Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt företag bygger om krematorieugnen i Karis

Krematoriet i Karis.
St Olofs kapell kommer också att byggas till. Krematoriet i Karis. Bild: Yle/Pia Santonen krematorier,Karis,Raseborg,begravningsplatser

Det svenska företaget Mitab i Forsbacka kommer att installera rökgasfilter och uppgradera krematorieugnen i Karis. Fyra utländska företag lämnade in anbud till Raseborgs kyrkliga samfällighet.

Två av företagen kommer från Sverige, ett från Tyskland och ett från Italien. Mitab i Forsbacka lämnade in det billigaste anbudet på 460 500 euro.

Raseborgs kyrkliga samfällighet har budgeterat sammanlagt 1,2 miljoner euro för att krematoriet ska förses med utrustning för rening av rökgaser i år. Utrustningen behövs för att uppfylla kraven i krematoriets nya miljölov.

Också St Olofs kapell kommer att byggas ut för att det ska finnas plats för utrustningen. Företaget Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin har valts till entreprenör för utvidgningen.

Det beräknas kosta 447 500 euro att bygga till kapellet.