Hoppa till huvudinnehåll

Tyskland firar Luther och reformationen

Ett paket med en plastfigur som föreställer Martin Luther.
I Tyskland syns firandet av Martin Luther på många ställen. Här ses en plastleksak som föreställer Martin Luther. Ett paket med en plastfigur som föreställer Martin Luther. Bild: Yle/Johnny Sjöblom Martin Luthers lilla katekes,Martin Luther,Luther-Bibeln,Playmobil

I Tyskland firar man i år stort att det har gått 500 år sedan Martin Luther med sin protest mot avlatshandeln inom kyrkan satte igång reformationen. Utställningarna och evenemangen är spridda över hela landet, men det är framför allt för städerna där Luther verkade som jubileet är mycket viktigt.

– När man väl är i Wittenberg hör det förstås till att man ser det som har med Martin Luther och reformationen att göra, säger Rudi Zerche som har kommit på en dagsutfärd till staden med de allra starkaste kopplingarna till Luther.

Jag träffar Zerche och hans lilla grupp, på den plats där man i något skede träffar nästan alla som besöker Wittenberg.

Vi står vid slottskyrkan och dess port där Luther år 1517 ska ha spikat upp sina 95 teser mot den så kallade avlatshandeln inom kyrkan.

Bild på Wittenberg slottskyrkas fasad.
Wittenberg slottskyrkas port på vilken Luther ska ha spikat upp de 95 teserna. Bild på Wittenberg slottskyrkas fasad. Bild: Yle/Johnny Sjöblom Wittenberg,Slottskyrka,Tyskland

Luther protesterade mot bruket att man kunde köpa sig fri från synd och på så sätt bidra till att förkorta tiden i skärselden.

"Hammarslag" som förändrade världen

Om Luther själv verkligen spikade upp teserna är omstritt bland forskare än i dag.

Det finns inga skriftliga ögonvittnesskildringar från tidpunkten för den påstådda händelsen och i senare forskning utgår man från att Luther i första hand skickade teserna i ett brev till sin överordnade, biskopen i Brandenburg.

Han skickade i sin tur budet vidare till ärkebiskopen av Mainz.

Oberoende av om det handlar om en legend eller inte, så skulle teserna författade i det lilla och avlägset belägna Wittenberg ändå komma att läsas och fördömas i Rom.

Det som Luther till en början endast uppfattade som en del av en teologisk debatt, skulle därför komma att förändra kyrkan och världen för gott.

Förutom att Luther och hans teser och övriga skrifter skulle komma att splittra kyrkan, fick reformationen också andra mycket långtgående följder.

Det handlade bland annat om att tyskan (och i fortsättningen många andra språk) skulle komma att ersätta latinet som kyrkospråk. Det här i sin tur ledde till att latinkunniga prästers och biskopars monopol på att tolka bibeln och religiösa skrifter försvann.

Staty som föreställer Martin Luther med Nya testamentet i handen.
Luther och Nya testamentet som han översatte till tyska. Staty som föreställer Martin Luther med Nya testamentet i handen. Bild: Yle/Johnny Sjöblom Martin Luther,Martin Luthers lilla katekes,Luther-Bibeln

Genom boktryckarkonsten, som Luther mycket väl förstod värdet av, skulle reformationens budskap snabbt spridas över hela Central- och Nordeuropa. Luthers texter blev 1500-talets masslitteratur.

Reformationen som Luther startade skulle med tiden också leda till allvarliga politiska konflikter och till de europeiska religionskrigens tidevarv.

”Wittenberg i centrum”

Trädörren som allt kretsar kring förstördes i en brand på 1700-talet och ersattes av en ny i brons, där man i dag hittar teserna ingraverade.

En snöig och småkall vinterdag lockar den latinska texten inga stora massor. Endast enstaka skolklasser och grupper med pensionärer tittar på teserna på dörren. Den stora strömmen besökare väntar man först senare i år.

– Hela världen riktar i år blickarna mot lilla Wittenberg. Det är ett stor ansvar att kunna ta hand om alla gäster och dessutom kunna bjuda dem på högklassiga utställningar och evenemang, säger stadens turistchef Kristin Ruske.

Enligt henne utgår man från fler gäster än under vanliga år, men samtidigt ser man också reformationsjubileet som en satsning på framtiden.

– Mycket har byggts upp för att ställas ut en längre tid. Till exempel stadspanoramat av konstnären Yadegar Asisi ska stå här till minst år 2021.

– Och våra fyra världskulturarv är ju här för evigt, säger Ruske.

Stora affärer med Luther

När man ser sig omkring i turistbyrån är det ett tema som dominerar. Luther-böcker, Luther-sockor, Luther-makaroner, Luther-öl.

500 år senare har reformatorn och teologiprofessorn också blivit en storsäljare.

– Som det nuförtiden brukar gå till så gör man ju också affärer med Luther. Men det är säkert bra för staden och företagarna, säger Rudi Zerche.

Inom den tyska evangeliska kyrkan ser man också på kommersen kring Luther med ro.

– Reformationen var en folkrörelse så det får gärna vara lite folkligt nu också. Om någon vill minnas det här året genom att ha en kaffekopp eller en leksak så tycker jag att det är helt okej, säger biskop Ilse Junkermann.

Stort för kyrkan

Ilse Junkermann är biskop för kyrkan i mellersta Tyskland, dit också stadsförsamlingen i Wittenberg hör.

– Personligen vill jag i samband med jubileet främst lyfta fram Martin Luther som bibelöversättare och ta fasta på Luthers förmåga att lyfta fram den ordskatt som finns i bibeln, säger Junkermann.

Biskop Ilse Junkermann.
Biskop Ilse Junkermann. Biskop Ilse Junkermann. Bild: Yle/Johnny Sjöblom Ilse Junkermann,Tyskland

Att Martin Luther var en mångsidig, men också en kontroversiell person kommer fram i många av de utställningar och evenemang som i år ordnas runtom i Tyskland. Han var reformator, bibelöversättare, mediepionjär, men också en person med ett uttalat hat mot judar och bönder.

Inom kyrkan är man nöjd över att jubileet ger en möjlighet att gå in på de stora frågorna.

– Vi lever i ett samhälle som bygger på stora evenemang. Där har vi som arbetar med människor i vardagen ibland svårt att hänga med. Vår styrka är att vi kan höja en röst för människovärdet, de mänskliga rättigheterna och en allmän rättvisa, säger Junkermann.

– Jubileet betyder i alla fall att människors blickar nu riktas mot kyrkan och vad vi gör och står för.

Religionslöst

Född i staden Eisleben år 1483. Studier och senare klosterliv i Erfurt. Teolog i Wittenberg.

Efter sin bannlysning under skydd och undangömd som junker Jörg på borgen Wartburg nära staden Eisenach.

Alla de städer och områden av Tyskland där Luther levde och verkade är i dag, för att använda biskopens egna ord, närmast religionslösa.

Arvet efter två diktaturer är något kyrkan fortfarande kämpar med.

– Jag arbetade tidigare i väst och kom i kontakt med många personer som var besvikna på kyrkan. Här i det tidigare Östtyskland vet många inte ens vad det betyder att höra till kyrkan, säger biskop Junkermann.

– Genom reformationsjubileet har vi en enastående möjlighet att gå ut med information om kyrkan och tron. Men att skapa tro går inte.