Hoppa till huvudinnehåll

Rebecka säger nej och Jan Erik säger ja - kyrklig vigsel av samkönade par delar prästerna

Par av samma kön på en bröllopstårta.
Det är komplicerat för många präster att ta ställning till kyrklig vigsel av samkönade par när kyrkolagen förbjuder det. Par av samma kön på en bröllopstårta. Bild: Marius Talmo / SV / Wikimedia Commons homosexuella,samkönade äktenskap

Många präster våndas över frågan om kyrklig vigsel av samkönade par, visar de svenska mediehusens enkät. Frågan väcker många tankar hos Rebecka Stråhlman och Jan Erik Sundström.

- Nej, jag kan inte gå mot min arbetsgivares vilja i den här frågan, svarar Rebecka. Jag har inte rätt att viga dem, enligt kyrkolagen. Tillsvidare har jag inte rätt att viga och därför upplever jag att jag inte kan göra det.

”Vi ska vara kritiska mot makthavare och stå på de svagares sida”― Jan Erik Sundström.

- Jag viger gärna, säger Jan Erik Sundström. Jesus gav oss i uppgift att ställa oss på de svagares sida mot makthavarna. Här är det fråga om riksdagen och kyrkomötet.

- Vi ska vara kritiska mot de själviska och inhumana makthavarna, säger Sundström vidare. Vår uppgift är att driva på ett rättvisare och mänskligare samhälle.

Sundström har hittills inte blivit ombedd att viga samkönade par - trots sitt besked om att han gärna gör det.

- Jag skulle gärna viga dem här i Vinterträdgården, säger han, platsen där intervjun görs.

”För vissa är det till och med en frälsningsfråga”― Rebecka Stråhlman.

- Vigselfrågan av samkönade par är en komplicerad fråga, vi talar om ja och nej - men det är mer komplicerat än så.

- Det handlar om övertygelse, bibeltolkning, arv, tradition och uppväxt. För vissa är det till och med en frälsningsfråga och då förstår vi hur jättestort tema det är, säger Stråhlman.

Rebecka Stråhlman är församlingspastor i Borgå.
Ja-nej-frågan är komplicerad av många olika orsaker, säger Rebecka Stråhlman, församlingspastor i Borgå. Rebecka Stråhlman är församlingspastor i Borgå. Bild: Yle/Anna Savonius rebecka stråhlman

Som 20 plus företräder Stråhlman de unga prästerna i kyrkan. Hon drar ett läger för skriftskoleunga och svarar på Yle Nyheters frågor efter att ungdomarna gått hem. Hon beskriver arbetslaget och -kulturen i Borgå, där hon arbetar, som goda.

- Samkönade äktenskap har vi präster diskuterat en enda gång officiellt, vi var alla överens, vi gör som chefen säger, summerar hon.

För Jan Erik Sundström är läget ett helt annat. Han är 70 plus och är pensionerad från prästämbetet. Det kan tänkas vara enklare för de pensionerade prästerna, som inte mera tjänstgör i församlingen, att tala ut i frågan, eftersom bara tre präster i församlingstjänst svarade ja på de svenska mediehusens enkät.

De flesta kristna är en spegel av samhället i stället för dess salt.
― Jan Erik Sundström.

På frågan om varför så få svarat ja på enkäten svarar Sundström så här:

- Orsaken är att trots att Jesus sade att vi kristna ska vara världens salt - ett sätt att uttrycka att kyrkan driver fram rättvisa och mänsklighet - så är de flesta kristna en spegel av samhället i stället för dess salt.

Han förklarar att en spegel speglar en gången tid. Inte ens kyrkomötet, kyrkans makthavare, har lyckats spegla det nuvarande samhället.

Han tror också att de få präster som svarat ja på enkäten om kyrklig vigsel för samkönade par redan nu kommer att utsättas för repressalier.

- De som följer Bibeln och Jesus ord möter samma som profeterna och Jesus mötte.

Det finns alltså en risk för repressalier mot dem som svarat ja bland prästerna?

- Vi har fått i uppgift radikal rättvisa och varken riksdagens eller kyrkomötets beslut är radikala på något sätt, svarar han. Som kristen har man i uppgift att vara mera rättvis än vad makthavarna någonsin vill och kan acceptera.

Han summerar att kyrkan har i uppgift att behandla minoriteter rättvist och dem som är i svagare situationer mera mänskligt.

Jan Erik Sundström har en bakgrund som präst i Helsingfors.
Kyrkan borde driva på rättvisa och mänsklighet och utgöra världens salt. Så motiverar Jan Erik Sundström sitt ja till att viga samkönade par. Jan Erik Sundström har en bakgrund som präst i Helsingfors. Bild: Yle/Anna Savonius jan erik sundström

Vad tänker då Rebecka Stråhlman om präster såsom Jan Erik Sundström som kan tänka sig att viga samkönade par?

- Jag skulle också gärna viga, men så länge kyrkan säger nej så har jag en skyldighet att följa detta nej.

Hon lyfter fram samvetsaspekten genom att konstatera att ja-sägarna kanske anser att det är viktigare att följa samvetet än kyrkan.

- Ett ja kräver inte mod, säger hon, i de samhällsströmningar vi nu lever med kräver det mera mod att stå emot och hålla på att man inte skulle viga samkönade par kyrkligt.

Kragen bort är ett lite väl hårt straff.― Rebecka Stråhlman.

- Vår biskop har sagt att han måste ta tag i dem som går mot kyrkans vilja. Han kan inte låta det gå mellan fingrarna utan överväger varningar, säger Stråhlman.

Bland prästerna som svarade på de finlandssvenska mediehusens enkät fanns tio som ansåg att de som bryter mot kyrkolagen borde bli av med prästkragen.

- Det är lite väl hårt, kommenterar Stråhlman. Många är emot kvinnliga präster ännu men inte fråntas de prästkragen fast man har sagt att alla måste samarbeta med kvinnor. Vi borde få tydliga besked om vad det hela leder till.

- Kragen bort är ett lite väl hårt straff, förtydligar hon.

Korsade händer
Korsade händer Bild: Yle/Anna Savonius Händer,bedjande,böner

Ja-sägarna är ytterst få i Svenska Yles enkät, 14 av totalt 300 tillfrågade. Ja-sägarna kan tänka sig att viga samkönade par. De säger ja - trots att kyrkolagen förbjuder det och går således emot sin arbetsgivare i frågan.

Det är ganska bra att vi inte börjar med anarki här.― Rebecka Stråhlman.

Det stora antalet nej-sägare överraskar inte Stråhlman. På nej-sidan finns en brokigare skala präster.

- Det är ganska bra att vi inte börjar helt med anarki här, nu måste vi ju hålla oss till vår arbetsgivare, vår kyrka.

De svenska mediehusens enkät visar att över hälften av de tillfrågade vill harmonisera kyrkolagen med äktenskapslagen. Stråhlman har svårt att ta ställning. Man borde inte bara fokusera på könsaspekten utan i stället på vad äktenskapet går ut på.

- Om vi inte tillåter samkönade äktenskap - vad tillåter vi då?

Bild på flickor i festkläder, överst texten respekt.
Ungdomars collage kring temat respekt. Bild på flickor i festkläder, överst texten respekt. Bild: Yle/Anna Savonius Collage,respekt

Om kyrkolagen ändras - hur tänker Stråhlman då?

- Om lagen ändras och ger mig rätten så viger jag gärna. Jag välsignar gärna relationer, som bygger på kärlek, omsorg, lojalitet och tillit. Sådana relationer välsignar jag gärna, oberoende av om de är homo- eller heterosexuella relationer.

Hon vet inte hur det kommer att gå med kyrkans vigselrätt.

- Det har på senaste tid lutat mot att kyrkan skulle avsäga sig vigselrätten men nu kom ett nytt iniativ i frågan.

Biskopsmötet i maj kommer att ta ställning till ett initiativ. Enligt förslaget skulle par av samma kön få rätt till kyrklig vigsel men så att ingen präst skulle tvingas viga mot sin vilja.

Läs också