Hoppa till huvudinnehåll

Breivik förlorade mot norska staten

Anders Behring Breivik har suttit en del av tiden i Skien.
Anders Behring Breivik har suttit en del av tiden i Skien. Anders Behring Breivik har suttit en del av tiden i Skien. Bild: EPA TOR ERIK SCHROEDER skien

Hovrätten i Norge har friat den norska staten från anklagelserna om att behandlingen av Anders Behring-Breivik i fängelset bryter mot mänskliga rättigheter.

Norska myndigheter har inte kränkt terroristen Anders Behring Breiviks mänskliga rättigheter genom att hålla honom isolerad, säger Borgartinget i Oslo.

Enligt hovrätten har Breivik inte utsatts för tortyr eller omänsklig och kränkande behandling.

Breivik hade stämt den norska staten - och ansåg att isoleringen är en kränkning av hans mänskliga rättigheter. Breivik har krävt att få ta emot fler besökare i fängelset. Han har också krävt att färre brev censureras. Enligt stämningen innebär isoleringen omänsklig och förnedrande behandling - något som Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter förbjuder.

Borgartinget ansåg ändå inte att fängelseförhållandena uppfyller kriterierna.

Hovrätten gick emot tingsrätten

Hovrätten gick härmed emot en tidigare tingsrättsdom. Oslo tingsrätt gav överraskande Anders Behring Breivik rätt på en av de två punkter som han stämt den norska staten på. Både staten och Breivik överklagade domen och därför togs fallet upp i följande instans.

Breivik sitter isolerad i ett en separat byggnad med tre rum. Han har begränsade möjligheter att kommunicera med omvärlden.

Den norska staten har inte ansett sig bryta mot reglerna utan betraktar Anders Behring Breivik som en extremt farlig fånge som därför måste hållas under noggrann uppsikt.

Faktaruta: Anders Behring Breivik

 • Breivik dödade 77 personer på lägerön Utøya och i Oslo den 22 juli år 2011.
 • År 2012 dömdes han till 21 års fängelse med möjlighet till förlängning.
 • Breivik sitter i fängelset i Skien och har tre celler på sammanlagt 30 kvadratmeter till sitt förfogande. Han har också tillgång till bland annat tv, videospel, böcker, tidningar och en dator utan internet.
 • Breiviks kontakt med omvärlden är mycket begränsad och han hålls isolerad från de andra fångarna.
 • I juli 2015 stämde Breivik norska staten för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter på grund av förhållandena i fängelset.
 • I april 2016 fällde tingsrätten staten för brott mot artikel 3, men frikände staten när det gäller artikel 8.
 • Den norska staten dömdes att betala Breiviks rättegångskostnader på drygt 30 000 euro.
 • Båda parterna överklagade domen.
 • I mars 2017 gick hovrätten emot tingsrättens dom och friade den norska staten.
 • Breivik överklagade till Högsta domstolen, som i juni 2017 beslöt att inte bevilja prövotillstånd
 • Breiviks advokat meddelade att saken förs vidare till Europadomstolen