Hoppa till huvudinnehåll

Nu blir det lättare att bygga i norra Korpo - strandgeneralplanen vinner laga kraft

Havträsk trafikskylt
Strandgeneralplanen gäller exempelvis delar av Norrskata. Havträsk trafikskylt Bild: Yle/ Nora Engström havträsk

Nu blir det lättare för markägare att bygga i norra delarna av Korpo. Strandgeneralplanen för norra Korpo vinner nämligen laga kraft i och med att Högsta förvaltningsdomstolen nu har sagt det sista ordet gällande strandgeneralplanen.

HFD behandlade två besvär som hade lämnats in av privatpersoner. Det ena besväret tog domstolen inte ställning till. Den andra parten som besvärade sig fick rätt i HFD och den delen av Kaitlot som frågan gäller kommer att förbli oplanerat. Det betyder att resten av strandgeneralplanen vinner laga kraft, berättar Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef vid Pargas stad.

- Vi är nöjda med beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen, säger Saaristo-Levin.

Arbetet med strandgeneralplanen pågick i många år och inleddes redan 1997. Eftersom områdena inte har planlaggts så har det varit svårare för markägare att bygga på sina tomter. Markägare har varit tvugna att ansöka om undantagslov för att få bygga och på vissa områden har man inte heller kunnat bevilja bygglov.

Korpo strandgeneralplan godkändes i stadsfullmäktige i Pargas 2014, men flera privatpersoner besvärade sig till Åbo förvaltningsdomstol som tog ställning till fallet i fjol. Då förkastades en stor del av besvären.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland