Hoppa till huvudinnehåll

Nu ska det bli enklare att bygga i Raseborg

Byggprojekt på gång i gamla kasernen på Örö
Det har tagit länge för Raseborg att arbeta fram den nya byggnadsordningen. Tidtabellen har förskjutits, men nu finns det ett förslag. Byggprojekt på gång i gamla kasernen på Örö Bild: Yle/Monica Forssell gamla kasernen

Raseborgs stad har arbetat fram ett förslag till ny byggnadsordning som ska göra det enklare och smidigare att bygga i Raseborg. Stadsstyrelsen behandlar förslaget på måndag (27.2) och sedan kan förslaget läggas fram till påseende.

Det har stormat en del kring byggnadsinspektionen i Raseborg de senaste åren och staden har anklagats för att göra livet surt för byggare.

Staden har lyssnat på kritiken och har gjort upp en ny byggnadsordning. Processen har varit omständig och långsam, men nu finns ett förslag.

Tanken med den nya byggnadsordningen har bland annat varit att uppdatera byggnadsrätterna, göra tillståndsförfarandet enklare och att ta bort kravet på tillstånd för vissa mindre åtgärder.

Enklare få lov

Raseborgs stad anser att den viktigaste förändringen är att man har gjort det enklare att få lov i vissa fall.

Enligt nuvarande regler krävs det alltid bygglov om man vill bygga ett skjul som är större än tio kvadratmeter.

I det nya förslaget till byggordning är tanken att man får bygga ett skjul som är mindre än 15 kvadratmeter genom åtgärdstillstånd eller bara genom att göra en anmälan, beroende på om området är detaljplanerat eller inte.

Två små utomhusbodar väntar på varmare väder
Det ska bli enklare att bygga skjul. Två små utomhusbodar väntar på varmare väder Bild: Eva Lamppu/Yle skjul

I glesbygden ska man få bygga en ekonomibyggnad för jordbruk på högst 40 kvadratmeter genom åtgärdstillstånd. I dagens läge måste man ha bygglov om byggnaden är större än tio kvadratmeter.

Den som vill glasa in sin takförsedda terrass i anslutning till en bostads- eller fritidsbyggnad kan göra det genom åtgärdstillstånd förutsatt att terrassen är högst 15 kvadratmeter stor.

I dag behövs det bygglov för att få glasa in.

Enklare språk

Byggrätten höjs en aning i det nya förslaget till byggnadsordning och justeras också. Orsaken är att staden vill behandla märkägare likvärdigt.

Dessutom är språket mera lättläst för att undvika missförstånd.

Kartbilagan har också uppdaterats för att motsvara dagens läge.

Bestämmelserna om byggrätten föreslås bli mer flexibla. Det innebär att markägaren själv kan fördela byggrätten för bostadsbyggnaderna. På så sätt kan bostaden och sidobostaden kan vara lika stora.

Också för fritidsboende ges en del flexibilitet, men i mindre skala.

Kulturmiljöer

Områden i landskapsplanen med märkningen kulturmiljöer har i förslagets kartbilaga märkts ut som områden som behöver planeras.

Byggnadsordningen ska beakta att man i vissa områden måste anpassa byggandet till områdets kultur- och naturvärden.

Områden med speciella kulturmiljöer är bland andra gamla stan i Ekenäs och bruksmiljöerna i Fiskars och Billnäs.

Fiskars bruk
Speciella miljöer som Fiskars bruk ska behandlas extra varsamt. Fiskars bruk Bild: YLE/Sofia Söderlund fiskars värdshus

Om stadsstyrelsen godkänner byggnadsordningen kan den läggas fram till påseende i 30 dagar och då kan invånarna komma med åsikter om förslaget. Materialet kommer då att finnas till påseende på Raseborgs hemsida och på stadens anslagstavla.

Det är en arbetsgrupp som består av politiker och tjänstemän som har gjort upp förslaget till ny byggnadsordning.

Politikerna i gruppen var Mikael Borgman (SFP), Sven Holmberg (SFP), Kukka-Maaria Luukkonen (SDP), Göran Karlsson (SFP), Werner Orre (SFP) och Marko Reinikainen (De gröna).

De fyra tjänstemännen i arbetsgruppen var stadsdirektör Tom Simola, byggnadsinspektör Juhani Jormanainen, stadsjurist Leila Andersin och ledande planläggningsingenjör Niclas Skog.

Stadsdirektören Tom Simola har också publicerat en videoblogg, alltså en vlogg, om förslaget till ny byggnadsordning.

Läs mera:

Motion: Raseborg behöver snabbt ny byggnadsordning

När man gjorde upp nuvarande byggnadsordning i Raseborg tog man de sämsta delarna från bestämmelserna i Karis, Ekenäs och Pojo, säger Werner Orre. Han och en stor del av SFP:s fullmäktigegrupp lämnade in en motion i frågan till fullmäktige i måndags (23.5).

Läs också