Hoppa till huvudinnehåll

Ny äktenskapslag sätter kyrkan i en svår sits

Samkönade par och Åbo domkyrka.
I maj tar kyrkomötet i Åbo ställning till om kyrkan ska börja viga samkönade par. Samkönade par och Åbo domkyrka. Bild: YLE/Linus Hoffman homopar

Även kyrkan ska börja viga samkönade par. Det tycker många av Åbolands präster. Steget dit är ändå långt och åsikterna bland prästerna i Svenskfinland går dessutom isär. - Jag hoppas våra medlemmar har tålamod, men oavsett vad som händer så kan kyrkan tappa medlemmar, säger Björn Nalle Öhman, som är församlingspastor vid Åbo svenska församling.

Den första mars träder den nya äktenskapslagen i kraft. En lag som jämställer hetero- och homosexuella äktenskap. Den nya lagen gäller dock inte kyrkliga, utan enbart borgerliga vigslar.

Kyrkan funderar ändå som bäst på hur man ska hantera det nya utgångsläget och när de finlandssvenska medierna frågade präster i Svenskfinland om den nya lagen, tyckte två tredjedelar av Åbolands aktiva präster som svarade på enkäten, att även kyrkan ska börja viga samkönade par.

Om man som präst börjar viga samkönade par gör man i juridisk mening inte något fel, men i moralisk mening går man förstås emot sin förman och de regler som finns just nu. Men å andra sidan betjänar man sina församlingsmedlemmar, så det här är ingen enkel fråga.

I praktiken står kyrkan inför tre alternativ: att börja viga samkönade par, att avstå vigselrätten eller att fortsätta som tidigare.

- Man har försökt skapa en linje, men svårigheten är den att det finns så olika åsikter i den här frågan. Biskoparna våndas förstås med det här, då de försöker hålla ihop kyrkan. Deras önskemål nu är att man inte ska börja viga samkönade par. Jag är absolut för att viga samkönade par, men jag vill inte gå emot mina förmän, säger Björn Nalle Öhman.

I teorin kan präster ändå förstås gå emot sina förmän.

- Jag vet inte hur de ska hantera det ifall många präster går in för att viga. Hur gör man då för att stoppa det? I princip gör man som präst i så fall i alla fall i juridisk mening inte något fel, men i moralisk mening går man förstås emot sin förman och de regler som finns just nu. Men å andra sidan betjänar man sina församlingsmedlemmar, så det här är ingen enkel fråga.

Björn Öhman
Församlingspastor Björn Nalle Öhman, Åbo svenska församling. Björn Öhman Bild: Yle/Fredrik Häggman björn nalle öhman

I allmänhet tar sådana här processer enligt Nalle Öhman ganska lång tid inom kyrkan på grund av den struktur kyrkan har. Det ska först väckas ett initiativ, sedan ska frågan behandlas vid två skilda kyrkomöten. Kyrkomöten hålls dessutom bara två gånger per år.

I det här fallet ser Åbopastorn risker med att processen drar ut på tiden, då han menar att kyrkan kan få lida av en långsam beslutsgång.

- Man riskerar att förlora de människor som tappar tålamodet och som inte vill vara med i en sådan kyrka. Där hoppas jag på att man har tålamod och förstår att det här tar tid. Det är kyrkomötet som ska ta ställning till frågor som har att göra med vår tro och därför så går det inte att skynda på en sådan här process.

Aurelia
Åbo svenska församling. Aurelia Bild: Yle Åboland aurelia
Att skriva ut sig ur kyrkan har blivit ett sätt att visa vad man tycker. Jag tycker inte att det är en bra lösning, för om man vill påverka någonting så ska man vara med.

De senaste åren har många valt att lämna kyrkan av olika anledningar. Frågan kring om kyrkan ska börja viga samkönade par eller inte kan också leda till att kyrkan tappar medlemmar. Nalle Öhman menar att kyrkan har väldigt svårt att göra alla glada.

- Oberoende av vad som händer så är det någon som skriver ut sig ur kyrkan och det har blivit ett sätt att visa vad man tycker. Jag tycker inte att det är en bra lösning, för om man vill påverka någonting så ska man vara med. Det är bara den vägen man kan påverka innehållet, säger Björn Nalle Öhman.

Beslut tidigast i maj

I maj tar den lutherska kyrkans kyrkomöte ställning till ett förslag om att tillåta kyrkliga vigslar för samkönade par.

Inför mötet har femton ombud tillsammans föreslagit i en motion att kyrklig vigsel ska vara möjlig för par av samma kön, men en enskild präst ska samtidigt inte vara tvungen att viga homosexuella par om det strider mot hens syn på äktenskapet.

Kyrkomötet är det högsta beslutande organet inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrkomötet hålls den 2-5 maj i Åbo. För att motionen ska gå i genom måste den stödjas av tre fjärdedelar av de sammanlagt 109 ombuden.

Läs mera:

Varannan finlandssvensk präst vill se könsneutral kyrkolag

Nästan hälften av prästerna inom Borgå stift vill att kyrkolagen ändras så att den tillåter samkönade vigslar. Det finns även en liten grupp som är redo att viga tidigare än så. Det här visar en enkät som de finlandssvenska medierna gjort.

Fotnot: Nio av Åbolands 15 aktiva präster svarade på de finlandssvenska mediernas enkät. Sex av nio tycker att kyrkolagen ska harmoniseras med äktenskapslagen, det vill säga att även kyrkan ska börja viga samkönade par.

Svenska Yle, KSF Media, HSS Media och Nya Åland har tillsammans med Svensk Presstjänst kartlagt vad prästerna inom Borgå stift anser om att viga samkönade par.

Enkäten gick ut i början av februari till omkring 300 personer, både till präster i tjänst och till pensionerade präster som också har vigselrätt.