Hoppa till huvudinnehåll

Museiverket tvivlar på vrakmuseum vid Salutorget

Här planerar Guggenheim konstmuseum
Tomten där Koulumies vill utreda möjligheten till ett vrakmuseum ligger på paradplats i centrum. Här planerar Guggenheim konstmuseum Bild: Yle/Helena von Alfthan saluhallen i helsingfors

Lyft skeppet Vrouw Marias vrak och skapa ett museum kring det intill Salutorget i Helsingfors, står det i stadsfullmäktigeledamot Terhi Koulumies (Saml) motion som Yle Huvudstadsregionen skrev om förra veckan. I motionen föreslås att Helsingfors Stad utreder om projektet går att genomföra, vad kostnaderna skulle vara och se om man kunde hitta intresserade finansiärer.

Juhani Kostet, generaldirektör för museiverket tror inte att projektet genomförs åtminstone inom den närmaste framtiden.

– Att lyfta vraket skulle vara mycket problematiskt, inte minst ekonomiskt. Pengarna är det största hindret, men de tekniska problemen är också stora. Att lyfta vraket är bara en sak, sedan kommer arbetet med att bevara skeppet, säger Kostet.

Stora krav på konserveringsarbetet

Det kommer att ställas stora krav på en eventuell museibyggnad för att skeppet skulle kunna bevaras och visas för publik. Förebilden, Vasamuseet i Stockholm kämpar med att hålla en naturlig förvittring stången, något Kostet också konstaterar.

– Byggnaden är det viktigaste. I Stockholm har de många svårigheter med att konservera regalskeppet Vasa, säger han.

Om Kostet skulle få bestämma skulle Vrouw Maria få vila där hon ligger på fyrtio meters djup i Nagu skärgård.

– Den bästa platsen för henne är under havsytan. Där bevaras skeppet bäst och vi kan idka forskning kring vraket när det någon gång finns pengar till det. Det är krävande att forska på så stort djup, men det är det bästa alternativet, säger Kostet.

Koulumies välkomnar kommentar

När Koulumies delges Kostets kommentarer säger hon att det är just för att få mer information som hon gjort sin motion.

– Jag välkomnar all information. Tanken är just att staden utreder vad det ska kosta, hur museiverket och andra berörda parter ställer sig och hur projektet skulle finansieras, säger hon.

Koulumies vill själv inte ens gissa på hur mycket ett museum skulle kunna kosta, men är noga med att projekt av den här typen inte ska finansieras med skattemedel.

– Av samma orsak röstade jag i tiden för en utredning om ett Guggenheim, men sedan mot ett museum som bara skulle ha kostat för skattebetalarna, säger hon.

Utredningar får kosta

Att utreda förutsättningar för diverse projekt som sedan skulle förverkligas av externa finansiärer kostar också, men Koulumies tycker inte det finns skäl att dra gränser för vilka utredningar som ska göras.

– Det är tjänstemännens jobb. Så länge stadsborna kommer med goda idéer vill jag föra fram dem, säger hon.