Hoppa till huvudinnehåll

Minskande befolkningsunderlag oroar i Jakobstad

Carl-Gustav Nars och Ann-Mari Nars-Holm
Carl-Gustav Nars och Ann-Mari Nars-Holm. Carl-Gustav Nars och Ann-Mari Nars-Holm Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,ann-mari nars-holm

Ett sakta minskande befolkningsunderlag är ett orosmoment i Jakobstad. Men Yles Kommunradar visar också på många goda faktorer för Jakobstads del.

Överskottet på arbetsplatser i förhållande till arbetsför befolkning är en av de högsta i landet och skuldbördan minskade kraftigt efter försäljningen av energiverket.

Stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad betonar att regionen håller ställningarna någorlunda när det gäller befolkningsutvecklingen. Situationen är enligt henne ändå lite olycklig när kommunerna tävlar sinsemellan om företagsetableringar. I stället borde man tävla mot andra regioner, enligt henne.

Jakobstads stadsdirektör Kristina Stenman.
Kristina Stenman. Jakobstads stadsdirektör Kristina Stenman. Bild: Yle/Juha Kemppainen stadsdirektör kristina stenman,Jakobstad

Investeringar är nödvändiga trots ansträngd ekonomi

Ekonomin i kommunerna överlag liksom i Jakobstad blir enligt stadsdirektör Kristina Stenman mer förutsägbar när landskapet tar över social- och hälsovården där de stora överskridningarna har skett.

Kommunerna har ändå kvar en hel del uppgifter som kräver investeringar.

- Bildningssidan blir kvar i kommunen och där borde man kunna investera också långsiktigt. Det krävs också investeringar för att kunna svänga den negativa befolkningstrenden, säger Kristina Stenman.

- Fullmäktigegrupperna måste bättre fås med i beredningsskedet kring olika frågor i framtiden.

Jakobstad har många olika politiska grupperingar och man kan se på den saken på olika sätt.

- Man kan kalla det politisk splittring men man kan också kalla det politisk mångfald. Det är inget problem i sig, det hör till demokratin.

Kommunfusion är en möjlig tanke också i framtiden

Pedersöres kommundirektör Stefan Svenfors ser ingen anledning till en kommunfusion i Jakobstadsregionen. Inte nu och ännu mindre i framtiden när landskapet tagit över de riktigt tunga bitarna.

Kristina Stenman har en annan syn på saken.

- Frågan är ännu aktuell, kommunerna har en mycket viktig roll fortsättningsvis när det gäller till exempel planläggning och näringslivsfrågor. Det kommer ännu att bli en kamp mellan orter och regioner.

- Man har en bättre position när man tävlar om nationella resurser och etableringar om Jakobstadsregionen vore en ort med 50 000 invånare och Vasa en ort med 90 - 100 000 invånare.

Torgparkeringens skede två

Centrum i Jakobstad har fått ett lyft år 2016 och en ytterligare utbyggnad av den underjordiska parkeringen med anslutning till Halpa- Hallis parkering är aktuell liksom en in- och utfart vid Rådhusets norra sida.

Det här är en fråga som delar både politikernas och stadsbornas åsikter. Hur nödvändigt är det att bygga ut i ett skede när väldigt få har hittat till den existerande parkeringen under västra delen av torget frågar sig många.

- En strategiplan för hela centrum skall färdigställas under våren och om planen är bra funderar vi först därefter på andra skedet med den underjordiska parkeringen, säger Martti Vähäkangas som är styrelseordförande för parkeringsbolaget Ludvig.

- Rent konkret kommer ingenting att hända med en utbyggnad under 2017 och inga arkeologiska utgrävningar är ännu beställda av Museiverket.

- Det största målet med skede två är att åstadkomma en andra in- och utfart vid Rådhuset och att koppla ihop det första skedet under Gågatan med Halpa- Hallis nuvarande underjordiska parkering.

Stadsstyrelsen i Jakobstad beslöt på måndagen att en konsultutredning för 10 000 euro skall göras över hur de båda underjordiska parkeringarna kan kopplas ihop.

Svårigheten ligger i de stora avloppsledningar som går längs Gågatan och som korsar den tänkta förbindelsen mellan de båda parkeringsutrymmena.

Parkeringsbolaget borde också enligt Vähäkangas anställa en person som kunde driva projektet från parkeringsbolagets sida.

En fullmäktigemotion har lämnats in av Pro Pietarsaaris Eero Luomala där det krävs att utredningar görs på vilka villkor staden Jakobstad kunde lämna parkeringsbolaget där staden har en 15 procentig andel.

Enligt vissa uppgifter har Halpa-Halli rätt att dra sig ur parkeringsbolaget om torgparkeringen inte förenas med Halpa-Hallis parkering inom fem år. Martti Vähäkangas säger att aktionärsavtalet är hemligt och han kan inte avslöja några detaljer om det.

- Vi har ett aktionärsavtal men det är inte offentligt, säger också stadsdirektör Kristina Stenman.

Många saker är bra i Jakobstad tycker folk på stan

Många saker är bra i Jakobstad när man jämför med andra orter säger Sinikka Kondracka.

- Vi har en låg arbetslöshet i jämförelse med andra städer, i Karleby är arbetslösheten högre, det finns många små företag

Sinikka Kondracka är bekymrad för förhållandet mellan finskt och svenskt i Jakobstad
Sinikka Kondracka i Jakobstad Sinikka Kondracka är bekymrad för förhållandet mellan finskt och svenskt i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad

Carl-Gustav Nars är inte lika positiv när han ser på bilden av Jakobstad och då är det speciellt den tekniska sektorn.

- Allting förfaller, det blir bara sämre och sämre, Östanpåvägen där jag bor är förbättrad, det tackar vi för.

- Jag undrar också om personalen har de rätta fullmakterna , tror ledarna på personalen.

- Nu verkar det som om det styrs uppifrån och sedan pekar man bara på varandra.

Ann-Mari Nars- Holm är rullstolsburen och gör sin bror sällskap på caféet i centrum av Jakobstad. Hon är beroende av hjälp i hemmet och det är speciellt en sak som hon är upprörd över och det gäller hennes katt som är en kär vän för henne.

- Jag sitter i rullstol hela tiden och för hemvården får man inte ha katt, hemvården gör ingenting för en katt, de byter inte kattsand och då måste jag ta dit en helt annan firma.


Läs också