Hoppa till huvudinnehåll

Antalet kommunalvalskandidater har rasat för Kristdemokraterna i Raseborg

Ledamöter som sitter i bänkar.
De blir en del nya ansikten i Raseborgsfullmäktige så småningom. Ledamöter som sitter i bänkar. Bild: Yle/Tove Virta Raseborg,stadsfullmäktige,västyland

I Raseborg har antalet kandidater som ställer upp i kommunvalet minskat rejält. Det parti som kandidatnomineringen inte lyckats för är Kristdemokraterna.

Kommunalvalsförberedelserna pågår för fullt inför valet den 9 april. Nu är det klart vilka kandidater som ställer upp.

Sammanlagt 165 kandidater ska kämpa om 43 platser i fullmäktige i Raseborg. Det är hela 70 kandidater, eller trettio procent, färre än i det förra kommunalvalet år 2012 då 235 kandidater ställde upp.

Antalet kandidater har minskat i alla partier. Fenomenet syns inte bara i Raseborg utan i hela landet.

En stor skillnad i antalet kandidater syns hos Kristdemokraterna. Partiet hade 18 kandidater uppställda i det förra kommunalvalet år 2012.

I år är endast 2 kandidater uppställda för KD. Niklas Andersson blev invald i fullmäktige vid det förra kommunalvalet. Andersson har sedan dess bytt parti till SFP.

Överlag i landet har KD lyckats med sin kandidatnominering och slagit rekord.

Peter Björklöf
Ledamöten som har varit bland de aktivaste i talarstolen i fullmäktige, kommunisten Peter Björklöf, ställer inte upp för omval. Peter Björklöf Bild: Yle/ Maria Wasström peter björklöf

Också Centerns kandidater har blivit rejält färre. Nu har partiet ställt upp 6 kandidater medan det år 2012 fanns 19 uppställda. Kommunisterna har nu en enda kandidat medan de inför det förra valet var 6.

Största partiet har flest kandidater

SFP som är det största partiet i Raseborg har nu haft 22 platser i fullmäktige. De har också flest antal kandidater uppställda, 59 stycken. Det är några färre än till senaste kommunalval år 2012 då partiet ställde upp 64 kandidater.

Näst störst för tillfället är SDP som nu har 12 platser och ställer upp 47 kandidater, varav 2 är obundna. Också de har färre kandidater, förra gången var de 64 kandidater.

Kuriosa från kandidatlistorna

Av den 165 kandidaterna är (enligt vad de själva uppgett)

22 pensionärer
26 företagare
4 inom polisen
7 studerande
3 utan titel helt och hållet
1 flanör

Andra kuriosa titlar: mångsysslare, klusterutvecklare, sjukledig, råvarulagerskötare, manager - cach management, kognitiv kortterapiterapeut, avtalsexpert

Vanligaste efternamnet: Lindholm, 6 stycken

Mest udda namn och titel: Kortaste namnet och tre T:n: Tatu Tyni, Trollkarl

4 av partierna uppger partiets namn i listan endast på finska, 4 både på svenska och finska och 1 endast på svenska.


De Gröna har 20 kandidater uppställda och har 4 fullmäktigeplatser för tillfället (kommunalvalet 2012 28 kandidater).

Sannfinländarna har en invald och 4 kandidater uppställda, 2 färre än år 2012.

I kommunalvalet för fem år sedan var det Samlingspartiet som gick mest framåt jämfört med kommunalvalet innan. Samlingspartiet har nu haft 2 platser och har den här gången 14 kandidater på sin kandidatlista. I förra valet ställde 16 kandidater upp.

Peter Björklöf ställer inte upp

Av de 43 ledamöter som nu sitter i fullmäktige så ställer 9 stycken inte upp för omval. De som stiger åt sidan efter den här valperioden är Peter Björklöf (FKP), Ralf Friberg (SDP), Per-Erik Holmberg (SDP), Jaana Tasanko (SDP), Kaisa Ylimys-Ahlroth (SDP), Martin Glader (SFP), Henrik Lindholm (SFP), Ann Storsjö (SFP) och Fredrika Åkerö (SFP).

Martin Glader har varit aktiv inom många olika organ, bland annat var han ordförande för direktionen för intern service.

- Jag har en rätt intensiv fullmäktigeperiod bakom mig med en hel del förtroendeuppdrag. Med ålderns rätt lämnar jag nu gärna över åt andra och yngre förmågor och ser fram emot att själv få bestämma över min kalender. Några förtroendeuppdrag har jag kvar men de hör inte till den kommunala förvaltningen, säger han.

Martin Glader
En ledamot som tycker att det räcker nu är Martin Glader, SFP. Martin Glader Bild: Yle /Maria Wasström glader,Raseborg

De tio som fick det största jämförelsetalet i det förra valet är alla uppställda den här gången (utmärkta som "röstmagnet" i kandidatlistorna nedan).

Vid kommunalvalet 2012 hade vänstern och kommunisterna valförbund. Nu har kristdemokraterna och sannfinländarna ingått förbund.

Få kvinnor är kandidater för Samlingspartiet

68 av 165 uppställda kandidater är kvinnor. De gröna har den största andelen kvinnor och Samlingspartiet den minsta andelen om man ser på de partier som har över 5 kandidater.

De gröna 12 kvinnor - 60 procent
Vänsterförbundet 6 kvinnor - 55 procent
SDP 21 kvinnor - 45 procent
SFP 24 kvinnor - 41 procent
Centern 3 kvinnor - 33 procent
Samlingspartiet 4 kvinnor - 29 procent

(Kristdemokraterna 1 kvinna - 50 procent)

Svenska folkpartiets kandidater

Lea Adolfsson
Sandra Ahtola
Isabella Alén
Niklas Andersson
Ann-Katrin Bender
Johan Berglund
Ville Berglund
Filip Björklöf
Thomas Blomqvist (röstmagnet)
Mikael Borgman
Sirkkaliisa Cavonius
Jan-Mikael Ekholm
Roger Engblom
Per Falenius
Isa Forsbäck
Kristian Forsell
Kaj Grönqvist
Sylva Heerman (röstmagnet)
Linnéa Henriksson
Andreas Hindrén
Jan Holmberg
Maria Holmberg
Sven Holmberg
Stefan Högnabba
Kerstin Ilander
John Illman
Dan Johansson
Göran Karlsson
Eddie Lindbom
Frank Lindholm
Jan Lindholm (obunden)
Rita Lindholm-Wirtanen
Ulla Lindström-Dahl
Anna Luhtasela
Otto Långvik
Melinda Lönnberg
Maj-Britt Malmén
Erik Munsterhjelm
Diana Nordström
Michael Nyberg
Pia Nygård
Tina Nykänen-Lindqvist
Mikael Nylund
Werner Orre (röstmagnet)
Jörgen Pind
Hans Rajalin
Björn Siggberg (röstmagnet)
Karl von Smitten (röstmagnet)
Gunilla Starck
Martin Stenström (obunden)
Tor-Erik Stolpe
Johan Sundholm
Karin Svahnström
Sara Vanin
Anders Walls (röstmagnet)
Niklas Weckman
Anita Westerholm
Mona Wickström
Jonna Öblom
(59 st, i valet 2012 64 kandidater)


Socialdemokraternas kandidater

Jukka-Pekka Aalto
Petra Baarman
Timo Berg
Maarit Feldt-Ranta (röstmagnet)
Kerstin Gottberg
Barbara Granroth
Mikael Granroth
Ian Granström
Camilla Grundström (röstmagnet)
Ronja Grönholm
Henri Haanpää
Mervi Harvio-Jokiaho
Ulf Heimberg (röstmagnet)
Roy Hellén
Frank Holmlund
Tuula Huuhtanen
Petri Kajander
Seija Kannelsuo
Kimmo Koivunen (obunden)
Johan Kvarnström (obunden)
Mats Lagerstam
Sami Letti
Lasse Lindholm
Lisbeth Lindström
Seppo Lintuluoto
Kukka-Maaria Luukkonen
Heikki Mansikkaniemi
Mikael Metsämäki
Reija Mettovaara
Kari Mäkikara
Kirsi Nyqvist
Jorma Pelkonen
Karita Pihlström
Pirjo Rautiainen
Tom Rehn
Mia Räisänen
Sanna Sipola
Arthur Snellman
Jouni Stordell
Pia Teräs
Rainer Timonen
Lenita Vanhapelto
Nina Wessberg
Rune Westerlund
Holger Wickström
Riitta Vilkman
Roy Wirtanen
(47 st, 2 obundna, i valet 2012 64 kandidater)


De grönas kandidater

Sara Avdi
Nina Björkman
Ira Donner
Bjarne Holmström
Martti Immonen
Tiina Kinnunen
Tanja Konttinen
Anneli Levander
Kennet Lindholm
Mats Lindholm
Dick Mannström
Cynthia Moed-Ring
Marko Reinikainen (röstmagnet)
Päivi Ringnell
Sari Salonen
Kati Sointukangas
Oskari Sundström
Päivi Viitanen
Esko Vuorinen
Charlotta Wolff
(20 st, 2012 28 kandidater)


Samlingspartiets kandidater

Harri Burtsov
Tarja Flood
Pablo Flores Hurtado
Roger Hafström
Martina Henriksson
Jussi Karhila
Aaro Keskitalo
Juhani Kouhia
Hannu Larinen
Hannu Rantala
Miikka Soivio
Laura Timonen-Soivio
Kaj Öhman
Tuula Öhman
(14 st, 2012 16 kandidater)


Vänsterförbundets kandidater

Anna Andersson
Eeva-Maria Grekula
Heikki Holappa
Veikko Kauppinen
Shanti Limnell
Iida Mietola
Hanna Ojamo
Emilia Paarma Junttila
Tor-Erik Söderholm
Arto Tuominen (obunden)
Harry Yltävä
(11 st, 2012 13 kandidater)


Centerns kandidater

Juha Miettinen
Ann-Margareth Mäkikara
Juhani Tihveräinen
Linda Ahonen
Roland Lundberg
Ancetino Lindgren Schwartz
(6 st, 2012 19 kandidater)


Sannfinländarnas kandidater

Tomi Halonen
Veijo Kämppi
Petri Palin
Tatu Tyni
(4 st, 2012 6 kandidater)


Kristdemokraternas kandidater

Panu Kuusi
Eija Kemppi
(2 st, 2012 18 kandidater)


Kommunisternas kandidat

Johan Mångård
(1 st, 2012 6 kandidater)


Valmansförening

Johan Lumme
(1 st)

10.45. Tillagt vilka kandidater som är obundna efter nya uppgifter från partierna, samt Anders Walls (SFP) som röstmagnet. Texten uppdaterades 10.25. SFP har 24 kvinnor och SFP:s Eddie Lindholms rätta namn är Lindbom. Texten uppdaterades 2.3 klockan 8.59. Då lades Ann Storsjö och Henrik LIndholmtill i listan bland politiker som inte ställer upp för omval i Raseborg. Bland Centerns kandidater finns inte två utan tre kvinnor.