Hoppa till huvudinnehåll

Skolor och vägar heta ämnen i Vörå

Madelene Sippus och Sofia Nyman står fram skidbacken i Vörå
Madelene Sippus och Sofia Nyman trivs i Vörå och har inte mycket att klaga på. Madelene Sippus och Sofia Nyman står fram skidbacken i Vörå Bild: Yle/Sofi Nordmyr nyman

Skolor, vård och vägar är heta ämnen när det närmar sig kommunalval i Vörå. Men någon ny kommunsammanslagning vill i varje fall inte Vöråborna Madelene Sippus och Sofia Nyman ha.

Både Sippus och Nyman bor i centrala Vörå. För Nyman är det viktigt att Koskeby skola fixas upp medan Sippus gärna skulle se mer och bättre satsning på äldreomsorgen. Men överlag trivs de i Vörå.

- Det är ett bra ställe att bo på. Det finns allt här och är också nära till allt.

Vöråborna trivs efter turbulensen

Efter en gallup med några Vöråbor står det klart att man trivs i Vörå. För ett par år sedan var det turbulent inom politiken och det hela slutade med att kommundirektören Christina Båssar avgick efter en förtroendekris. Men nu är det full fart framåt.

- Bara de får det att knalla på och gå som det går nu är det bra, säger Mikael Wester i Bertby.

Mikael Wester står utomhus i vintern.
Mikael Wester Mikael Wester står utomhus i vintern. Bild: Yle/Sofi Nordmyr wester

Också köpmannen på en livsmedelsbutik i Oravais, Fredrik Lönnqvist, trivs som fisken i vattnet. Han flyttade till Oravais för ett år sedan för att ta över butiken.

- Det är trevligt här. Det är riktigt bra att vara företagare i Vörå, jag har inga klagomål, säger Lönnqvist.

Fredrik Lönnqvist står i en livsmedelsbutik och tittar in i kameran.
Fredrik Lönnqvist. Fredrik Lönnqvist står i en livsmedelsbutik och tittar in i kameran. Bild: Yle/Sofi Nordmyr lönnqvist

I Maxmo har Kaj Mäkelä en hälsning till det nya fullmäktige som väljs den nionde april.

- Saker och ting måste bestämmas i samtycke. Vi kan inte gräla i en liten kommun, säger Mäkelä.

Vägar och vård är viktiga

Så väl Mäkelä som Wester skulle också gärna se att det satsas mer på vägarnas underhåll och skick.

- Skolor och daghem sköts bra, men vägarna har inte varit i skick i vinter, säger Mäkelä.

Kaj Mäkelä står utomhus under vintern och tittar in i kameran. Porträtt.
Kaj Mäkelä. Kaj Mäkelä står utomhus under vintern och tittar in i kameran. Porträtt. Bild: Yle/Sofi Nordmyr mäkelä

Börje Ray i Karvat har varit Vöråbo i 14 år. För honom är vården det viktigaste.

- De skulle inte få skära ner mer i vården än vad de har gjort nu, säger han.

Börje Ray står utanför en affär i Oravais. Vinter.
Börje Ray. Börje Ray står utanför en affär i Oravais. Vinter. Bild: Yle/Sofi Nordmyr ray

Investerar med hjälp av lån

Sett till Yles kommunradar är Vörå en rätt välmående kommun, Det är fulla poäng vad gäller livskraften och fyra av fem stjärnor för hälsan och också boendeklimatet. Men vad gäller ekonomin kunde den vara bättre, den får tre av fem stjärnor.

En stor del av investeringarna i Vörå sker med lånade medel, trots det anser Vörås kommundirektör Mikko Ollikainen att ekonomin står på en god grund.

- Överlag är ekonomin riktigt okej, om man jämför med många andra kommuner har vi det på en god grund. Men vi kan inte släppa det om vi uttrycker det som så. Det gäller att vara vaken hela tiden.

Mikko Ollikainen står på en spiraltrappa i kommunkanslit i Vörå
Mikko Ollikainen Mikko Ollikainen står på en spiraltrappa i kommunkanslit i Vörå Bild: Yle/Sofi Nordmyr ollikainen

De investeringar som är på kommande är skolsatsningar och planläggning av nya bostadsområden.

- Det har varit mycket diskussioner kring skolan här i centrala Vörå, kring Koskeby skola. Vi ser på skisser för en ny skola men det är ett politiskt beslut vad man satsar på, säger Ollikainen.

Utomhusbild av Koskeby skola i Vörå under vinter.
Koskeby skola Utomhusbild av Koskeby skola i Vörå under vinter. Bild: Yle/Sofi Nordmyr vörå

Vill få nya Vöråbor

Att lyckas locka nya invånare till Vörå har inte varit det lättaste de senaste åren, men man tycks inte ha förlorat så många Vöråbor heller. Åren 2010-2015 har invånarantalet hållits på ungefär samma nivå och prognosen fram till 2030 visar en knapp ökning.

Dels har man satsat på decentralisering, det vill säga att man inte gör som så många andra kommuner som gått in för att centralisera servicen. Men man har också satsat på en aktivare marknadsföring av Vörå som hemkommun.

Ollikainen säger att de bland annat har satsat på att ta fram det goda som finns i Vörå. Det handlar om planläggning och tomter, men också det kommunen har att erbjuda inom idrott och kultur.

Vägen genom centrum av Vörå under vintern. På en skylt står det Koskeby skola.
Vägen genom centrum av Vörå under vintern. På en skylt står det Koskeby skola. Bild: Yle/Sofi Nordmyr Vörå,österbotten

Det är många som pendlar från Vörå till arbete utanför kommunen. Därför anser Ollikainen att man borde satsa mer att ha så god service som möjligt att många vill bo i Vörå trots att de arbetar på annan ort.

- Det är också viktigt att vägarna är i skick. Det är våra livsnerver att vägarna är i skick och den här vintern har det inte varit så. Vi hoppas att det ska vara bättre de kommande åren, för vägarna är livsviktiga för landsbygden och pendlingen, säger Ollikainen.

Vana vid fusioner

Vörå har gått i bräschen vad gäller kommunsammanslagningar de senaste åren. Maxmo och Vörå gick ihop 2007 och 2011 kom Oravais med och bildade den nya kommunen Vörå.

Någon ny kommunsammanslagning är inte aktuell i dag.

- Om man ser på de yttre förutsättningarna för Vörå är det ingen panik med att gå ihop med någon annan. Alltså om man ser på ekonomiska förutsättningar men också om man ser på livskraften. Men, vi måste samarbeta fortsättningsvis, till exempel när det gäller livskraften. Att man har en god sysselsättning och skapar arbetsplatser, säger Ollikainen.

Vad gäller den turbulens som fanns inom det politiska i Vörå för ett par år sedan säger Ollikainen att man gått vidare och jobbar framåt hela tiden. Det som det nya fullmäktige kommer arbeta en hel del med är en ny kommunstrategi.

- Vi måste satsa på att försöka få en mer rätlinjig syn på hur vi vill bygga upp vår service. Ska vi till exempel satsa på centraliserad eller decentraliserad verksamhet.


Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten

 • Upphandlingen av dagkirurgi har stoppats i Jakobstad

  Lagstiftning ställer hinder i vägen.

  Upphandlingen av dagkirurgi till Malmska sjukhuset i Jakobstad har stoppats av social-och hälsovårdsnämnden på mötet på tisdagkväll. Enligt ett utlåtande från social-och hälsovårdsministeriet kan sjukhuset från och med nästa år varken ha operationer som egen verksamhet eller som köptjänst.

 • Snart börjar vaccineringen mot vattkoppor

  Vaccin i Karleby och Kronoby i september.

  Vaccineringen mot vattkoppor börjar i september. På samkommunen Soites område börjar man snart samla in tillstånd av föräldrar med barn i skolåldern.

 • Antalet barn som vägrar gå till skolan håller på att öka

  Stark ångest, depression, spelmissbruk kan ligga bakom.

  Ett barn kan ha så stark ångest att gå till skolan att hen inte ens kan sätta sin fot på skolgården. Ett annat barn kanske sitter uppe och spelar hela natten och går därför inte till skolan på morgonen. Skolfrånvaro i ett barns liv betyder en väldigt stor ökad risk för utslagning eller marginalisering och nu ser det ut som om gruppen barn som inte går till skolan håller på att öka.

 • Hon ville ställa upp för flyktingarna

  Sara Bondegård är med i vänfamiljsverksamheten.

  Det kändes som att en del av världen kom in i mitt vardagsrum och mitt hjärta, säger Sara Bondegård från Kristinestad som deltagit i Röda Korsets vänfamiljsverksamhet i snart ett år.

 • Fler vänfamiljer behövs i Österbotten

  Asylsökande och flyktingar behöver stöd.

  Behovet av vänfamiljer är alltid stort eftersom hela Österbotten är ganska mångkulturellt. Tillströmningen av nya människor är konstant.

 • Tutorläraren ska digitalisera skolan

  Skolar övriga lärare i digitala hjälpmedel.

  Alla skolor i Finland ska numera ha en så kallad tutorlärare. En av tutorlärarens huvuduppgifter är att se till att skolan utnyttjar digitala hjälpmedel på ett vettigt sätt. I Yttermalax skola heter tutorläraren Camilla Willberg.

 • Korsholm sålde Södra Vallgrunds skola

  Skolan såldes för 113 000 euro.

  Södra Vallgrunds skola i Korsholm säljs för 113 000 euro. Det bestämde kommunstyrelsen på sitt möte på måndagskväll.

 • Tidtabellen för skorstensrivningen håller

  Dessutom innehåller den mindre tungmetaller än man trodde.

  Den en gång 75 meter höga industriskorstenen i tegel kommer att vara ett minne blott inom kort. Nu finns 30 meter kvar av den och rivningen har haft många motgångar på grund av sommarens ostadiga väder.