Hoppa till huvudinnehåll

Själviska föräldrar för smittbärande barn till dagis

Daghemsbarn leker.
Daghemsbarn leker. Bild: All Over Press barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),leksaker,daghem

Det tråkiga noroviruset som förorsakar den så kallade vinterkräksjukan är mycket smittsamt. Man bör också komma ihåg att stanna hemma en tid efter det att man är symptomfri eftersom man fortfarande är en smittospridare.

Rekommendationen är att man stannar hemma i 48 timmar efter den dag man blivit fri från alla symptom.

Viruset sprider sig både genom direkt och indirekt kontakt.

Inkubationstiden - det vill säga den tid det tar från att man har blivit smittad tills man blir sjuk - är för vinterkräksjukan 12-48 timmar. Symptomen - kräkningar och diarré - uppträder plötsligt och kan pågå i 12–72 timmar.

Det kan räcka med en smittad person för att en hel arbetsplats eller ett helt dagis ska smittas ner.

Vad gör man för att förhindra epidemier bland barnen på dagis?

Smittade personer anses alltså kunna föra viruset vidare i minst två dygn efter den dag de betraktar sig som friska.

Vid magepidemier kan det bli speciellt kämpigt med sjuka barn på dagis. Det är dessutom knepigt då det finns syskon med i bilden och de också borde hålla sig borta från dagiset. Syskon - och föräldrar - kan via händer och kläder föra med sig noroviruset till dagis. Det finns också en risk för att ett symptomfritt syskon förs till dagis och plötsligt insjuknar där.

Ta ansvar för dina bobbor så att färre drabbas!

Många föräldrar förstår att barnet ska stanna hemma också efter det att symptomen har försvunnit. Det finns ändå sådana vuxna som upplever att till exempel det egna jobbet är så viktigt att risken för att det egna barnet sprider smitta på dagiset inte ses som betydelsefull.

På dagisar kan man höra föräldrar säga: "Lille Lasse ligger hemma och spyr men Kalle kommer hit ändå". "Lisa spydde en gång i går men sen var hon bra så det var nog bara något hon ätit.."

Läs Hannah Norrenas blogg där hon beskriver hur hon personligen ingrep!
(Lappen som hon hängde upp på dagis kan beskådas i slutet av den här artikeln.)

Bespisning på dagis
Bespisning på dagis Bild: Mikael Crawford/Yle Dagisbarn,mat på dagis,daghem

"Vi använder tvål och vatten och pappershanddukar"

Daghemmet Marias Asyl i Helsingfors har än så länge inte drabbats av noroviruset.

- Vi är lyckligt lottade. I år har vi inte haft någon magsjukeepidemi, säger föreståndaren Nora Karlsson.

Hon säger att dagiset har följt sina vanliga rutiner med normal rengöring och regelbundet byte av sängkläder. Man är noga med handhygienen.

- Vi använder tvål och vatten vid handtvätt. Vi är mycket noggranna med det. Desinficeringsmedel räcker inte till för att viruset ska hållas borta

På Marias Asyl använder man enbart pappershanddukar då händerna ska torkas.

- Här rekommenderar vi att barn som drabbats av norovirus inte ska återvända förrän symptomen varit borta i två dagar.

- Och syskon till ett magsjukt barn ska också lämnas hemma. Viruset sprids så otroligt lätt att syskonen ju verkligen är i farozonen. De ska inte komma till dagis eftersom det är sannolikt att viruset finns hos dem också, säger Nora Karlsson.

- Men om olyckan är framme och ett barn drabbas av akut spysjuka på dagis så har vi alltid vårt "nödämbar" redo. I den hinken finns nödutrustningen med bland annat handskar och desinficeringsmedel.

Helsingfors dagvårdschef: Vi ser allt fler barn i risigt skick

Helsingfors dagvårdschef Nina Fabricius konstaterar att den här diskussionen återkommer varje år. Också hon poängterar betydelsen av god handhygien - tvål och vatten.

- Det är besvärligt då sjukdomar slår till, och noroviruset är nog det värsta. Det är svårt för föräldrarna och det är svårt för dagispersonalen.

Daghemspersonalen är i princip hjälplös, och har inte rätt att förbjuda barn att komma till dagis.

- Vi kan inte förhindra föräldrarna att föra sjuka barn till dagis. Vi är inga poliser, och föräldrarna är inte heller redovisningsskyldiga då det gäller sjukdomar i hemmet.

Fabricius konstaterar att läget tyvärr har försämrats, och att man ser allt fler sjuka barn.

Nina Fabricius, chef för den svenska dagvården i Helsingfors.
Nina Fabricius, dagvårdschef i Helsingfors. Nina Fabricius, chef för den svenska dagvården i Helsingfors. Bild: Yle/Mira Myllyniemi fabricius

- Många barn kommer till dagis i risigt skick eftersom föräldrarna inte har ansett sig kunna stanna hemma med sitt barn. Föräldrarna vabbar inte här. ( Vabba = ta ledigt från arbetet för att vårda (sjukt) barn och sedan söka ersättning för förlorad arbetsinkomst. vab=vård av barn.Red. anm.)

Ansvaret skuffas på daghemspersonalen som då måste ta hänsyn till det sjuka barnet.

- Vi erbjuder alla barn dagvård, och kvaliteten på dagvården ska var hög. Men det betyder också att vi förutsätter att ett barn är i ett sådant skick att det kan klara av den verksamhet som ordnas på daghemmen.

Det finns strikta direktiv och råd som gäller utrymmen där det rör sig mycket folk

Folkhälsoinstitutet (KTL) säger i sina direktiv att personer som insjuknat ska hålla sig borta från jobbet i två dygn efter att symtomen upphört. Det finns ändå fall där man antar att viruset har kunnat leva vidare också under en längre tid.

Om personalen bär på sjukdomen och om beröringsytor är kontaminerade kan epidemin förlängas till flera veckor, särskilt på hotell och kryssningsfartyg där det rör sig mycket människor, konstaterar KTL. Enbart desinficering av ytorna
kan inte förhindra epidemin om man inte alls isolerar de sjuka och de exponerade. Problemet är svårt att hantera om alla har exponerats nästan samtidigt (till exempel små daghem och skolor).

Den som är sjuk utsöndrar mycket virus medan den som blir smittad bara behöver bara en liten mängd virus för att bli smittad

Enligt KTL bör man vid behov överväga att stänga drabbade anstalter medan städnings- och desinficeringsåtgärder pågår om det visar sig att epidemin trots åtgärder inte tar slut. Hälsoskyddsmyndigheterna kan också bestämma att anläggningen stängs för en viss tid (lagen om hälsoskydd § 20).

Barnleksaker ska vid behov rengöras och desinficeras dagligen. Det finns också ingående direktiv om städning och desinficering då ytor och textiler varit i kontakt med avföring och uppkastning.

Några allmänna tumregler

  • Ha en god handhygien
  • Undvik bufféer
  • Håll dig borta från magsjuka personer
  • Smittade personer bör inte laga mat åt andra.
  • Sängkläder och handdukar ska tvättas i minst 60 grader om de varit i kontakt med viruset.

Karensdagar i Sverige - magsjuka på jobbet svider i plånboken - men man kan få kräksjukeledigt omedelbart

I Sverige finns det ett system med karensdag vilket innebär att också magsjukeepidemier innebär ett ekonomiskt minus för arbetstagare som stannar hemma.

Det finns en påtaglig risk att anställda som förlorar mycket på att vara hemma går till jobbet trots att de är sjuka, skriver Aftonbladet. De som jobbar inom handeln, restaurangnäringen, samt inom vård och omsorg träffar dagligen många människor och smittas då lättare och smittar andra. Denna "sjuknärvaro" är problematisk.

Aftonbladet konstaterar att dagens sjuknärvaro är morgondagens sjukfrånvaro. Det finns studier som visar att personer som upprepade gånger går på jobb trots att de borde ha sjukskrivit sig, löper större risk för framtida sjukskrivningar.
Den ökning av sjuknärvaron som man ser i dag ses som ett hot mot den framtida folkhälsan, jobben och tillväxten.

En del arbetsgivare i Sverige ersätter arbetstagaren för karensdagen. Det finns också förmildrande regler - som varierar på olika arbetsplatser - och i vissa fall får personalen stanna hemma med full lön de närmaste dagarna efter tillfrisknandet eftersom de då fortfarande kan föra smittan vidare.

Lapp med varning för vinterkräksjuka på dagis.
En lapp som en förälder hängde upp på dagis. Lapp med varning för vinterkräksjuka på dagis. Bild: Yle / Hannah Norena virussjukdomar,norovirus,vinterkräksjuka,magsjuka
Alla borde förstå att hålla sig hemma tillräckligt länge

Läs mera:

Norovirus lurar på handtag och strömbrytare - så här skyddar du dig

En efter en kroknar vänner, arbetskamrater och bekanta under vinterns kräksjuka. Och medan de ligger hemma och mår illa kan viruset lura kvar på dörrhandtag, tangentbord och strömbrytare i flera dygn. Här är tre tips för hur du tacklar noron.