Hoppa till huvudinnehåll

Minister tillrättavisar näringsforskare för kritiken mot ekomjölk i skolor

Bjarne Maras producerar ekologisk mjölk.
Bjarne Maras i Österbotten producerar ekologisk mjölk. Bjarne Maras producerar ekologisk mjölk. Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund ekologisk mjölk

Ekologisk mjölk i skolor väcker känslor. Flera forskare har ställt sig kritiska till regeringens förlag om extra stöd för införandet av ekologisk mjölk i skolorna. Nu ger sig också jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) in i debatten.

Ekologiska produkter handlar inte om en ideologi utan om ett produktionssätt, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C).

Han förundrar sig över forskarnas kritiska inställning till regeringens förslag om att ge skolor extra stöd för införandet av ekologisk mjölk på matsedeln. Kommunerna har länge fått EU-stöd för den mjölk som serveras i skolorna.

Forskare: Ekologiska produkter är inte samma sak som hälsosam kost

- Ekologisk produktion handlar om värderingar och grön ideologi men den har inga hälsoeffekter, säger forskaren Lauri Reuter till Aamulehti. Reuter, som forskar i bioteknik vid Teknologiska forskningscentralen (VTT), tycker att det är märkligt att ekologiska produkter stöds med de medel som är avsedda för hälsosam kost.

Hon får stöd av en annan näringsforskare.

- Ekologiska produkter är sympatiska men användningen av dem kan inte motiveras med hälsoskäl. Det finns inga bevis för det trots att en del forskare nog lutar lite åt det hållet, säger näringsforskaren Mikael Fogelholm.

Enligt Fogelholm finns det inga större fördelar eller nackdelar med ekologiska varor. Han konstaterar att den ekologiska andelen av människors näringsintag är mycket liten.

- Och även om man skulle inta en föda som består av enbart ekologiska produkter skulle man inte må bättre eller vara friskare än om man åt helt vanlig mat. Rester av bekämpningsmedel hittas dock i lägre grad hos människor som äter huvudsakligen ekologisk mat men dagens forskning visar att människor nog inte får i sig för mycket bekämpningsmedel i normala fall heller, säger Fogelholm till Aaamulehti.

Tiilikainen: Nu blandas fel saker ihop

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) vill kommentera frågan eftersom han tycker att det är ganska underligt att ansedda forskare uttalar sig på det här sättet. Tiilikainen har uttalat sig i Yles morgon-tv.

Kimmo Tiilikainen står på parkeringen vid Närpes Trä och Metall.
Kimmo Tiilikainen Kimmo Tiilikainen står på parkeringen vid Närpes Trä och Metall. Bild: Yle/Juho Karlsson Kimmo Tiilikainen,Centern i Finland,Närpes,Österbotten,jordbruks- och miljöminister

- Det är nämligen så att ekologiska varor är kopplade till EU-direktiv som innefattar strikt definierade och övervakade produktionsmetoder. Det handlar om ett övervakat produktionssätt - inte om en ideologi, konstaterar Tiilikainen.

Han poängterar också att eventuella hälsoeffekter inte är orsaken.

- Regeringen motiverar dessutom inte alls användningen av ekologisk mjölk med hälsoeffekter. Det är allmänt taget viktigt att barn får i sig mjölkprodukter och grönsaker, och att det nu handlar om en inriktning på ekologiska varor har helt andra orsaker.

Tiilikainen säger att regeringen vill stöda ekologisk produktion och konsumtion.

- Här har nog saker och ting blandats ihop. Avsikten med EU:s stöd för skolmat är uttryckligen att skolbarnen ska erbjudas tillräckligt med mjölkprodukter och grönsaker. Men eftersom regeringen har en strävan att på sikt få den ekologiska produktionen - och konsumtionen - att öka så är stödet för ekologisk mjölk ett steg i den riktningen, säger Tiilikainen.

Ekologisk mjölk är inte homogeniserad

Ekologisk mjölk är av tradition inte homogeniserad. Att mjölken inte homogeniseras är enligt många konsumenter en viktig egenskap hos ekologisk mjölk, konstaterar Jord- och skogsbruksministeriet på sin webbsida.

Mjölkproducenterna menar att det inte är tekniskt möjligt att tillsätta D-vitamin i ohomogeniserad mjölk.

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets nya förordning är det i fortsättningen möjligt att tillsätta D-vitamin i fettfri homogeniserad mjölk. Detta gäller enbart fettfri mjölk. Målet är bland annat att öka användningen av ekologisk mjölk i daghem och skolor där man använder d-vitaminberikad vanlig mjölk.

Tidigare kunde man inte tillsätta D-vitamin i ekologisk mjölk ens frivilligt på grund av EU:s lagstiftning gällande ekologiska produkter.

Att mjölken inte homogeniseras är enligt många konsumenter en viktig egenskap hos ekologisk mjölk.― Jord- och skogsbruksministeriet

Vad innebär homogenisering av mjölk?

Homogenisering innebär att stora fettkulor i mjölken omvandlas till många små fettkulor.

Mjölkens fettkulor finns i olika storlek, och omges av ett speciellt membran som består av proteiner och fosfolipider. I ohomogeniserad mjölk stiger de större fettkulorna uppåt och bildar ett gräddskikt på ytan, på grund av att fett är lättare än vatten.

Vid homogenisering går mjölkfettet igenom en smal kanal med hög hastighet. Då splittras fettkulorna upp, och alla fettkulor får samma storlek vilket gör att de inte stiger till ytan. De jämnstora kulorna blir då jämnt fördelade i vätskan och gräddsättning undviks.

En del hälsoexperter anser att ju mer processad maten är desto mindre hälsosam är den. Homogenisering är en process. Det spekuleras i att konsumtion av homogeniserad mjölk kan leda till förhårdning av artärer samt magproblem.

Läs mera:

D-vitaminstvång i ekologisk mjölk?

I Finland förbereds nu en lagändring som skulle göra tillsatt D-vitamin i fettfri och homogeniserad mjölk lagstadgad. Syftet är att öka användningen av ekologisk mjölk i synnerhet i daghem och skolor.

(Artikeln grundar sig delvis på en artikel av Jari Strömberg/Yle Uutiset.)