Hoppa till huvudinnehåll

Ännu inga kyrkobröllop för samkönade par i Östnyland

Två män som håller varandra i handen.
Trots könsneutral äktenskapslag, kan det ännu dröja innan man kan ingå ett könsneutralt äktenskap i kyrkan. Två män som håller varandra i handen. homosexualitet,sexuella minoriteter,händer,kärlek

Trots att den nya könsneutrala äktenskapslagen träder i kraft från och med onsdag anser sig östnyländska präster inte kunna viga samkönade par, varken i kyrkan eller på en strand.

Det är kyrkolagen som sätter stopp för det. Kyrkomötet kommer möjligen att ta ställning till frågan om könsneutrala äktenskap ännu i år.

En majoritet av prästerna i östra Nyland - det vill säga inom Domprosteriet - skulle gärna se att kyrkomötet skulle gå in för att harmonisera kyrkolagen med den nya könsneutrala äktenskapslagen.

Tio präster i Östnyland anser att kyrkolagen ska ändras. Två av de tillfrågade prästerna har ingen åsikt i frågan. Det visar den omfattande granskning av prästernas syn på vigsel av samkönade par som fem finlandssvenska mediehus har låtit göra.

Prästen viger - inte kyrkan

Kyrkoherden i Lovisa svenska församling, Karl af Hällström, har länge kämpat för att kyrkan skulle följa sin tid och börja viga samkönade par.

Trots att staten nu gör det möjligt för samkönade att gifta sig är af Hällströms händer ännu bundna. Han kan inte kringgå kyrkolagen genom att viga samkönade par. Han säger sig inte kunna viga under korset eller inför Jesusstatyn i Lovisa kyrka, ja, inte ens på en strand.

- Vigselembargot gäller prästen, inte platsen för vigseln. Det är prästen som viger och det är den kyrkliga vigseln som inte är möjlig, oberoende om den sker i kyrkan, på en strand eller under en fallskärm på några tusen meters höjd, förklarar af Hällström.

Kyrkoherde Karl af Hällström: Vad skulle Jesus säga om invandringen?
Kyrkoherde Karl av Hällström. Kyrkoherde Karl af Hällström: Vad skulle Jesus säga om invandringen? Bild: Yle/Heidi Finnilä karl af hällström

Så hur skulle du då handla, om det skulle komma ett par av samma kön efter den första mars för att be dig att viga dem?

- Jag skulle be dem gå till magistraten för att vigas civilt. Sedan kunde jag efter det arrangera en ceremoni av välsignelsekaraktär, säger af Hällström.

Kyrkan har friare händer att komponera en välsignelseceremoni som de inblandade vill ha den än en vigselceremoni.

- En välsignelseceremoni är också möjlig att utföra i kyrkorummet, säger af Hällström.

af Hällström hoppas att kyrkomötet skulle komma till den slutsatsen att det är skäl att ändra på kyrkolagen så att den skulle följa den nya könsneutrala äktenskapslagen.

- Möjligen kunde den nya lagen innehålla en samvetsklausul, så att de präster som inte vill viga samkönade par kunde vägra och i stället hänvisa till en annan präst. Å andra sidan har vi ju ingen samvetsklausul nu heller för dem som vill viga samkönade par. Jag hoppas att samvetsfriheten ska öka inom vårt skrå, säger av Hällström.

lovisa kyrka
Lovisa kyrka. lovisa kyrka Bild: Yle/Stefan Härus lovisa kyrka

Präster och pastorer ur andra samfund

Du kan alltså inte trots den nya äktenskapslagen viga ett samkönat par i din kyrka utan att du bryter mot kyrkolagen, men kan du öppna din kyrka för en präst eller en pastor ur ett annat kyrkosamfund som är villig att göra det?

- Det var en bra fråga. Det har jag faktiskt inte funderat på eftersom jag koncentrerat mig på våra egna interna frågor i ämnet, men i princip nog, säger af Hällström.

Han säger att det händer att församlingen lånar ut sina kyrkobyggnader till andra samfunds förrättningar, så tekniskt skulle det säkert vara möjligt. Sen beror det förstås enligt honom på vad kyrkomötet kommer till för regler beträffande detta.

domkyrkan i borgå
Borgå domkyrka. domkyrkan i borgå Bild: YLE/Stefan Härus Borgå domkyrka,domkyrkan i borgå
sibbo kyrka
Sibbo kyrka. sibbo kyrka Bild: Yle/Alexandra Karlsson Sibbo,rödtegelkyrka

Tveksamt också i Borgå och Sibbo

Kyrkoherden i Borgå svenska domkyrkoförsamling och gemensamma kyrkorådets ordförande, domprost Mats Lindgård, är tveksam till att öppna kyrkan för vigsel av samkönade par även om det skulle vara en präst eller en pastor ur ett annat samfund som skulle viga.

- Jag har nog svårt att tänka mig att församlingen skulle kunna gå in för detta i synnerhet så länge som kyrkomötet inte godkänner vigsel av samkönade par, säger Lindgård.

Det är i sista hand församlingsrådet och kyrkoherden som tillsammans beslutar i en dylik fråga.

Mats Lindgård.
Domprost Mats Lindgård. Mats Lindgård. Bild: Yle/Jonas Blomqvist mats lindgård

- Jag ser nog inte att jag skulle kunna öppna kyrkans dörr för en vigsel av ett samkönat par i detta läge, trots att jag själv anser att kyrkan borde ändra linje i den här frågan, säger Lindgård.

I Sibbo har frågan aldrig kommit upp i de beslutande organen.

- Vi har nog inte i de förtroendevaldas krets diskuterat det här över huvud taget, men jag tycker ju nog personligen att det skulle vara att kringgå kyrkolagen om vi skulle godkänna ett sådant förfarande, säger gemensamma kyrkorådets viceordförande i Sibboförsamlingarna, Nils Wirtanen.

fönster i borgå domkyrka
fönster i borgå domkyrka Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Borgå domkyrka,fönster,kyrkofönster

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland