilstrafiken. Problemet är att flygresorna ökar och då behövs det mera flygbränsle.

- Av råolja kan bara ungefär sju procent utnyttjas för att tillverka sådant bränsle som fungerar på tio kilometers höjd i flygplan. Den ökande efterfrågan på flygbränsle betyder att vi varje år måste använda mera råolja.

Anttonen menar att mera flygbränsle automatiskt innebär att man samtidigt producerar annat bränsle, som används antingen i fordon eller någon annanstans. Som helhet blir det då alltså hela tiden större mängder fossila bränslen som konsumeras, inte mindre.

Laddningsstation för elbilar i Ekenäs
Staten satsar pengar på att bygga flera laddstationer. Meningen är att locka flera att byta till elbil. Laddningsstation för elbilar i Ekenäs Bild: Yle/Helena Rosenblad laddstation,Raseborg,Ekenäs

Anttonen säger att elbilen nog på sikt kan vara en del av lösningen för att minska växthusgaserna, men först när vi kan minska mängden råolja som raffineras.

Skynda långsamt - inte bråttom att skaffa elbil

Också Nils-Olof Nylund tycker att det kunde vara bra att skynda långsamt med den stora elbilsrevolutionen.

- Det har gått hajp i diskussionen om elbilar - att man borde gå in för elbilar bums, att staten borde stöda och att man borde ge en massa privilegier. Det tycker jag är fel!

Eftersom vi inte tillverkar eldrivna personbilar själva så kan vi vänta lite.― Nils-Olof Nylund, VTT

Han menar att det är alldeles onödigt att Finland vill vara bland föregångarna. I stället borde vi vänta på att elbilarna blir mera prisvärda.

- Priset på elbilarna kommer att gå ner och deras prestanda kommer att bli bättre. Eftersom vi inte tillverkar eldrivna personbilar själva så kan vi vänta lite.

Nylund säger att vi kunde använda den här tiden till att bygga upp infrastruktur för laddning av elbilar med hjälp av finländska företag som levererar teknologi.

- Varför skulle vi i detta läge betala dyra subventioner till japanska, franska eller amerikanska elbilar? Vänta lite, elbilarna kommer men låt dem bli kostnadseffektiva först.

En skiss av hur Teslas gigafactory kunde se ut om den byggs i Vasa
Vasa vill bli hemort för Teslas nya jättefabrik för elbilsbatterier. En skiss av hur Teslas gigafactory kunde se ut om den byggs i Vasa Bild: Vasa stad tesla gigafactory vasa