Hoppa till huvudinnehåll

Felet är alkoholens när fattiga dör tidigare än rika

En man sitter vid ett bord fullt av alkoholflaskor.
En man sitter vid ett bord fullt av alkoholflaskor. Bild: Tiina Jutila / Yle alkoholism,alkoholdrycker

Forskare visar att alkoholen spelar en stor roll när skillnaderna i dödlighet ökar mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare.

Det är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd THL och Helsingfors universitet som har undersökt hur alkoholen påverkar dödligheten i olika inkomstgrupper.

I början av 2000-talet växte alkoholkonsumtionen betydligt, dels till följd av att alkoholskatten sänktes år 2004, dels för att det var högkonjunktur. Samtidigt ökade alkoholdödligheten och den ökningen ägde rum främst i den femtedel av befolkningen som har de lägsta inkomsterna.

Den ökade alkoholrelaterade dödligheten gällde både kvinnor och män.

Betydande orsak till utslagning

I slutet av 2000-talet var trenden den rakt motsatta. Lågkonjunktur och höjd alkoholskatt minskade alkoholbruket och det ledde till minskad dödlighet. Igen var det inom den fattigaste femtedelen som förändringen blev tydligast.

Forskarna lyfter fram siffror för år 2007 då finländarna konsumerade mest alkohol. De visar att alkoholen då förklarade en tredjedel av skillnaden i dödlighet mellan manliga låginkomsttagare och höginkomsttagare. Bland kvinnor är alkoholens andel en femtedel i motsvarande jämförelse.

- Alkoholen är en betydande orsak till utslagning, säger THL:s generaldirektör Juhani Eskola.

Hoppas på riksdagen

Eskola säger att han vill presentera forskningsrönen för den arbetsgrupp som dryftar hur ojämlikheten i samhället ska minskas.

- Förhoppningsvis tar man hänsyn till våra uppgifter också i riksdagen när man på våren börjar behandla en förnyelse av alkohollagstiftningen, säger Eskola.