Hoppa till huvudinnehåll

Tjänstemän i Raseborg gav motstridig information till byggare

Bygglovsblanketter
Ett par som ville bygga ett hus fick olika bud av tjänstemännen. Till slut kom en räkning som staden hade lovat stå för. Bygglovsblanketter Bild: YLE/Tove Virta formulär

Först behövde paret som ville bygga i Raseborg inget undantagslov men plötsligt behövdes det trots allt. Sedan skulle de inte behöva betala för det på grund av alla oklarheter, men plötsligt fick de ändå en räkning.

Ett par i Raseborg hade arrenderat en tomt och ville bygga hus. De hade kollat med stadens byggnadstillsyn vilka lov de behövde för husbygget. Stadens tjänsteman hade konstaterat att ett undantagslov inte behövs: det stod i planen att undantagslov behövs men byggnadstillsynen hade konstaterat att det var ett skrivfel så något undantagslov krävdes inte.

Paret lämnade då i stället in en bygglovsansökan, såsom staden önskat.

Ny tjänsteman hade annan åsikt

Men samtidigt hade hela byggnadstillsynen organiserats om och tjänstemännen hade bytt. Det betydde att en annan tjänsteman hade blivit ansvarig för loven som behövdes för parets bygge.

Nu ansåg den nya tjänstemannen att det inte räckte med ett bygglov. Paret var därför trots allt tvunget att ansöka om undantagslov.

Men de hade lovats att staden, det vill säga byggnadstillsynen, i det här fallet skulle stå för de extra kostnaderna för undantagslovet.

Det löftet höll inte utan paret fick en faktura på 1 000 euro; det är priset på ett undantagslov. De betalade avgiften för att undvika indrivning.

Takstolar
Takstolar Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

De är inte nöjda utan ber att staden håller sitt tidigare löfte och omprövar räkningen för undantagslovet.

Det tycker inte stadens tjänstemän är nödvändigt. De anser att paret måste betala undantagslovet. Enligt beredningen påverkar det inte situationen att tjänstemännen har haft olika tolkningar om nödvändigheten av ett undantagslov.

Planläggningsnämnden ska behandla ärendet på sitt möte på onsdag 22.2. Förslaget från tjänstemännen är att förkasta parets begäran.

Det började en sommardag 2015

Texten nedan är ett tillägg till artikeln torsdagen den 23.2.2017 vid 12.30-tiden efter planläggningsnämndens möte kvällen innan:

Ordföranden för planläggningsnämnden Sven Holmberg (SFP) uppger att frågan diskuterades grundligt på mötet.

Nämnden fick veta att det var en rätt ny bygglovshandläggare som hade hand om ärendet när den första ansökningen av byggarparet blev aktuell sommaren 2015.

Det var sommartid och den nya handläggaren var ensam på plats på sin arbetsplats.

Sommardag i skärgården.
Det hela började en sommardag 2015 när en ny bygglovshandläggare satt ensam på kontoret. Sommardag i skärgården. Bild: Yle/Lotta Sundström lugnt vatten

Han beslutade därför att kontrollera med planläggningsavdelningen hur det är med behovet av undantagslov. Planläggningsavdelningen tyckte att det inte behövdes. Samma tyckte dåvarande lendande byggnadsinspektören och den nya handläggaren själv.

Kunden meddelades därför att något undantagslov inte behövs utan att ett bygglov räcker.

Men kunden lämnade inte in någon ansökan om bygglov förrän över ett år senare, hösten 2016.

Då hade många anställda bytt plats på stadens byggnadsinspektion. Det fanns bland annat en ny ledande byggnadsinspektör som nu behandlade den inkomna bygglovsansökan av paret.

Den nya ledande byggnadsinspektören tyckte nu att det absolut behövs ett undantagslov för bygget. Han hade enligt Holmbergs berättelse inte över huvud taget varit med när frågan var aktuell 2015.

Oklart om någon på staden har lovat kunden att staden står för notan

Vad gäller fakturan har staden inte kunnat bekräfta om staden har lovat stå för summan, 1000 euro. Ingen av de anställda erkänner att de har gett något sådant löfte. Men kunden har fått en sådan uppfattning, förklarar Sven Holmberg.

Nämnden godkände förslaget att staden inte tar ansvar för fakturan utan kunden måste betala den själv.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland