Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stads nya byggnadsordning rivs upp - processen lagstridig

Åbo rättscenter
Förvaltningsdomstolen kräver att Åbo stad tar om processen kring den nya byggnadsordningen. Åbo rättscenter Bild: Yle/ Nora Engström åklagarämbete

Åbo stadsfullmäktige godkände en ny byggnadsordning i januari 2016. Lagstiftningen kräver att ordningen är offentlig före godkännande vilket den var. Dessvärre fanns inte förslaget på svenska och processen var därför lagstridig anser förvaltningsdomstolen.

- Åbo stad följer inte språklagstiftningen. När varken påpekanden medan förslaget var till påseende eller rättelseyrkande hade någon effekt så valde jag att föra ärendet till förvaltningsdomstolen, säger Kjell Wennström som är ordförande för Svenska folkpartiets arbetsutskott i Åbo.

Kjell Wennström. Man står i ett rum.
Kjell Wennström besvärade sig mot staden som glömde svenskan i processen. Kjell Wennström. Man står i ett rum. Bild: YLE/Åke Röblom människan (art),kjell wennström

Förvaltningsdomstolen gav sin dom i veckan och anser att fullmäktigebeslutet bör upphävas. Wennström är medveten om att vissa kan tycka att det är mindre petitesser men vill ändå påpeka vikten av att Åbo stads fullmäktige följer lagen.

- Om inte lagen följs så har vi snart ingen tvåspråkighet kvar. Som medlem av Svenska folkpartiet och Svenska Finlands Folkting kunde jag inte sitta och rulla tummarna när något inte sköts som det ska, säger Wennström.

Byggnadsinspektionen överraskad

Åbo stads direktör för byggnadsinspektionen, Reima Ojala, är överraskad över förvaltningsdomstolens beslut att processen med den nya byggnadsordningen måste rivas upp och göras på nytt.

- Processen var helt likadan som den vi gjorde gällande detaljplaneändringarna och då har förvaltningsdomstolen ansett att allt är i sin ordning, säger Ojala. Att vi nu måste riva upp beslutet kommer nog som en smärre chock då vi redan har informerat berörda på båda språken men tydligen inte tillräckligt bra.

Reima Ojala på stadshuset i Åbo.
Reima Ojala, som är direktör för byggnadsinspektionen i Åbo, är mycket överraskad över beslutet. Reima Ojala på stadshuset i Åbo. Bild: Yle/Adrian Perera reima ojala

Inga större förändringar för invånarna

För invånarna har förvaltningsdomstolens beslut inte så stora förändringar. Åbo stad kan enligt domstolsbeslutet fortsättningsvis använda den nya byggnadsordningen trots att processen inte har vunnit laga kraft.

- Om vi skulle ha varit tvungna att gå tillbaka till den gamla byggnadsordningen skulle det ha betytt stora förändringar men nu måste vi göra kungörelserna på nytt och det är ett mindre arbete, säger Ojala.

Åbo stad ska nu gå igenom förvaltningsdomstolens beslut i detalj.

- Jag ska gå igenom beslutet med våra jurister men jag tror inte vi kommer att besvära oss till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Ojala. Processen att få den nya byggnadsordningen laglig kommer att ta litet mer tid men då vi fortfarande kan använda den nya byggnadsordningen så är det inte så stort problem.

Artikeln har uppdaterats klockan 15.25 med preciseringar gällande följderna. Åbo stad har gått igenom domstolens beslut och preciserade uppgifterna vad förändringen har för betydelse för invånarna.

Läs också