Hoppa till huvudinnehåll

Sipilä försvarade regeringens lagberedning - Oppositionen: Ta inte grundrättigheterna för givna

Juha Sipilä
Arkivbild. Juha Sipilä Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press Juha Sipilä

Statsminister Juha Sipilä har gett riksdagen en redogörelse över nivån på lagberedningen. Redogörelsen anknyter till den kritik som bland andra justitiekansler Jaakko Jonkka riktat mot regeringen.

Sipilä säger att en god och kvalitativ beredning är viktig för regeringen. Han konstaterar att regeringen kommer att ta kritiken på allvar, och att värnandet om grundlagsenligheten måste genomsyra beredningen på alla nivåer.

Samtidigt påpekar Sipilä att experter också tidigare kritiserat beredningen av lagstiftingen, oberoende av vilken regeringskonstellation som varit vid makten. Svårigheterna ökar när man bereder ny lagstiftning som förutsätter att olika grundrättigheter vägs upp mot varandra.

- Det är inte heller ovanligt att grundlagsexperter är oeniga om tolkningen av grundlagen, eller att tolkningar ändras över tid.

Sipilä säger att beredningen av lagstiftningen är den viktigaste uppgift regeringen har, vid sidan av att göra upp budgeten.

- Den goda lagberedningen måste utgå från ministeriets ledning, det vill säga ministern, slår Sipilä fast.

annika lapintie
Brister har också förekommit tidigare, medger Annika Lapintie (VF). annika lapintie Bild: Yle/Johanna Ventus annika lapintie

Oppositionen: Förstår regeringen innebörden av grundlagen?

Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF) medger att det också förekommit brister i beredningen under tidigare regeringar.

- Men den här regeringen verkar nog vara helt i en klass för sig då det gäller att komma med förhastade och dåligt beredda propositioner.

Lapintie hänvisar bland annat till uppgifter om att justitiekanslers byrå inte fått tillräckligt med information om aktuella ärenden, och att kritik förbisetts.

De grönas Outi Alanko-Kahiluoto späder på kritiken. Det är inte bara nivån på beredningen som förändrats med den nuvarande regeringen, utan hela sättet att se på grundrättigheter, menar hon.

- Resultaten kan ses i Helsingfors centrum där flyktingar demonstrerar mot ovärdig behandling. Regeringen måste ta diskussionen på allvar, grundlagen måste högaktas. Kritiken mot beredningen måste tas på allvar och utredas grundligt, säger Alanko-Kahiluoto.

Eva Biaudet i riksdagen
Bristerna måste tas på allvar, säger Eva Biaudet (SFP). Eva Biaudet i riksdagen Bild: Jarno Kuusinen / AOP Eva Biaudet,riksdagen

Biaudet: Land ska med lag byggas

Riksdagsledamoten Eva Biaudet (SFP) uppmanar regeringen att fundera på det ursprunliga syftet med grundlagen: att skydda minoriteterna mot majoritetens godtycke.

- Kritiken mot de grundlagsenliga bristerna måste tas på allvar. Nu verkar det ändå som att vi är på väg i sämre riktning då det gäller de grundrättigheter som råder. Vår oro blir inte mindre av att justitieministern lyft fram en diskussion om huruvida grundlagen borde ändras.

Biaudet har med oro noterat det tonfall med vilket vissa politiker talar om grundlagen. Pratet om "grundlagsfundamentalism" är inget man kan ta med en axelryckning, anser hon.

- Om uppfattningen att grundrättigheterna hör till alla gör en till grundlagsfundamentalist, så är vi SFP:are grundlagsfundamentalister.

Enligt Biaudet är de grundläggande rättigheterna inget som kan tas förgivet, säger Biaudet.

- Land ska med lag byggas, det är ett visdomsord som trots sin höga ålder inte föråldrats. Det inser vi när vi följer med händelserna i Ungern, Polen eller USA. Vi får inte tänka oss att grundrättigheterna är en självklarhet, inte ens här i Finland.

Jari Lindström (Sannf)
Justitieminister Jari Lindström ser allvarligt på beskyllningarna. Jari Lindström (Sannf) Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press Jari Lindström

Lindström: Kritiken måste tas på allvar

Justitieminister Jari Lindström säger att kritiken mot nivån på lagberedningen måste tas på allvar.

- Vi kan inte säga att vi har varit perfekta, ibland är det alltför skyndsamt. Då måste man stanna upp och fundera på vad som är på gång. Men att det är skyndsamt får inte leda till att lagberedningen blir lidande.

Lindström tillbakavisar uppfattningen om att inställningen till de grundläggande rättigheterna skulle ha förändrats med den nuvarande regeringen.

- Vi har blivit invalda hit, och konstigt skulle vara om det inte märktes på något sätt. Men jag ser allvarligt på beskyllningarna att vi avsiktligen skulle försöka driva igenom grundlagsvidrig lagstiftning. Det här är grundlagsutskottets uppgift.

Lindström säger att det hör till Justitieministeriets uppgifter att stöda de övriga ministerierna i lagberedningen. Det slutliga ansvaret för kvaliteten på lagarna ligger ändå hos respektive ministerium, säger han.