Hoppa till huvudinnehåll

Unga poeter skriver dikter om allt och ingenting

Pärmbild till antologin "Avtryck - dikter om allt och ingenting".
Texter av unga poeter finns samlade i antologin "Avtryck - dikter om allt och ingenting". Pärmbild till antologin "Avtryck - dikter om allt och ingenting". Bild: Helsingfors Arbis och Hoplaxskolan ordkonst,Poesi,barn (familjemedlemmar),modersmålet (läroämnen),kreativt skrivande,antologier,litteratur,skrivarkurs

”En dikt säger ordets mening./ Man går framåt under diktens gång./ Men aldrig fram man kommer./ För dikten den tar språng.” Dikten är skriven av Stella i åk 5 i Munksnäs skola och ingår i antologin Avtryck – dikter om allt och ingenting.

Våren 2016 sjösatte Helsingfors Arbis ett poesiprojekt i ett antal skolor i huvudstaden som ett led i institutets satsning på att också nå ut till en yngre målgrupp.

Samarbetsskola var Hoplaxskolan med enheter på fyra olika adresser i Helsingfors.

Enligt Helsingfors Arbis biträdande rektor och projektets koordinator Pamela Granskog hoppades man kunna stärka samhörigheten bland eleverna samtidigt som man ville ta avstamp i den nya läroplanen och på ett kreativt sätt bidra till att utveckla elevernas språkliga färdigheter.

Författaren Jolin Slotte fick i uppdrag att under hösten 2016 besöka alla klasser i de fyra skolorna i Munksnäs, Kårböle, Haga och Sockenbacka för att inspirera och undervisa eleverna i att skriva poesi.

Resultatet finns nu samlat i en tjock bok där sammanlagt 380 unga poeter från årskurserna 1-6 bidrar med dikter och illustrationer.

I förordet till Avtryck – dikter om allt och ingenting skriver Jolin Slotte att arbetsprocessen varit intensiv och rolig, inspirerande och upplyftande:

”Dikt engagerar och poesi är roligt! För mig har det här varit det viktigaste, att kunna förmedla den känsla som jag själv upplever när jag läser och skriver dikt. I klassrummet har jag betonat att dikt är ögonblick, dikt är rytm, dikt är stämning och dikt är radbrytning. Men dikt är också undantag. ”

Hela livets spektrum ryms i en dikt

När Svenska Yle besökte Haga skola under en poesiskrivarlektion i november var eleverna ivriga och entusiastiska över att få leka och ljuda fram såväl nonsenspoesi som ljuddikter.

Elevernas förhållande till litteratur, läsning och skrivning visade sig vara varierande – en del berättade att de helst läser prosa, andra att de älskar att skriva dikter också på sin fritid.

Men alla elever var rörande ense om att lektionen i poesiskrivning varit jätterolig och stämningen var på topp när klockan efter en och en halvtimme ringde ut till rast.

Dikter och illustration ur antologin "Avtryck - dikter om allt och ingenting".
Dikter och illustration ur antologin "Avtryck - dikter om allt och ingenting". Bild: Helsingfors Arbis och Hoplaxskolan ordkonst,Poesi,modersmålet (läroämnen),barn (familjemedlemmar),kreativt skrivande,litteratur,antologier,ordverkstad

Antologin Avtryck – dikter om allt och ingenting är indelad i olika tematiska helheter som ögonblick, tecken, balans, riktning och puls – lagom öppna och vida helheter där dikterna kan ge uttryck för såväl de största och mest intensivaste av känslor som de minsta av kryp och krafs.

Dikter om sådant som binder oss samman och sådant som skiljer oss åt, om de hemskaste av mardrömmar till de vackraste av blommor. Vardag och fest. Humor och allvar om vartannat, nonsensdikter och ramsor med rim och rytm.

Poesivitamininjektion med långtidsverkan

Den ena undersökningen efter den andra ger vid handen att barn i allt mindre utsträckning läser böcker, vilket i slutändan med största sannolikhet kommer att inverka negativt på de ungas förmåga att uttrycka sig nyanserat i såväl tal som skrift.

Det är guld värt att kunna uttrycka sina känslor och upplevelser i ord, att kunna tillägna sig andra liv och världar i form av böcker, att kunna släppa fantasin fri och ge sig hän. Att lära sig såväl empati som empiri.

Därför är alla satsningar på barn och ungas läsning och skrivning en investering för framtiden - en investering som på olika sätt kan ge månghundraprocentig avkastning.

Dikter och illustration ur antologin "Avtryck - dikter om allt och ingenting".
Dikter och illustration ur antologin "Avtryck - dikter om allt och ingenting". Bild: Helsingfors Arbis och Hoplaxskolan ordkonst,Poesi,kreativt skrivande,modersmålet (läroämnen),barn (familjemedlemmar),antologier,litteratur

Helsingfors Arbis poesiprojekt är en poesivitamininjektion som vid sidan av att vara en punktinsats garanterat gett de medverkande eleverna en ögonöppnare och skjuts framåt i det egna skrivandet.

Att elevernas texter nu också finns samlade i en tjock bok med hårda pärmar lyfter satsningen till en högre och allmän nivå.

Boken är ett konkret och bestående minne för eleverna själva att bläddra i, men kan med fördel också användas som inspirationskälla för andra unga skribenter på modersmålstimmar och på ordverkstäder runtom i landet. Eller som en läsebok med texter från unga skribenter till unga läsare.

Jag minns själv hur jag som tioåring fick en motsvarande bok i julklapp, Bilder i huvudet – dikter från 9-16 år (Boklaget, 1976), och hur den boken under många år var en bok jag återvände till eftersom jag kände igen mig i de texter som jämnåriga till mig från olika håll i Svenskfinland hade skrivit. Och den boken står fortfarande kvar i min bokhylla.

Pärmbild till antologin "Bilder i huvudet - dikter från 9-16 år".
Pärmbild till antologin "Bilder i huvudet - dikter från 9-16 år". Bild: Boklaget för södra Finland dikter,ordkonst,modersmålet (läroämnen),kreativt skrivande,antologier,litteratur,barn (familjemedlemmar)

Läs också