Hoppa till huvudinnehåll

Vilka svordomar använder du?

Kvinna i bil visar långfingret.
Kvinna i bil visar långfingret. Bild: Bernd Friedel/ All Over Press aggressivitet,finger,frustration,stress,irritation,svära

Vissa svär ofta, andra nästan aldrig. Men varför använder vi egentligen svordomar och hur har de förändrats genom tiderna?

- Det handlar om att människan har behov av kraftfulla uttryck för upprörda känslor. Att det får språkliga uttryck i form av svordomar är väl egentligen ganska naturligt, säger Mona Forsskåhl, professor i svenska vid Tammerfors universitet.

Språket utvecklas hela tiden – och svordomarna likaså. Vårt sätt att svära påverkas främst av vad som anses vara tabubelagt i vår kultur.

- I tiderna har man använt ord som syftar på gudar, djävlar och övernaturliga ting. I dag är det delvis andra, till exempel sexuella ord som används som svordomar.

Helsefyr!

Så vad finns det då för ord som klassades som svordomar för några årtionden sedan men som vi i dag skrattar åt om någon tar dem i sin mun?

- Fanken är ett exempel på en tidigare svordom. Ordet kommer från fan, men eftersom fan var så förskräckligt kraftfullt på den tiden så lindrade man det lite genom att lägga till ett ”ken”. Då blev det lite mindre farligt.

Andra exempel är helsefyr och sickens.

- Jag tror inte att det är så hemskt många som i dag talar om sickens, som kommer från helsike.

Jobbet kräver ett mer formellt språk

En tendens som man kan se i Svenskfinland är att de finska svordomarna får allt större utrymme. Främst märks det i de södra delarna av landet.

- Man upplever att de finska svordomarna är mer kraftfulla och saftiga medan gamla svenska svordomar som jävlar, helvete eller fan inte används så mycket av svensktalande ungdomar i södra Finland i dag.

Roligt att du nämner just jävlar för vi hade en liten diskussion här på redaktionen om huruvida jävlar verkligen är en svordom eller inte. Vad säger du?

- Ska vi säga som så att om jag själv svär någon gång så är det oftast just jävlar jag använder. Men det finns nog lika många uppfattningar om jävlar som det finns talare. Det finns många som upplever att det har blivit ett vardagligt ord som vilket som helst medan andra fortfarande tycker att det är en svordom. Ofta har det att göra med ålder, men också med lokalkulturell bakgrund.

Vad anser du, är jävlar en svordom?

Ja
50.1% (546 röster)
Gränsfall
30.5% (332 röster)
Nej
19.4% (212 röster)
Antal avgivna röster: 1090

Även om Mona hänvisar till ålder så tycker hon inte att man kan säga att en viss åldersgrupp alltid svär medan en annan aldrig gör det.

- På sätt och vis blir det lite förenklat om man säger att det är ungdomar som svär mest. Man kan väl kanske säga att ungdomar oftare använder språket i informella sammanhang jämfört med vuxna. Och det är snarast i informella sammanhang som man svär.

Det finns nog lika många uppfattningar om jävlar som det finns talare.― Mona Forsskåhl

Bland annat hänvisar Mona till att man sällan sitter i ett möte och svär. I en sådan situation krävs det ett mer begränsat och formellt språkbruk.

- Ett informellt språkbruk använder man med sådana man känner, där man på förhand kan veta något om reaktionerna. Men på jobbet träffar vi sådana människor som vi inte nödvändigtvis känner så väldigt bra och vi representerar en arbetsgivare. Då är det mer problematiskt att använda svordomar.

På jobbet handlar det dessutom om att göra ett gott intryck och visa respekt för chefer och kollegor.

- Där kommer det också in sådant som hierarkier mellan människor. I informella situationer är alla mer eller mindre på samma nivå, men i de mer formella situationerna finns det ofta någon form av implicit eller explicit hierarki mellan dem som deltar i samtalet. Då är det också svårare att gå in och börja svära.

Brukar du svära? Och i vilka sammanhang i så fall?

Nyligen publicerat - X3M