Hoppa till huvudinnehåll

Migrationsverket förnekar inkompetens

Asylsökande har demonstrerat på Järnvägstorget i Helsingfors i tre veckor.
Asylsökande har i tre veckor demonstrerat mot avvisningar på Järnvägstorget i Helsingfors. Asylsökande har demonstrerat på Järnvägstorget i Helsingfors i tre veckor. Bild: Lehtikuva / Emmi Korhonen Migrationsverket,asylsökande,demonstration,Järnvägstorget, Helsingfors stad

Migrationsverkets överdirektör försvarar sin myndighet. I en intervju för A-studio tillbakavisar överdirektör Jaana Vuorio kritiken som har riktats mot myndigheten från asylsökande och civilsamhället.

Vuorio förnekar att de förkastade asylbesluten skulle var oskäliga eller att personalen skulle vara inkompetent.

– Vi har verkligen satsat på att utveckla beslutsfattandet sedan i höstas, försäkrar Jaana Vuorio.

Hon säger att man satsat mycket på ge de nya tjänstemännen på Migri en ordentlig introduktion i arbetet.

– Kompetensen är på en hög nivå, försäkrar Vuorio.

Hon hänvisar till en EU-finansierad kvalitetssäkring.

Migris chef Jaana Vuorio februari 2017 på Järnvägstorget i Hfrs
Jaana Vuorio är överdirektör för Migrationsverket. Migris chef Jaana Vuorio februari 2017 på Järnvägstorget i Hfrs Bild: Yle / Zaid Mahdi jaana vuorio

– Vi övervakar lagligheten och har en kvalitetsövervakning genom hela (asyl-)processen och vi analyserar noggrant alla fall som skickas tillbaka från förvaltningsdomstolarna, sade Migrationsverkets överdirektör Jaana Vuorio i Yles A-studio.

Vuorio medger att situationen var kritisk för ett år sedan då Migrationsverket snabbt måste rekrytera ny personal i och med att 35 000 asylansökningar kom in på kort tid.

– Även om några fel kan ha begåtts så var det läget då, situationen har klart förbättrats sedan dess, säger Jaana Vuorio.

Det är våra liv som står på spel― Sadiq Bahrooz, afghansk asylsökande

Flyktinghjälpens verksamhetsledare Annu Lehtinen är fortsatt oroad över asylsökandenas rättskydd. Det gäller motiveringarna för de förkastade asylansökningarna.

– Rättshjälpen är mer begränsad nu än förr vilket beror på en lagändring, säger Annu Lehtinen.

På Järnvägstorget i Helsingfors demonstrerar migranter från Irak och Afghanistan som har fått avslag på sina asylansökningar mot Migri. Demonstranterna kräver att avvisningarna till Irak och andra länder stoppas.

– Fallen bör gås igenom på nytt väldigt noggrant oberoende av hur länge det räcker för det är våra liv som står på spel, anser den afghanske asylsökande mannen Sadiq Bahrooz.