Hoppa till huvudinnehåll

Båssastranden i Ekenäs kan få över 100 nya hus

Bilder av hustyper, svartvita teckningar, fyra olika tvåningshus i trä. Anknyter till ett planerat nytt bostadsområde i Ekenäs, Båssastranden.
Så här kunde husen på området se ut. Skisserma finns med i utkastet till plan. Bilder av hustyper, svartvita teckningar, fyra olika tvåningshus i trä. Anknyter till ett planerat nytt bostadsområde i Ekenäs, Båssastranden. Bild: Raseborgs stad Västnyland,Raseborg,Ekenäs,Båssafjärden,båssatranden

Båssastranden i Ekenäs kan få 350 nya invånare. Planen för det nya bostadsområdet invid Gammelboda är nu i utkastskedet.

Förslaget nu är att 110 nya bostäder kan byggas på de nästan 60 tomter som skapas på området.

Båssastranden ska också ha ett 40-tal båtplatser. På norra sidan av området planeras en badstrand.

En karta som visar var Båssastranden nya bostadsområde i Ekenäs ligger.
Här ligger Båssastranden. En karta som visar var Båssastranden nya bostadsområde i Ekenäs ligger. Bild: Raseborgs stad Västnyland,Raseborg,Ekenäs,Båssafjärden,båssatranden

Båssastranden är i dag ett obebyggt område vid Båssafjärden 2,5 kilometer söder om Ekenäs centrum. Området ligger väster om Gammelboda bostadsområde.

Över 20 000 kvadratmeter byggrätt

Största delen av tomterna är avsedda för småhus. Det finns 40 tomter för enskilda småhus. Tomtbeteckningen är AO, det betyder kvartersområde för fristående småhus. Sedan finns det 19 AO-tomter där man kan bygga ett parhus eller två kopplade småhus per tomt.

Karta över ett utkast till detaljplan i Ekenäs, Båssastranden. Gröna och bruna fält på kartan visar var det ska finnas rekreationsområden och var den kan byggas bostäder.
Så här ser utkastet till ny plan ut. De bruna områdena är olika typer av bostadstomter. Karta över ett utkast till detaljplan i Ekenäs, Båssastranden. Gröna och bruna fält på kartan visar var det ska finnas rekreationsområden och var den kan byggas bostäder. Bild: Raseborgs stad Västnyland,Raseborg,Ekenäs,detaljplanering,kartor,båssastranden

Utöver dessa finns det tre tomter med en sammanlagd bygrätt för knappt 5 000 kvadratmeter, det vill säga uppskattningsvis 30 bostäder. De här tre tomterna har beteckningen AP som innebär kvartersområde för småhus.

Den sammanlagda nya byggrätten blir enligt utkastet nu drygt 21 000 våningskvadratmeter.

Invånare oroade över rekreationsområde

I ett tidigare skede av planeringen tog man fram en idéplan. Den var till offentligt påseende hösten 2014.

Det kom då fram att en del invånare motsätter sig hela planen. De som då lämnade in åsikter och anmärkningar var bekymrade över hur det går med det populära rekreationsområdet om det fylls med bostäder.

Staden försäkrar att strand- och skogsområdena ska kunna utnyttjas också i framtiden. För det byggs ett nätverk av gång- och cykelvägar samt friluftsstigar.

En avverkad skog vid en strand.
Så här ser Båssastranden ut i dag. En avverkad skog vid en strand. Bild: Raseborgs stad Västnyland,Raseborg,Ekenäs,Båssafjärden,skogar,avverkningar,strandbebyggelse,båssatranden

Miljöchefen poängterade i sitt utlåtande att det finns miljövärden på eller i närheten av området och de måste bevaras eller till och med skyddas. Det handlar bland annat om en ormbunkslund.

Ny chans att säga sin åsikt

Planläggningsnämnden i Raseborg tog del av planutkastet för Båssastranden i onsdags (22.2). Utkastet ska nu läggas ut till påseende så att de som vill åter får säga sin åsikt. Under framläggningstiden ordnas också ett invånarmöte.

Sedan fortsätter planeringen till det slutliga skedet där staden tar fram ett förslag till ny detaljplan. Förslaget ska sedan godkännas i nämnden, stadsstyrelsen och slutligen fullmäktige.

Artikeln hade ursprungligen fel utkastkarta. Den togs bort efter publicering. En ny, riktig karta publicerades i artikeln under mellanrubriken "Över 20 000 kvadratmeter byggrätt" vid 10.30-tiden den 24 februari 2017.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland