Hoppa till huvudinnehåll

Malax får brett stöd för Pixnekliniken

Pixnekliniken i Malax
Pixnekliniken i Malax. Pixnekliniken i Malax Bild: Yle/Patrick Stenbacka pixnekliniken

Pixneklinikens närmaste framtid ser ut att vara räddad. På tisdagen tar Vasa och Korsholm sig an förslaget om att godkänna samarbetet kring Pixnekliniken i Malax. Det finns redan ett brett stöd bland övriga kommuner som stöder Malax som värdkommun för kliniken.

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg föreslår att styrelsen godkänner samarbetet kring Pixne.

- Kommunstyrelsen i Korsholm ser det som mycket positivt att Malax kommun är beredd att överta verksamheten vid Pixnekliniken och på så sätt trygga tillgången på svenskpråkig missbrukarvård fram tills det att landskapet övertar verksamheten, skriver Ahlberg i beredningen.

Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Vörå, Korsnäs, Närpes har redan godkänt att stöda Malax som värdkommun för Pixnekliniken.

- Under olika år har vi använt tjänsterna från Pixne och har goda erfarenheter. Vi tycker att det är viktigt att den svenskspråkiga missbrukarvården fortsätter, säger Hans-Erik Lindqvist, Närpes stadsdirektör.

Stödet varierar från kommun till kommun

Ekonomiskt varierar stödet från kommunerna. De flesta kommuner betalar enligt hur mycket de använder sig av vården. I fallet Närpes har det inneburit mellan 20 000 och 30 000 euro per år.

- Det är säkert det minsta vi betalar också framöver, säger Lindqvist.

Lindqvist tycker att man har hittat på en bra och lockande lösning för att även få med resterande tvåspråkiga kommuner i Österbotten. Genom att höja på priset per vårddygn kan man i stället sänka på årsavgiften per invånare i kommunerna.

Lindqvist hoppas att också de övriga tvåspråkiga kommunerna i landskapet deltar i stödet till Pixnekliniken.

- Alla tjänstemän och politiker har från början sagt att det här är nåt som vi är med och stöder, säger Lindqvist.

Malax är värdkommun till 2019

På måndagen gick kommunstyrelsen i Pedersöre på samma linje.

- Vi var eniga, säger styrelsens ordförande Henrik Sandberg (SFP).

I fjol höstas bestämde Kårkulla att man inte fortsätter driva Pixnekliniken i Malax, den enda kliniken i Finland som erbjuder missbrukarvård på svenska.

Besvikelsen var stor på flera håll och Kårkulla gick med på att driva kliniken fram till den sista juni 2017. Malax kommun kommer att fungera som värdkommun för Pixne fram till landskapsreformen 2019. Efter det överlåts verksamheten till landskapet Österbotten.

I Kronoby, Kristinestad och Kaskö har man ännu inte behandlat ärendet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten