Hoppa till huvudinnehåll

Unga Pedersörebor tänker rösta i kommunalvalet

Jonathan Enkvist, Lucas Gäddnäs, Viktoria Häggman och Pamela Bodbacka är studerande vid Optima.
Jonathan Enkvist, Lucas Gäddnäs, Viktoria Häggman och Pamela Bodbacka är studerande vid Optima. Jonathan Enkvist, Lucas Gäddnäs, Viktoria Häggman och Pamela Bodbacka är studerande vid Optima. Bild: Yle/Kjell Vikman. Optima, Oklahoma,Österbotten,pamela bodbacka

Pedersöre mårar på och siffrorna är goda överlag jämfört med många andra kommuner. Skol- och dagvårdsnätet är en fråga inför framtiden, skall kommunen lyckas hålla fast vid sin gamla målsättning att upprätthålla byskolorna?

Sysselsättningsläget är gott i Pedersöre och arbetslösheten är låg, Kommunbarometerns siffror visar att pedersöreborna mår ganska bra.

Pedersöre har startat en utredning för att reda ut behoven och möjligheterna av att upprätthålla det nuvarande dagvårds-och skolnätet i kommunen. Utredningen blir klar först till hösten men det oaktat ligger säkerligen frågan högt på agendan för många kandidater i kommunalvalet i april.

- Jag tror att det är viktigt för folk ute i byarna att man får ha sin skola men det är inte i alla lägen hållbart om man har en skola som låt oss säga kanske har mindre än tjugo elever, säger pedersörebon Patrik Schutten. Det blir ganska dyrt att hålla igång och i dessa spartider vet jag inte hur man kan lyckas med det.

- Det är ingen panikåtgärd med utredningen kring skolnätet, det är en del i ett utvecklingsarbete, säger kommundirektör Stefan Svenfors.

- Finns det ett underlag för en skola är det alldeles möjligt att bibehålla den. Det gäller också sättet att ordna frågan - kan man ordna det annorlunda, effektivare, bättre? Sådana svar kan utredningen ge.

stefan svenfors
Stefan Svenfors. stefan svenfors Bild: Yle/Henrik Leppälä stefan svenfors,kommundirektörer,Pedersöre

Unga tänker rösta i Pedersöre

Överlag verkar det som om ungdomar i Pedersöre tänker rösta i vårens kommunalval, åtminstone de ungdomar från Pedersöre som studerar vid Optima i Jakobstad som Yle Österbotten träffat. Osäkerheten kring vad kommunalpolitik innebär och hur den påverkar deras egen vardag verkar däremot vara ganska stor.

- Jag tänker nog rösta men jag tycker att frågan skulle kunna tas upp lite mera i skolan, säger Viktoria Häggman från Esse.

Sebastian Björkskog,Glenn Snellman och Christian Häll studerar vid Optima i Jakobstad
Sebastian Björkskog,Glenn Snellman och Christian Häll studerar vid Optima i Jakobstad. Sebastian Björkskog,Glenn Snellman och Christian Häll studerar vid Optima i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman. Optima, Oklahoma,Pedersöre,christian häll

Två välfärdsstationer

Det finns två hälsovårdscentralmottagningar i Pedersöre i dag, i centrum av Bennäs och tillfälligt i utrymmen i Kållby. Välfärdsstationer kommer de kanske att kallas i framtiden.

De nya kommunpolitikerna skall fatta beslut under sommaren om ett nybygge för en mottagning i det som kallas Östra serviceområdet, närmare än så har inte platsen slagits fast ännu. Den nuvarande placeringen i Kållby är av tillfällig natur.

- Det är en rimlig målsättning att vi skall ha två mottagningspunkter i Pedersöre även i framtiden.

- De tankar jag har kring placeringen utgår ganska krasst kring upptagningsområdet, var finns invånarna och hur får man rimligt avstånd för alla.

I praktiken kommer kampen om placeringen närmast att stå mellan Ytteresse och Överesse enligt Stefan Svenfors men han vill inte i det här skedet ta någon närmare ställning i frågan, det får politikerna göra.

Kommungården i Pedersöre
Kommungården. Kommungården i Pedersöre Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Pedersöre,kommungården

Kommunfusion är inte aktuell

Några tankar på en kommunsammanslagning i Jakobstadsregionen är inte aktuella för Pedersöres del enligt kommundirektör Stefan Svenfors. Inte har de varit aktuella förr och kanske ännu mindre när landskapsreformen genomförs och kommunernas uppgifter i stort sett halveras.

- Jag har nog svårt att identifiera några behov av kommunfusioner efter landskapsreformen, varken finansieringsmässigt eller annars, jag ser inte de behoven, säger Stefan Svenfors.