Hoppa till huvudinnehåll

Tolk under födslar vanligare – "Problematiskt om mannen tolkar då vissa saker är tabu"

Barnmorska i en förlossningssal.
Barnmorskan Mariette Pontán säger att det kan bli problem om mannen tolkar då det finns vissa ämnen som är tabu. Barnmorska i en förlossningssal. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn barnmorska,förlossningssjukhus,mariette pontán

Det blir allt vanligare att en tolk behövs på förlossningssjukhusen i huvudstadsregionen och nu ska ett journummer för tolkning tas i bruk. Det är vanligt att släktingar eller mannen fungerar som tolk, en lösning som inte är helt problemfri.

- Flera gånger i veckan kommer det föderskor som talar ett språk som personalen inte kan, säger barnmorskan Mariette Pontán vid Barnmorskeinstitutet i Helsingfors. Det handlar om invandrare och flyktingar som inte har varit i Finland så länge. Vi har rätt att använda tolk men om en mamma ska föda mitt i natten får vi sällan tag på en. I så fall måste en släkting, en vän eller ens partner som kan finska, engelska eller svenska tolka. Ibland sker tolkningen också över telefon.

Pontán säger att det kan uppstå problem i samband med tolkning vid födslar.

- Vi vet inte vad som sägs och vad som tolkas. Berättar den som tolkar allt som vi säger eller säger de någonting annat? Det kan bli missförstånd. Ofta är det mannen som tolkar och det finns vissa tabubelagda ämnen. Man vet inte vad olika kroppsdelar heter och det kan vara svårt att per telefon få fram det som vi behöver få fram.

I Finland är det okej att prata om könsorgan men alla vet inte varför de har mens, hur de har blivit gravida eller vad som händer under en förlossning.― Mariette Pontán, barnmorska

Vad menar du med tabubelagda ämnen?

- I Finland är det okej att prata om könsorgan men alla vet inte varför de har mens, hur de har blivit gravida eller vad som händer under en förlossning. I Finland är mannen eller partnern ofta med under förlossningen. Men så är det inte i hela världen och det kan vara svårt för en man att börja prata om sådana saker.

Mannen hamnar utanför sin egen zon, vilket kan orsaka vissa problem.

- Vi försöker fråga om kvinnan har blödningar eller har ont men om det här är saker som paret inte annars pratar om så går det inte. De allra flesta fall fungerar ändå bra, säger Pontán.

Hon säger att tolkar behövs under förlossningarna.

- Vi vill ha en professionell tolk på plats eftersom vi då kan lita på att de översätter vad vi säger och att familjen har det bra.

Tolkning behövdes tusentals gånger

I huvudstadsregionen är det aktiebolaget A-Tulkkaus Oy som sköter tolkningen inom hälsovård, socialvård och utbildning. Bolaget ägs av Vanda stad, Helsingfors stad, Esbo stad och samkommunen HNS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) och erbjuder tolkning på närmare 90 språk.

Statistik från bolaget visar att förlossningssjukhusens olika avdelningar under fjolåret behövde tolkning 2 043 gånger eller 2 486 timmar. De vanligaste tolkningsspråken i fjol var arabiska (546 timmar), somaliska (333 timmar) och ryska (326 timmar).

På 1990-talet var somaliska det vanligaste språket som behövde tolkning, senare var det ryska och 2015 gick arabiskan upp i topp.― Mohsen Tavassoli, servicechef vid A-Tulkkaus

Mohsen Tavassoli, servicechef vid A-Tulkkaus, säger att behovet av tolkningstjänster i samband med förlossningar har ökat.

- Allt fler personer med ett främmande språk som modersmål har flyttat till huvudstadsregionen, vilket har ökat behovet. På 1990-talet var somaliska det vanligaste språket som behövde tolkning, senare var det ryska och 2015 gick arabiskan upp i topp. Det beror på mängden asylsökande som då kom till landet, säger Tavassoli.

Enligt Tavassoli finns det inte tillräckligt utbildade tolkar för de vanligaste språken.

- Under de senaste åren har ändå flera utbildat sig till tolk när det gäller viktiga språk som till exempel arabiska, men fortfarande finns det inte tillräckligt. A-Tulkkaus har också ett eget utbildningssystem där personer inom vårdbranschen utbildas för våra behov.

Baby i säng.
Tolkar behövs allt oftare i förlossningssalarna i huvudstadsregionen. Baby i säng. Bild: All Over Press babyer,förlossning,Infant

Journummer för tolkning tas i bruk

Hittills har det inte varit möjligt att få tolk under kvällar och nätter men under den här veckan ska ett journummer tas i bruk som ändrar på det här.

- Tanken är att det finns tolkar som är redo att komma på plats eller tolka över telefon. Tolkarna ska representera omkring 60 olika språk. Det betyder att om förlossningsavdelningen en sen kväll behöver en tolk så larmar de via vår databas, säger Tavassoli.

- När det gäller de vanligaste språken finns det alltid någon som jourar och kan tolka.

Jouren fungerar mellan halv sex på kvällen och sex på morgonen.

A-Tulkkaus erbjuder också tolkning till svenska, men barnmorskan Mariette Pontán säger att tolk inte har använts på Barnmorskeinstitutet när det gäller svenska.

Läs också