Hoppa till huvudinnehåll

Lillkyroborna vill ha mer närservice

En vägskylt i en korsning i vintertid. Den undre skylten pekar åt höger. På den står det 13 lillkyro. Den övre skylten har texten vasa 16 och pekar åt höger.
Arkivbild. En vägskylt i en korsning i vintertid. Den undre skylten pekar åt höger. På den står det 13 lillkyro. Den övre skylten har texten vasa 16 och pekar åt höger. Bild: YLE/Carl-Magnus Långkvist lillkyro-vasa skylt

Enligt en enkät som har gjorts bland Lillkyroborna är man i regel nöjda med de investeringar som har gjorts av staden, men man önskar mer närservice och bättre trafikförbindelser.

I slutet av förra året gjorde Lillkyro områdesnämnd en enkät som runt 200 Lillkyrobor svarade på. Enligt enkäten tycker mer än hälften att hälsovården har blivit bättre.

Knappa hälften anser att service vad gäller byggande har försämrats. Bland svaren finns ett missnöje kring byggnadstillsynen och information om byggnads- och planläggningsärenden.

Vill ha mer närservice

En stor del, 64 procent, av de som har svarat på enkäten anser att Lillkyro saknar nödvändiga serviceformer. Bland annat nämns service för barnfamiljer, veterinärservice, lokaltrafik och rådgivningstjänster för äldre som önskemål.

- I kommentarerna kom det fram att det är viktigt för kommuninvånarna att det finns tillgång på service och att den erbjuds jämlikt. Det långa avståndet mellan Lillkyro och staden i övrigt samt trafikförbindelserna, som upplevdes vara bristfälliga, lyftes ofta fram. I Lillkyro upplever man att i synnerhet de äldre och kommuninvånare som inte har bil har svårt att nå en del av tjänsterna, säger Liisa Räty, områdesdirektör.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten