Hoppa till huvudinnehåll

USA:s svåra förhållande till politik och media

usa:s flagga
usa:s flagga pravda

Den amerikanska presidenten Donald Trumps uttalanden om en icke-existerande händelse i Sverige roade världen, men visade också att han förlitar sig mycket starkt på de kanaler han får sin information från, vilket i det här fallet var Fox News.

Men han är inte ensam om att ha att visst tunnelseende när det gäller information.

I Finland och Skandinavien är vi rätt vana vid att medierna strävar efter att vara någorlunda opartiska och objektiva i sin rapportering.

Vår politik är uppbyggd efter ett system med mångfald och valmöjligheter i diverse politiska riktningar, även om man fortfarande tenderar att fördela dem på en höger-vänster-skala.

Men det polariserade systemet i USA, där två huvudpartier dominerar människornas politiska vardag, och på många sätt delar in dem i två distinkta konservativa eller liberala läger påverkar även mediernas sätt att förhålla sig till hur de levererar nyheter, och var folk väljer att ta till sig dem.

Varierande tillit och polarisering

Frågan om huruvida medierna i USA är partiska eller inte är ett hett ämne sedan länge, och forskningen inom området pågår konstant.

I undersökningar gjorda på 50- och 70-talet ansåg uppåt 70 procent av amerikanerna att nyheterna och journalister var trovärdiga och neutrala källor till information.

Den här siffran har sjunkit drastiskt i synnerhet under 2000-talet, och mätningar gjorda av Pew Research Centre 2011 visade att mer än hälften av de tillfrågade ansåg att journalister överlag var politiskt skeva i sin rapportering, och åsikterna var delade om huruvida medierna skadar eller hjälper demokratin.

Framförallt de konservativa ansåg att medierna var, inom citationstecken, för liberala.

Och förtroendefallet har bara fortsatt. I en undersökning som Gallup publicerade i september 2016, ansåg bara 32 procent av de tillfrågade att de kunde lita på massmedierna.

Misstron är tydligare bland de yngre, men förtroendet är överlag svagt, i synnerhet bland konservativa väljare.

Navelskådande vanligt problem

Man kan dessutom märka ett par trender. I Pews undersökning kom det fram att folk i mycket högre grad litade på de nyhetskällor de själva ansåg vara trovärdiga, och att man trots misstron ändå litade mera på de stora nyhetsförmedlarna än statens informationskanaler.

Och det var mycket tydligt att kabel-tv-kanalernas nyhetsrapportering hade stort inflytande. En överväldigande del lyfte fram CNN och Fox News som första val när de tillfrågades om vad det första de tänkte på var när de hörde ”nyhetsorganisationer”.

Det politiska filtrets styrka

Men det är inte fullt så enkelt ändå. Pew Research Centre släppte även 2014 en djupgående undersökning över politisk polarisering och medievanor.

De politiska preferenserna klassades på en skala enligt hur konsekvent, måttligt konsekvent eller blandat konservativa eller liberala de tillfrågade var i sina värderingar. Man konstaterade bland annat följande:

  • De tillfrågade med konsekvent konservativa värderingar fick sina nyheter från färre källor än liberala, litade mindre på massmedia överlag och litade mest på Fox News.
  • Även måttligt konsekvent konservativa misstrodde massmedier i samma utsträckning som de konsekvent konservativa och la sin tillit till Fox News. De var dessutom mest begränsade av alla grupper när det gällde urvalet på nyhetskällor.
  • De tillfrågade med konsekvent liberala värderingar fick sina nyheter från överlägset flest olika källor, dubbelt så många som de konsekvent konservativa, litade mest på massmedia och angav NPR (National public radio) som den mest tillförlitliga nyhetskällan.
  • De tillfrågade med måttligt konsekvent liberala värderingar litade också en hel del på massmedier, men fick sina nyheter från färre källor och litade mest på CNN:s rapportering.
  • I den blandade kategorin var tilliten till massmedier stabil, men CNN åtnjöt störst förtroende överlag. Den här gruppen fick dessutom sitt nyhetsutbud från ett begränsat urval av källor.

Även om de som ansåg sig ha starka liberala värderingar och tog till sig flest källor tenderade att söka sig till källor som uppfattades som liberala till sitt innehåll, sökte de med starka konservativa värderingar på samma sätt sig till medier som stödde konservativa ståndpunkter.

På det här sättet går en del av den diversitet som annars skulle kommit av att man använder sig av flera källor förlorad.

Det digitala slagfältet

Och polariseringen fortsätter, det har också det amerikanska presidentvalet 2016 visat. Det här späs på av att digitala källor tar en allt större plats i folks nyhetsurval i USA.

Tv var enligt statistik från 2016 fortfarande den främsta källan till nyheter, men digitala plattformar ligger på andra plats och har gått om radio och tryckta tidningar.

På de digitala plattformarna blir möjligheterna att söka sig till likasinnade ännu större och möjligheten att dela med sig av information som rimmar illa med den egna världsbilden kan filtreras bort.

Men trots att flera specialinriktade källor som riktar sig till ett visst politiskt segment delas på sociala medier är det framförallt kända namn som CNN, Fox News och Washington Post som toppar listan på besökta nyhetssajter.

Hur kända olika källor var spelade en avgörande roll i folks tilltro i Pews undersökning. De tillfrågade hade lättare att bilda sig en uppfattning om tro eller misstro ju bättre de kände till en specifik nyhetskälla.

Kända och stora namn som CNN, Fox News, MSNBC, NBC, New York Times och så vidare, var enligt de svarande överlag mera trovärdiga till skillnad från de källor som bara var kända för en mindre grupp, som Breitbart och Slate.

Fokusen på de politiska motiven bakom nyhetsförmedlingen är mera framträdande, och både privata företag som Facebook och Google arbetar på källgranskningsverktyg för sina plattformar.

Det amerikanska presidentvalet belyste tudelningen bland amerikaner på ett nytt sätt och medvetenheten om att mindre grupper på de politiska ytterkanterna tagit oproportionerligt stort utrymme, är tydligare.

Hur diskussionerna i dag påverkar folks mediebeteende och tillit i USA återstår att se.

Läs mera:

Jonas Jungar: I Trumps alternativa verklighet är medierna fiender - och det verkar tillsvidare fungera

Den som hade hoppats på någon form av besinning i det trumpska lägret efter installationsceremonin i fredags blev besviken. Veckoslutet bjöd på två händelser som visar hur bisarr diskussionen om sanning och lögn nu blivit, skriver Yle Nyheters redaktionschef Jonas Jungar…

Läs också