Hoppa till huvudinnehåll

Partierna i Helsingfors nöjda med sina kandidatlistor

Val
Kommunalvalet ordnas den 9 april. Förhandsröstningen pågår mellan den 29 mars och 4 april. Val Bild: Arja Lento röstsedel

Kandidatnomineringen inför kommunalvalet i april avslutades på tisdagen. En rundringning som Yle Huvudstadsregionen har gjort visar att största delen av partierna i Helsingfors upplever att det har varit lätt att hitta och nominera kandidater.

Endast några av de mindre partierna i Helsingfors, så som Kristdemokraterna, Sannfinländarna och Centern, medger att det inte har varit särskilt lätt att locka bra kandidater.

Samlingspartiet, De gröna, SDP, Vänsterförbundet, Kristdemokraterna och Sannfinländarna har alla fulla kandidatlistor, det vill säga 127 kandidater. SFP ställer upp 83 kandidater och Centern 87.

Partierna kan ställa upp högst en och en halv gånger så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas.

Också i Esbo och Vanda går Samlingspartiet, De gröna och SDP till val med fulla listor. Sannfinländarna har fulla lista i Esbo, men inte i Vanda.

Olika partier
Största delen av partierna i Helsingfors har lyckats locka maximiantal kandidater i kommunalvalet. Olika partier Bild: Yle/Fia Doepel partier

De gröna: Samlingspartiet tappar till oss

Det som kanske inte är så överraskande är att nästan alla kampanjchefer eller kretsordförande som Yle Huvudstadsregionen har fått tag på uppger att just det egna partiet har en mångsidig och bra kandidatlista. De gröna, som sannolikt tillsammans med Samlingspartiet tävlar om att bli störst i Helsingfors, är inget undantag.

- Kandidatuppställningen har gått väldigt bra. Det som har varit kännetecknande för i år är att speciellt män i 50-års åldern har varit intresserade av att ställa upp för oss, säger Meeri Väänänen, verksamhetsledare för De gröna i Helsingfors.

Väänänen tror att intresset beror på att många är missnöjda med Samlingspartiets politik.

- I intervjuerna har det visat sig att många av de här männen har varit missnöjda med Samlingspartiet. Också i övrigt har Samlingspartiet tappat till vår fördel, säger Väänänen.

Samlingspartister söker sig till oss.― Meeri Väänänen, verksamhetsledare, De gröna i Hfors.

Det här påståendet skriver Samlingspartiet inte under.

- Jag känner inte till en sådan trend. Vi har många 50-åringar på vår kandidatlista och alla intresserade rymdes inte med, säger Sini Jokinen, som är verksamhetsledare för Samlingspartiet i Helsingfors.

Enligt opinionsundersökningar blir det en jämn kamp mellan De gröna och Samlingspartiet om att bli det största partiet i Helsingfors. Samlingspartiet anser att det har varit lätt att hitta bra kandidater.

- Vi hade kunnat fylla två kandidatlistor, men tyvärr ryms alla intresserade inte med. Styrkan med vår kandidatlista är att den är mångsidig och representerar många yrken och åldersgrupper, säger Jokinen.

Vi kunde ha fyllt två kandidatlistor.― Sini Jokinen, verksamhetsledare för Samlingspartiet i Hfors.

Könsfördelningen jämn

Många partier har strävat efter en jämn könsfördelning – och kandidatlistorna ger vid hand att de flesta har lyckats. Endast Sannfinländarna har betydligt fler män än kvinnor på sin lista.

Könsfördelningen bland kandidaterna i Helsingfors
PartiKvinnor (andel i procent)Män (andel i procent)
Saml5248
De gröna5842
SDP4852
Sannf2575
VFLite fler män
SFPJämn fördelning
C4456
KD5644

Lätt att fylla kandidatlistorna

Många partier uppger att de har tvingats gallra bland sina kandidater till följd av ett stort intresse att ställa upp i valet. SDP, som på sistone har klarat sig bra i riksomfattande opinionsundersökningar, har upplevt att det i år har varit lättare att hitta kandidater jämfört med kommunalvalet 2012.

- Det har varit lättare att fylla listan i Helsingfors den här gången. Vi har varit tvungna att säga nej till omkring 50 intresserade, säger Hanna Isbom, verksamhetsledare för Helsingfors Socialdemokrater.

- Vi har många nya kandidater med, men också en hel del erfarna kandidater. Endast en av de sittande fullmäktigeledamöterna ställer inte upp, det vill säga Osku Pajamäki, säger Isbom.

Svårare har det varit för Sannfinländarna. I förra kommunalvalet drog partiet ännu nytta av skrällen i riksdagsvalet 2011, men nu är utgångspunkterna svårare.

- Intresset var större år 2012, men vi lyckades fylla kandidatlistan också den här gången. Regeringsansvaret tycks ha en större inverkan på oss, eftersom vi sitter i regeringen för första gången, säger Markku Saarikangas, kretsordförande för Sannfinländarna i Helsingfors.

Också Kristdemokraterna och Centern uppger att de har haft vissa svårigheter med att hitta kandidater. Kristdemokraterna lyckades till slut fylla hela sin lista, medan Centern får nöja sig med 87 namn på sin lista.

Centern hoppas ändå på att kunna utöka antalet fullmäktigeledamöter med hjälp av namnstarka kandidater, så som till exempel jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen.

Regeringsansvaret tycks ha en större inverkan på oss.― Markku Saarikangas, kretsordförande för Sannfinländarna i Hfors.

Svenska folkpartiet har 83 namn på sin lista i Helsingfors, vilket är något färre än i kommunalvalet 2012. Partiet hoppas ändå på ett bra valresultat.

- Vi har något färre kandidater, men å andra sidan har vi jättebra personer med. Vi har ett bra läge att göra ett bättre val än förra gången och vi ser fram emot att kavla upp ärmarna, säger Cecilia Ehrnrooth, kretsordförande för SFP i Helsingfors.

helsingfors stadsfullmäktige inför ett möte
Kandidaterna tävlar om en plats i fullmäktigesalen. Fullmäktige väljs för mandatperioden 2017-2021. helsingfors stadsfullmäktige inför ett möte Bild: Yle/Helena von Alfthan helsingfors fullmäktige

Många nya ansikten med – men majoriteten av de sittande ledamöterna ställer upp

I stora drag är det endast enstaka sittande fullmäktigeledamöter per parti som väljer att inte ställa upp i vårens kommunalval. Många partier uppger ändå att de också har lyckats locka unga kandidater.

- Över hälften av våra kandidater ställer upp för första gången för oss. Medelåldern är lite på 40 år, men största delen av våra kandidater är födda på 1980-talet. Tio är födda på 1990-talet, säger Hanna Mithiku, valkoordinator för Vänsterförbundet i Helsingfors.

Också SFP har lockat unga kandidater.

- Vi har glädjande mycket unga med, säger kretsordföranden Cecilia Ehrnrooth.

Kommunalvalet ordnas söndagen den 9 april.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen