Hoppa till huvudinnehåll

Stora planer för Österbottens Sote-hus – 500 besök per dag

Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus
Vasa centralsjukhus. Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus Bild: Yle/ Malin Hulkki y-huset

Planeringen av Österbottens Sote-hus går vidare. Nu har man inom Vasa sjukvårdsdistrikt utarbetat en behovsplan för de investeringar som behövs.

Kostnadsförslaget för Österbottens Sote-hus landar för tillfället på 130 miljoner euro. Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt vid sitt möte på torsdagen att föreslå att fullmäktige godkänner behovsplanen för Sote-huset samt investeringen på 130 miljoner euro.

Styrelsen föreslår också att fullmäktige besluter om att projektet finansieras genom lån som tas av sjukvårdsdistriktet och att fullmäktige tillåter att planeringen inleds omedelbart då social- och hälsovårdsministeriet beviljat byggnadstillstånd för projektet.

Österbottens Sote-hus som ska vara färdigt vid årsskiftet 2021–2022 kommer att integrera tjänster på bas -och specialnivå i landskapet Österbotten.

Över 130 000 besök år 2022

År 2022 kommer Sote-huset enligt uppskattningar att ha över 130 000 besök på storpolikliniken, det vill säga över 500 besök per arbetsdag. Dessutom kommer huset att inhysa 95 somatiska vårdavdelningsplatser och 50 vårdavdelningsplatser på basnivå.

Psykiatrin kommer att få cirka 60 vårdavdelningsplatser och öppenvårdsutrymmen i anslutning till storpolikliniken. Sote–huset kommer också att inhysa bland annat en dagavdelning med 30 platser och en dialysenhet med 20 platser.

Nybygget behövs dels på grund av att man kommer att tvingas riva en hel del av de befintliga byggnaderna som idag hör till sjukhuset, men också för att man i och med nybygget kan integrera hela vårdkedjan i en byggnad.

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige beslutar att godkänna byggnadsplanerna i november.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt beslöt också vid sitt möte på torsdagen att godkänna bokslutet för år 2016. Bokslutet innehåller ett överskott på drygt 1 086 000 euro. Överskottet kvarstår i det egna kapitalet.

De totala verksamhetsintäkterna uppgår till drygt 233 miljoner euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten