Hoppa till huvudinnehåll

Hjälp barnen i Somalia via Tongåvan

15 månader gamla Abdifatax har hämtats till sjukhus av sina föräldrar.
15 månader gamla Abdifatax har hämtats till sjukhus av sina föräldrar 15 månader gamla Abdifatax har hämtats till sjukhus av sina föräldrar. Bild: Tom Pilston / Rädda barnen Rädda Barnen,hungersnöd,Somalia,tongåvan

Nöden är för tillfället stor i Somalia och hjälp behövs nu snabbt. Två år av torra regnperioder har gjort att boskapen har dött och skörden misslyckats. Antalet mänskor som är i akut behov av humanitär hjälp ökar hela tiden.

Ett par år i följd har regnen uteblivit eller varit otillräckliga och situationen har förvärrats hela tiden. Tyvärr ser prognoserna för den kommande regnperioden inte speciellt ljusa ut: regnen kan igen bli otillräckliga.

Boskap ligger döda i den torra terrängen
Boskap ligger död i den torra terrängen Boskap ligger döda i den torra terrängen Bild: Tom Pilston / Rädda barnen torka,hungersnöd,Somalia

Mänskorna har förlorat sin utkomst, boskapen har dött, skörden har gått förlorad på grund av torkan. Mänskorna tvingas lämna sina hem antingen inom landet eller till grannländerna för att på något sätt hitta ett sätt att överleva.

- Allt fler barn som uppsöker kliniker och sjukhus lider av svår akut undernäring, berättar Max Holm som är informatör på organisationen Rädda Barnen.

Informatör Max Holm på Rädda barnen
Informatör Max Holm Informatör Max Holm på Rädda barnen Max Holm,Rädda Barnen

På olika håll av Somalia har organisationen Rädda Barnen flera olika hjälpinsatser på gång. Bland annat ser de till att mänskorna har fått en bättre tillgång till vatten och försöker säkra tillgången till mat.

- Trots att det skulle komma regn så är krissituationen redan igång och det tar en lång tid för mänskorna att komma tillbaka på fötter, säger Max.

37-åriga Deeqa och hennes son bor i ett läger dit flyttat i hopp om att hitta gröna ängar för deras boskap.
37-åriga Deeqa och hennes son bor i ett läger dit flyttat i hopp om att hitta gröna ängar för deras boskap. 37-åriga Deeqa och hennes son bor i ett läger dit flyttat i hopp om att hitta gröna ängar för deras boskap. Bild: Tom Arup / Rädda barnen torka,Somalia,Puntland,läger

Barnen hotas inte bara av undernäring

Ett viktigt arbete under svåra kriser är att stärka barnskyddet, berättar Max.

- Barnen är alltid utsatta då det är kris.

Då maten hotar att ta slut i familjen kan också barnen bli utan mat eller också får de så näringsfattig mat så de blir undernärda. Det i sin tur leder till att barnen lättare får olika sjukdomar - mässling, kolera och malaria.

Det finns också en stor risk för barnen att komma bort från sina vårdnadshavare och då familjerna flyr avbryts barnens skolgång och återupptas kanske aldrig igen.

Barnen kan också hamna i barnarbete, bli bortgifta, könsstympning kan också öka vid kriser och barn kan också blir värvade till beväpnade styrkor.

En miljon somaliska barn är undernärda

Antalet barn i Somalia som lider av undernäring beräknas under detta år stiga närmare en miljon. Max berättar att det i vart femte fall handlar om svår undernäring och det tillståndet är livsfarligt.

Max poängterar att hjälpen måste fås ut snabbt. Då den förra hungerskatastrofen ägde rum 2010-2011 så hann en stor mängd mänskor dö redan innan den egentliga hungersnöden utlystes.

- Just nu lever vi i en situation att flera länder lever på branten till hungersnöd och det är nu hjälpinsatserna måste sättas in innan det är för sent, säger Max Holm.

Genom att mäta 10 månader gamla Aasiyas arm kan man fastställa om hon är undernärd.
Genom att mäta 10 månader gamla Aasiyas arm kan man fastställa om hon är undernärd. Genom att mäta 10 månader gamla Aasiyas arm kan man fastställa om hon är undernärd. Bild: Tom Pilston / Rädda barnen hungersnöd,torka,Somalia

Hjälp barn som drabbas av hungerkris

Ring nummer 0600 03325 (20,11 € + lna)

Skicka sms med texten LAPSELLE till numret 16499 (pris 10 €)

Betala in din gåva på insamlingskontot: FI64 1017 3000 2107 27 (referens 3153022)

Ge en gåva på webben

Läs också

Nyligen publicerat - Vega