Hoppa till huvudinnehåll

Sipilä upplyser om lagberedningen

Statsminister Juha Sipilä (C) redogjorde för ändringarna i statens ägarpolitik.
Statsminister Juha Sipilä (C) redogjorde för ändringarna i statens ägarpolitik. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press Juha Sipilä

Statsminister Juha Sipilä (C) ger på tisdag eftermiddag en upplysning om beredningen av lagstiftningen i riksdagen.

Det är inte första gången nivån på lagberedningen diskuteras i och utanför riksdagen. Regeringsperioden har varit full med uppmärksammade exempel på lagförslag och andra planer regeringen haft, men som på grund av dåliga konsekvensbedömningar, orealistiska målsättningar eller annat dragits tillbaka.

Som exempel kan nämnas förvaltarregistret, asylsökandes sociala stöd, dagvårdsavgifternas höjning och kvoten för vårdpersonal i äldreomsorgen.

Här kan du läsa Yle Nyheters lista på uppmärksammade fall där rgeringen tvingats backa.

JK lugnade ner

Då justitiekansler Jaakko Jonkka besökte riksdagen nyligen talade han ändå försonligt om problemen med grundlagen, och sade att ämbetet tvingas ingripa i 10-20 procent av ärendena som når plenum.

- Andelen är ungefär samma som tidigare under min tid på byrån,och några stora kast har inte förekommit, sa Jonkka

Jonkka ville med andra ord lugna ner diskussionen om att denna regering skulle vara speciellt dålig på att stifta lagar.

Dåliga resurser

Statsminister Juha Sipilä har kommenterat frågan tidigare. I december sade han att ministeriernas resurser för lagberedningen är knappa.

Han lät också tidigare inrätta ett råd för bedömning av lagstiftningen, som ger utlåtanden.

Oppositionen kommer förmodligen att vältra sig i de saftiga exemplen på misslyckanden den senaste tiden, vare sig de har att göra med själva lagstiftningen eller politiska problem. Som då regeringen fröjdades över att den lyckats stoppat sitt eget förslag om en båt- och motorcykelskatt.

Läs också