Hoppa till huvudinnehåll

Språkstridigheter i Kyrkslätt – Finlandssvenska taxichaufförer känner sig diskriminerade

Cenneth Lindström är taxichaufför i Kyrkslätt.
Cenneth Lindström kör taxi i Kyrkslätt. Han har polisnmält taxigranskarna som enligt Lindström ger honom grundlösa förbud som hindrar honom att sköta sitt yrke. Cenneth Lindström är taxichaufför i Kyrkslätt. Bild: Yle/Carina Bruun kyrkslätt

Taxigranskarna har lägre tröskel för att ge straff och varningar åt de svenskspråkiga taxichaufförerna än åt de finskspråkiga. Det här anser fyra taxichaufförer som Yle Huvudstadsregionen pratat med. Verksamhetsledaren för taxiföreningen i Esbo och Kyrkslätt säger att alla behandlas jämlikt.

I ungefär ett halvt år har Cenneth Lindström känt att han utsatts för extra många straff och tillrättavisanden av taxigranskarna.

- Jag var länge sjukledig och efter att jag kom tillbaka så började det.

Granskarna påstod att Lindström uppfört sig illa framför en kund, men kunde inte specificera vad som hänt. De bad Lindström att i stället ringa till Esbo för att kolla upp saken, men det gjorde han aldrig.

- Ifall man anklagar mig för någonting måste man kunna berätta vad det är, säger Lindström.

Fel sorts byxor gav straff

En annan gång handlade det om Lindströms byxor som inte var lämpliga.

- Jag erkänner att jag hade fel sorts byxor på mig, men då brukar man få åka hem och byta dem. Nu fick jag direkt ett fyra timmars ULA-förbud (förbud att ta emot taxibeställningar från taxicentralen red.anm.), säger Lindström.

Cenneth Lindströms polisanmälan.
Cenneth Lindströms polisanmälan. Cenneth Lindströms polisanmälan. Bild: Yle/Carina Bruun kyrkslätt

Lindström har också fått ULA-förbud för att han nekade en körning. Framför honom i kön fanns tre andra taxichaufförer som nekade samma körning. De fick inte något straff.

Diskrimineringen har gått så långt att Cenneth Lindström har gjort en polisanmälan om saken.

- Jag vill bara att det här ska ta slut. Jag har diskuterat det här med polisen. Men från taxiföreningen har jag inte hört någonting, säger Lindström.

Andra taxichaufförer är också missnöjda

Yle Huvudstadsregionen har också pratat med Tom Lindroos som känner sig utsatt av taxigranskarna.

- Vi blir inte likadant behandlade som de finskspråkiga kollegerna. Det känns så, säger Lindroos.

Han berättar att han fick en varning på grund av en miss som Folkpensionsanstalten (FPA) begick när de beställde skjuts.

- Jag förklarar varför jag inte kunde ta skjutsen. Det var FPA som gjorde ett misstag. Men då sa taxigranskaren att jag måste lära mig att köra FPA-körningar. Jag fick inte förklarat för mig hur jag borde ha gjort, säger Lindroos.

Han fick också tre dagars ULA-förbud för att han plockade upp en kund på gatan och därför var tvungen att tacka nej till en beställning.

Även två andra taxichaufförer tycker att det verkar som att taxigranskarna ger sig på de svenskspråkiga chaufförerna. De har inte själva blivit utsatta.

- Det är ganska märkligt att bara de svenskspråkiga har fått straff medan de andra har blivit utan, fastän de gjort samma sak, säger Nils Sillman som är taxichaufför.

"Vi behandlar alla jämlikt"

På Esbo- Kyrskslätt Taxi EKT rf har man hört om klagomålen, men avfärdar dem.

- Jag tog itu med saken förra veckan och pratade med Lähitaksi som har hand om all data. Teknikansvarige där kunde bekräfta att man har behandlat alla jämlikt, oberoende av vilket språk de pratar, säger verksamhetsledare Jari Ahlqvist.

Däremot säger han att granskningen av taxibilarna i området Sjundeå-Kyrkslätt har skärpts och därför har sanktionerna mot taxichaufförer ökat.

- Taxigranskarnas uppgift är att se till att efterfrågan och utbud möts någorlunda och att taxina också rör sig i glest bebyggda områden som Sjundeå. Data visar att chaufförer tackat nej till körningar utan orsak, säger Ahlqvist.

Hur kommer det sig att vissa får sanktioner, medan andra som gör samma fel inte får en anmärkning ens?

- Jag kan inte uttala mig om enskilda fall men tackar man nej till körningar flera gånger får man också hårdare sanktioner. Dessutom går vi ännu genom all data så fler kommer att få sanktioner. Det bara tar en tid att gå igenom allt.

Hur är det då med kläderna, kunde inte Cenneth Lindström ha fått åka hem och byta byxor i stället för att bestraffas direkt?

- Lähitaxi har bestämt sig för en strängare policy också när det gäller taxichaufförernas utrustning och kläder. Förr fick man ULA-förbud i två timmar så att man hann hem och byta om. Nuförtiden är det ULA-förbud i fyra timmar direkt. För varenda en.

Ahlqvist understryker att alla taxichaufförer har skrivit på ett kontrakt och vet vad som förväntas av dem.

- Man klär inte på sig fel byxor av misstag. Alla vet vilka regler som gäller.

Rättelse 22.2.2017 klockan 17.13: I artikeln fanns fel namn. Chauffören som också fått ULA-förbud heter Tom Lindroos.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen