Hoppa till huvudinnehåll

Lagen om hälsovårdsreformen till riksdagen - detta förändras när landskapen tar över

Närbild på ett stetoskop
Närbild på ett stetoskop Bild: All Over Press Stetoskop,sjukvård,hälsovård,vårdplatser,läkare

Social- och hälsovårdsreformen går vidare till riksdagen. På torsdagen överlämnade regeringen en proposition som syftar till att ge över ansvaret för social- och hälsovården till landskapen från och med 2019.

Målet med reformen är att skapa jämlika social- och hälsovårdstjänster runtom i landet. För att åstadkomma detta kommer ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna att överföras från kommunerna till de 18 landskap som bildas.

Landskapen fungerar som offentligrättsliga samfund, och de skulle styras av ett fullmäktige som väljs via direkta val. Geografiskt kommer landskapsindelning i stor utsträckning att följa de nuvarande landskapsgränserna.

Utöver landskapen kommer man att inrätta fem samarbetsområden som utgår från de befintliga specialupptagningsområdena inom hälsovården.

grafik som presenterar detaljerna i social- och hälsovårdsreformen
grafik som presenterar detaljerna i social- och hälsovårdsreformen Bild: Yle social- och hälsovårdsreformen (sote)

Reformen av landskapen och social- och hälsovården är synnerligen omfattande. Sammanlagt kommer över 200 000 anställda att överföras från kommunerna till landskapen.

Majoriteten av dem som påverkas av reformen arbetar inom social- och hälsovården. Men också tusentals anställda inom Arbets- och näringsbyråerna samt Närings- trafik och miljöcentralerna, får nya arbetsgivare i landskapen.

I samband med reformen skulle också en stor mängd tillgångar och skulder samt lösöre att föras över på landskapen från kommunerna och de lagstadgade samkommunerna.

grafik över social- och hälsovårdsreformen
grafik över social- och hälsovårdsreformen Bild: Yle social- och hälsovårdsreformen (sote)

Reformen innebär också en stor ekonomisk förskjutning jämfört med i dag. Då kommunerna fråntas ansvaret för social- och hälsovården, kommer en betydande del av kommunernas finansiering att överföras till landskapen.

I reda pengar innebär reformen att 17,7 miljarder euro flyttas över från kommunerna till landskapen. Det här motsvarar en tredjedel av statens årliga utgifter.

Målet är att stävja kostnadsutvecklingen inom social- och hälsovården med 3 miljarder euro fram till år 2030.

grafik som presenterar detaljerna i social- och hälsovårdsreformen
grafik som presenterar detaljerna i social- och hälsovårdsreformen Bild: Yle social- och hälsovårdsreformen (sote)

Förslaget till social- och hälsovårds- och landskapsreform är en betydande del av den helhet som i folkmun kommit att kallas "sote-reformen". I den aktuella förslaget saknas emellertid förslaget om kundens valfrihet inom vården, en fråga som varit mycket eldfängd politiskt.

Regeringen hoppas kunna inrätta de nya landskapen i juli. Sin egentliga verksamhet skulle landskapen inleda våren 2018, när landskapsfullmäktige inleder sitt arbete.

Målet är att landskapen skulle ta över social- och hälsovården år 2019. Tidtabellen för reformen är med andra ord mycket stram.