Hoppa till huvudinnehåll

Politiker vill att Jakobstad drar sig ur torgparkeringen

Parkeringen under torget i Jakobstad invigdes
Torgparkeringen i Jakobstad. Parkeringen under torget i Jakobstad invigdes Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,torgparkering,Österbotten (historiskt landskap)

Eero Luomala (Pro Jakobstad) vill att staden Jakobstad lämnar torgparkeringsbolaget. Någon utvidgning av torgparkeringen vill Luomala inte heller se.

Stadsstyrelsemedlemmen Eero Luomala har lämnat in en motion angående stadens delägarskap i torgparkeringen. Luomala anser att Jakobstad inte behöver någon förstorad parkeringsgrotta, det så kallade skede två under andra sidan av torget som skulle sammanlänkas med parkeringen under Halpa Halli.

- Den nya parkeringsgrottan står tom. Det är dyrt och onödigt att fortsätta med ett andra skede, säger Luomala.

För liten stad

Ursprungligen skulle stadens andel i parkeringsbolaget uppgå till 150 000 euro. I somras steg summan till 450 000 euro. Ett andra skede skulle innebära nya arkeologiska utgrävningar och mera byggkostnad säger Luomala.

- Det innebär att staden åter skulle satsa stora summor. Vi har bättre användning för pengarna, säger Luomala.

Pro Jakobstad har hela tiden varit emot en underjordisk torgparkering.

- Vi har en alltför lite stad för ett sådant här bygge. Parkeringsgrottor har inte heller fungerat i städer som Kuopio och Åbo, säger Luomala.

Långsiktigt lösning

Stadsdirektör KristinaStenman som kommer att bereda ett svar på motionen. Stenman vill inte ge något definitivt besked om sin ståndpunkt i dagsläget.

Stenman säger att det finns planer för och möjligheter till ett andra skede, vilket långsiktigt är en bra lösning då parkeringsrutorna längs gatorna är fulla.

- Jag hoppas att bilisterna skulle hitta parkeringsgrottan och använda den, säger Stenman.

Stenman säger att det diskuteras och spekuleras mycket angående torgparkeringen.

- Men ska vi bygga affärsfastigheter och bostäder i centrum så måste det finnas parkeringsplatser, säger Stenman.

Jakobstad-Bennäs besvärligt

Stadsstyrelsen antecknade också till kännedom Trafikverkets svar på Jakobstads anhållan om att byta namn på Bennäs station. Trafikverket anser att Jakobstad-Bennäs, på finska Pietarsaari-Pännäinen, är besvärlig på grund av bindestrecket och den dubbla ortnamn och står i konflikt med traditionell namngivningspraxis för stationer

En namnändring skulle kosta mellan 70 000 och 100 000 euro per trafikplats och om behovet av namnändring inte beror på Trafikverket, bör sökanden betala de här kostnaderna.

Trafi anser att det nya nya namnet skulle orsaka problem och onödiga risker i trafiksäkerhetskommunikationen och orsakar dyra ändringar i säkerhetssystemen. Trafikverket anser inte att det är nödvändigt att ändra namn på stationen.