Hoppa till huvudinnehåll

De stora partierna ställer upp färre kandidater än i senaste kommunalval

Valstämpel.
Valstämpel. Bild: Yle kommunalval

Partierna har inte lyckats ställa upp lika många kandidater i år, jämfört med kommunalvalet år 2012. Den nya kommunlagen har lett till att antalet kandidater har minskat speciellt i de stora partierna. Antalet medlemmar i kommunfullmäktige minskar i många kommuner.

Preliminära uppgifter visar att omkring 6 000 personer har förbundit sig att ställa upp för Samlingspartiet. Samlingspartiets mål var att ställa upp 7 000 kandidater.

Socialdemokraterna ställer upp över 6 000 kandidater, det är omkring 1 000 färre än i valet för fyra och ett halvt år sedan.

Centern meddelar att partiet har en aning över 7 000 kandidater och också för Centerns del betyder det färre kandidater än målet var, och färre än tidigare. I valet år 2012 ställde 8 000 personer upp på Centerns listor.

Samma trend gäller Sannfinländarna. Partiet har knappa 4 000 kandidater vilket är litet mindre än föregående kommunalval.

Bland de mindre partierna har Vänsterförbundet färre kandidater nu, drygt 3 000, jämfört med 3 500 för fyra och ett halvt år sedan.

De gröna lyckades med målsättningen att ställa upp lika många kandidater som tidigare, rejält över 2 500.

Svenska Folkpartiet ställer upp 1 300 kandidater vilket är färre än i senaste val, men partiet lyckades ändå överskrida sina målsättningar.

Kristdemokraterna överskred också målsättningen och ställer upp 2 000 kandidater.

Tidsfristen för partiernas kandidatuppställning löpte ut på tisdagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes