Hoppa till huvudinnehåll

Kakola föreslås få utsiktstorn

Gamla fängelsebyggnader på Kakolabacken
Gamla fängelsebyggnader på Kakolabacken Bild: Yle/Linus Hoffman kakolabacken

Ett 45 meter högt utsiktstorn föreslås att ska byggas på den tidigare fängelsebacken. Staden anser att exploateringen av området framskridit för långsamt och att något nu måste göras för att öka på dragningskraften.

På tisdag biter stadsplanerings- och miljönämnden i ett förslag om att bygga ett utsiktstorn och ett femvåningshus i det nordöstra hörnet på den tidigare centralfängelsetomten. Tornet skulle vara 45 meter högt och sticka ut 25 meter över den västra cellflygeln.

Skiss på det planerade observationstornet på fängelsebacken.
En skiss på tornet. Skiss på det planerade observationstornet på fängelsebacken. Bild: Kakolayhtiöt Kakolabacken,kakolayhtiöt

I förslaget ingår också möjlighet för bostadsproduktion i det tidigare länsfängelset. Det är fastighetsägaren som önskar revidera detaljplanen för fängelseområdet. Under beredningen av planen dryftades också byggandet av en skyskrapa på platsen, men en sådan anses inte passa in i stadsbilden.

Artikeln har uppdaterats med skissen.