Hoppa till huvudinnehåll

Undersökning: Familjelivet minskar lusten att vara lokalpolitiker

Familj i pulkbacken
Många är rädda för att kommunala uppdrag inskränker på tiden för familjen. Familj i pulkbacken Bild: YLE/Katarina Andersson sportlov

Privatlivet är den faktor som i högsta grad gör att färre än tidigare ställer upp som kandidater i kommunalvalet. Det visar preliminära resultat från en undersökning som Kommunförbundet har låtit Åbo Akademi utföra.

Bland de som har svarat på enkäten utpekas privata skäl som den främsta orsaken till att de inte vill kandidera. Särskilt kvinnor hänvisar till privatlivet. Undersökningen riktas till nuvarande kommunalpolitiker och tjänstemän.

Marianne Pekola-Sjöblom som är forskningschef vid Kommunförbundet säger att det är den tid förtroendeuppdragen kräver som avskräcker möjliga kandidater.

– Samordningen av arbetslivet och familjen är krävande och man vill ha tid också för egna och familjens fritidsintressen, säger hon.

Skolfrågor intresserar

Också de förestående reformerna av vården och landskapsförvaltningen minskar ivern att kandidera i kommunalvalet. Det gäller särskilt i mindre kommuner. Många uppger dessutom kommunens besultskultur som en orsak.

Bland de faktorer som å andra sidan ökar intresset att kandidera nämns skolnätet, planläggningen och kommunens framtid.

- De svarande har starkare åsikter om orsakerna till att avstå från uppdrag än till att fortsätta, säger Åbo Akademis kommunforskare Siv Sandberg som analyserat resultaten.

Undersökningen ingår i ett forskningsprogram där man under många års tid har kartlagt kommunala beslutsfattares synpunkter i cirka 40 kommuner i landet. Också kommuner i Svenskfinland ingår.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes