Hoppa till huvudinnehåll

Året 2016 var ett rekordår för Migri på många sätt

Migrationsverket
Migrationsverket Bild: Yle migrationsverket

Fjolåret var ett rekordår för Migrationsverket på olika sätt. Fjolårsredovisningen präglades till stor del av den stora mängd asylsökande som hade kommit till Finland år 2015.

Den största delen av de asylansökningar som lämnats in året innan blev behandlade under år 2016 - främst i början av året. Migri hade därför cirka 500 tillfälligt anställda.

Migri fattade sammanlagt 28 252 asylbeslut - vilket är ett rekordantal. Också ansökningarna om uppehållstillstånd ökade.

I jämförelse med tidigare år kom det in fler ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Dessa ansökningar gällde personer vars familjemedlemmar redan hade beviljats asyl.

Sammanlagt behandlade Migrationsverket ungefär 84 000 olika ärenden i fjol, vilket är en aning färre än året innan (88 273 ärenden).

Migrationsverkets utgifter ökade med nästan 500 miljoner euro i fjol till 673,8 miljoner. Kostnadsökningen hänför sig främst till mottagandet av flyktingar.

Under år 2016 stängdes också många av de flyktingförläggningar som hade upprättats år 2015. Orsaken var det klart minskade antalet flyktingar i Finland år 2016 i jämförelse med året innan.