Hoppa till huvudinnehåll

Åbo Akademis giftfria flamskyddsmedel välkomnas av svensk expert

närbild på en man som filtrerar olika lösningar för att skapa åbo akademis nya uppfinning
Åbo Akademis nya flamskyddsmedel är lättare att hantera än dagens giftfria alternativ. närbild på en man som filtrerar olika lösningar för att skapa åbo akademis nya uppfinning Bild: Yle/Adrian Perera Åbo Akademi,Flamskyddsmedel,kemi

En stor del av dagens värld skyddas från eldsvådor med halogenbaserade medel, men priset på trygghetskänslan kan bli högt.

- Bromerade flamskyddsmedel ska bort allihopa. De skapar så stora problem för miljön och har så hög toxicitet att de har ingen framtid, säger Åke Bergman, chef för den akademiska centralen Swetox på Karolinska institutet i Solna, Sverige.

Bergman är en pionjär inom flamskyddsmedel. Han forskar i de hormonstörande effekter dagens giftiga medel har på människor. Bland annat kan det vara fråga om fertilitetsförändringar, förändringar i utvecklingen av könsorganet, eller effekter på sköldkörteln.

Exakt hur mycket hälso- och miljöskadligt flamskyddsmedel som används i dag är omöjligt att svara på, menar Bergman, då det inte finns officiella siffror längre.

Åke Bergman
Åke Bergman. Åke Bergman Bild: Jonas Forare jonas.forare@gmail.com Åke Bergman,Åbo Akademi,Flamskyddsmedel,swetox

Bergman uppskattar att det handlar om 100 tusentals ton globalt sett.

- Vi kommer i kontakt med det dagligen. Huvudsakligen når de giftiga brompartiklarna oss genom maten, men vi andas också in den i vardagen. Det är ett särskilt problem för barn som stoppar allt de hittar i munnen.

Ett ytterligare problem är att väldigt många av de bromerade kemiska ämnena har mycket lång halveringstid – flera år, enligt Bergman.

Bergman ska eventuellt börja samarbeta med forskarna vid Åbo Akademi som utvecklat ett nytt sulfenamidbaserat flamskyddsmaterial som inte sprider sig i organismer på samma sätt.

- Flamskyddet byggs in i polymermaterialet, i långa kedjor som inte är långlivade. Så förutsättningarna för att detta ska bli en hit är mycket goda. Jag välkomnar den här forskningen. Men det är lite tidigt att använda ordet ”revolutionerande”. Det krävs en tung dokumentation av ämnets toxicitet för det.

Lätt att producera, lätt att använda

Carl-Eric Wilén är professor inom teknisk polymerkemi vid Åbo Akademi. Han har lett forskargruppen som tagit fram det nya giftfria flamskyddet.

- Största fördelen är att vi inte använder halogener, som man vet att har skadliga effekter, för det andra fungerar vårt flamskydd i mycket låga halter och då kan man få ekonomi i det hela, man kan använda den apparatur man redan har, säger Wilén.

Wilén håller med Bergman att mycket tyder på att dagens flamskyddande material är hälsoskaldiga, men han kan inte säga exakt hur skadligt.

- Det är en svår fråga att svara på för allting beror på hur länge man utsatts för ämnet. Det som är verkligen alarmerande är att studier visar att mängden brom som förekommer i bröstmjölken i Europa fördubblats var femte år.

Carl-Erik Wilén
Carl-Eric Wilén. Carl-Erik Wilén Bild: Yle/Adrian Perera Åbo Akademi,Flamskyddsmedel,kemi

Den utbredda användningen av flamskyddande medel har flera förklaringar. Enligt Wilén ställer till exempel lagstiftningen strikta krav på allt från elektronik (från datorer till kablarna) till isoleringsmaterial (särskilt polyuretan) och masstransport ska vara så eldtåligt som möjligt.

- Om vi tänker på flygplan eller färjor så är det viktigt att materialet är självslocknande, för folk kan inte fly fältet, så att säga.

Wilén hoppas nu att flamskyddet ska hitta sin väg till större aktörer ute på marknaden.

- För att registreringen ska vara lönsam måste det vara fråga om en försäljning av mycket stora mängder, direkt. Vi talar tiotals miljoner euro i försäljning för att ett bolag ska vilja kommersialisera. Registreringen är nämligen en ganska arbetsdryg byråkratisk process.

Wilén har patent på det nya flamskyddet och forskningsgruppen har rätt till en viss procent av försäljningen.

- Det betyder att vi får kontrakt mellan företaget och Åbo Akademi och på det viset kan vi bedriva den här forskningen. Om det här blir en stor hit får vi också en kompensation via royaltyn.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland